Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 9

Rozdział 1. Determinanty zmian organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej w drugim dziesięcioleciu XXI wieku
str. 15


1.1. Globalizacja a zdrowie i sektor ochrony zdrowia
str. 16

1.2. Pojęcie globalizacji
str. 17

1.3. Globalizacja a zdrowie
str. 18

1.4. Kierunki oddziaływania globalizacji na zdrowie
str. 19

1.5. Strona popytowa wpływu globalizacji na zdrowie
str. 21

1.6. Strona podażowa wpływu globalizacji na zdrowie
str. 36

1.7. Inicjatywy WHO
str. 66

1.8. Wyzwania stojące przed narodowymi systemami ochrony zdrowia
str. 67

Podsumowanie
str. 70

Bibliografia
str. 72

Akty prawne
str. 80

Rozdział 2. Podejmowane działania reformatorskie w systemach ochrony zdrowia
str. 81


2.1. Presja na wprowadzanie reform w systemach ochrony zdrowia
str. 81

2.2. Wpływy Banku Światowego na reformy ochrony zdrowia
str. 82

2.3. Skala wysiłków reformatorskich
str. 84

2.4. Przyczyny reform
str. 86

2.5. Kierunki reform
str. 87

2.6. Trzy dominujące kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia
str. 96

2.7. Reformy polskiego systemu ochrony zdrowia na tle doświadczeń międzynarodowych
str. 101

2.8. Reformy szpitali
str. 103

2.9. Restrukturyzacja szpitali w Polsce
str. 120

2.10. Rezultaty działań reformatorskich na świecie
str. 134

2.11. Rezultaty działań reformatorskich w Polsce
str. 142

2.12. Poszukując nowych rozwiązań
str. 143

Podsumowanie
str. 144

Bibliografia
str. 146

Akty prawne
str. 157

Rozdział 3. Zarządzanie zmianą
str. 158


3.1. Zmiana organizacyjna
str. 159

3.2. Zarządzanie zmianą
str. 163

3.3. Zmiana w dużych organizacjach
str. 198

3.4. Opór przeciwko zmianie
str. 203

3.5. Praca z oporem wobec zmian
str. 211

3.6. Proces wprowadzania zmiany w organizacji - liderzy i ich rola w tym procesie
str. 213

Podsumowanie
str. 234

Bibliografia
str. 235

Rozdział 4. Proces przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
str. 245


4.1. Przyczyny przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 245

4.2. Procedura przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
str. 246

4.3. Niektóre warunki brzegowe powodzenia procesu przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
str. 260

4.4. Procedura przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe - perspektywa agenta zmiany
str. 264

4.5. Praca z oporem wobec zmiany
str. 281

Podsumowanie
str. 286

Bibliografia
str. 287

Akty prawne
str. 288

Rozdział 5. Proces restrukturyzacji spółek kapitałowych
str. 289


5.1. Diagnoza organizacji
str. 289

5.2. Proponowany proces leczenia
str. 294

5.3. Narzędzia możliwe do zastosowania w procesie restrukturyzacji spółek
str. 306

5.4. Określanie strategii i budowanie planu strategicznego spółki
str. 309

5.5. Wdrażanie planu strategicznego
str. 310

Podsumowanie
str. 312

Bibliografia
str. 313

Akty prawne
str. 315

Rozdział 6. W kierunku szpitala przyszłości
str. 316


6.1. Zmiana jako jedyny trwały element
str. 316

6.2. W kierunku szpitala XXI wieku
str. 319

6.3. Polskie uwarunkowania
str. 335

Podsumowanie
str. 336

Bibliografia
str. 337

Zakończenie
str. 341

Spis rysunków
str. 342

Spis tabel
str. 343

Aneks
str. 345


Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej.

W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochrony zdrowia w ujęciu globalnym. Na podstawie wybranych międzynarodowych doświadczeń omówiono narzędzia rekomendowane we wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do systemów ochrony zdrowia oraz w korporatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. W pracy przedstawiono model zmiany organizacyjnej autorstwa Burke'a i Litwina, który może być zastosowany w procesie przekształceń spzoz. Opisano również podstawowe zasady kreowania szpitala XXI wieku, czyli organizacji zdolnej do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu.

Adresaci:
Adresatami książki są kierujący samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz władze samorządowe powiatów i województw - podmioty, które maja za zadanie przekształcić zadłużone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. Publikacja będzie również pomocna studentom zarządzania, ekonomii i zdrowia publicznego, a także słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4177-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 452
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0728;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów