Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maciej Domański,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2123;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze monograficznym opracowaniem problematyki względnych zakazów małżeńskich, uwzględniającym szczególnie zagadnienia postępowania prowadzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz postępowań sadowych związanych z zawarciem małżeństwa.

W pracy uwzględnione zostały zarówno poglądy doktryny prawa, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autor szeroko odwołuje się również do dorobku nauk pozaprawnych: socjologii, psychologii, pedagogiki, psychiatrii.

Bardzo ważna częścią publikacji jest prezentacja wyników badań praktyki sądowej w sprawach o zezwolenie na zawarcie małżeństwa zrealizowanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Badania te zostały przeprowadzone metoda analizy akt postępowań sądowych i dotyczyły spraw rozpoznanych przez sady w całej Polsce.

Uzupełnieniem studiów prawniczych jest synteza zmian społecznych i demograficznych, jakie zaszły w Polsce od chwili wejścia w życie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przemiany te zostały wskazane jako podstawowa przyczyna rozbieżności pomiędzy modelem normatywnym a praktyka stosowania prawa.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone zarówno dla przedstawicieli nauki prawa rodzinnego i nauk społecznych, jak i dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, adwokatów i radców prawnych zajmujących się ta problematyka oraz kierowników urzędów stanu cywilnego. Będzie również przydatne biegłym sądowym - psychiatrom i psychologom sporządzającym opinie w sprawach rodzinnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4147-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 436
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Rodzinne prawo / Małżeństwo / Prawa i obowiązki małżonków
Kod: KAM-2123;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów