Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zygmunt Tobor,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2174:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Rozdział I
Intencja prawodawcy
str. 13


1. Pojęcie interpretacji
str. 13

2. Interpretacja a konstrukcja
str. 16

3. Rozumienie a interpretacja
str. 20

4. Nie tylko interpretacja (Interpreting vs Rewriting in Law)
str. 36

5. Interpretacja jako ustalanie intencji
str. 39

5.1. Intencja prawodawcy indywidualnego
str. 44

5.2. Intencja kolektywna
str. 46

5.3. Modele intencji
str. 53

5.4. Intencja prawodawcy w ujęciu J. Raza
str. 60

5.5. Hermes i Herkules
str. 65

5.6. Rozumienie intencji w orzecznictwie
str. 71

6. Rodzaje intencji
str. 79

7. Spór o intencjonalizm
str. 82

7.1. Argumenty przeciw
str. 82

7.2. Argumenty za
str. 94

8. Intencjonalizm umiarkowany
str. 101

Rozdział II
Przełamanie znaczenia literalnego
str. 107


1. Pojmowanie znaczenia literalnego
str. 107

1.1. Literatura
str. 109

1.2. Orzecznictwo
str. 113

2. Pierwszeństwo wykładni językowej
str. 122

3. Argumenty za przełamaniem znaczenia literalnego
str. 134

4. "Błędy" prawodawcy
str. 136

5. Litera prawa czy intencja prawodawcy?
str. 149

Rozdział III
Wieloznaczność
str. 153


1. Pojęcie wieloznaczności
str. 153

2. Wieloznaczność semantyczna
str. 157

3. Wieloznaczność syntaktyczna
str. 166

4. Wieloznaczność a intencja prawodawcy
str. 179

Rozdział IV
Nieostrość
str. 189


1. Uwagi wstępne
str. 189

2. Rodzaje nieostrości według A. Marmora
str. 192

3. Sposoby podejścia do nieostrości
str. 195

3.1. Literatura
str. 195

3.2. Orzecznictwo
str. 199

4. Przykłady nieostrości w orzecznictwie
str. 203

5. Nieostrość a intencja prawodawcy
str. 209

Rozdział V
Klasyfikacja
str. 213


1. Uwagi ogólne
str. 213

2. Interpretacja zorientowana na tekst
str. 215

3. Interpretacja zorientowana na fakty
str. 217

Rozdział VI
Sposoby ustalania intencji
str. 224


1. Co robimy ustalając intencję?
str. 224

2. Modele intencji a sposoby jej ustalania
str. 229

2.1. Model większościowy
str. 229

2.2. Model agencyjny
str. 258

Bibliografia
str. 279

Orzecznictwo
str. 295


Ukryj

Opis:

"Książka Zygmunta Tobora (...) w zdecydowany sposób przełamuje panujący w nauce polskiej paradygmat rozważań o wykładni. Recenzowana praca stawia śmiałe tezy kwestionujące zasadnicze ujęcia panujące w polskiej teorii prawa (zdominowanej przez spór pomiędzy tzw. klaryfikacyjną, a derywacyjną koncepcją wykładni) i pokazuje tradycyjnie rozważane problemy w nowym świetle. (...) Po raz pierwszy w literaturze polskiej przeprowadza szczegółową analizę pojęcia intencji prawodawcy. (...) W sposób nowatorski ujęty został stosunek wykładni językowej do wykładni celowościowej i trafnie wskazany konieczny element odwoływania się do celu w każdym procesie wykładni.
Niewątpliwą zaletą publikacji jest także to, że odwołuje się ona przede wszystkim do literatury amerykańskiej, stosunkowo mało w Polsce znanej.
Autor odwołuje się również do bardzo bogatego orzecznictwa sądów polskich. Wykaz wykorzystanego orzecznictwa obejmuje kilkaset pozycji.
Monografia Zygmunta Tobora jest oryginalnym dziełem, wnoszącym nowe tezy do toczącej się w literaturze polskiej i światowej dyskusji na temat wykładni prawa. Okoliczność, że niektóre z tych tez są kontrowersyjne, jest zaletą, a nie wadą książki. Jestem przekonany, że publikacja wywoła ożywioną dyskusję, a jej tezy będą przedmiotem polemik. Uważam także, że opracowanie Zygmunta Tobora ma znaczny walor praktyczny i zapewne będzie szeroko wykorzystywane przez orzecznictwo sądowe i dogmatykę prawa".


Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4200-1 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 316
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2174:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów