Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce

Co wiemy o sposobie, w jaki zdobywamy wiedzę i nabywamy nowe umiejętności?

więcej

Autorzy: Hanna Dumont, David Istance, Francisco Benavides,
Seria:  Inspiracje Edukacyjne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1935:W01D08  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Produkt nie jest dostępny w sprzedaży.

Spis treści: 

Podziękowania
str. 13

Wprowadzenie
str. 17

Wstęp do wydania polskiego
str. 21

Streszczenie
str. 25


Skąd takie zainteresowanie kwestią uczenia się?
str. 25

Zakres tematyczny Istoty uczenia się
str. 26

Ogólne wnioski na temat uczenia się
str. 27

Ambitny edukacyjny plan działania
str. 33

1. Analiza i tworzenie środowisk uczenia się XXi wieku
str. 35


Wstęp
str. 36

Uczenie się w centrum uwagi
str. 36

Dlaczego właśnie środowiska uczenia się?
str. 51

Cel niniejszej książki
str. 54

Bibliografia
str. 56

2. Historyczny rozwój myślenia o uczeniu się
str. 60


Wstęp
str. 61

Główne dwudziestowieczne koncepcje uczenia się
str. 62

Teorie uczenia się a praktyka edukacyjna: trudna relacja
str. 70

Obecne rozumienie uczenia się
str. 76

Uwagi końcowe i implikacje dla polityki edukacyjnej
str. 94

Załącznik
str. 97

Bibliografia
str. 99

3. Uczenie się z perspektywy poznawczej: dziesięć najważniejszych odkryć
str. 109


Wstęp
str. 110

Dziesięć głównych odkryć kognitywnych badań nad uczeniem się
str. 114

Podsumowanie
str. 134

Bibliografia
str. 135

4. Kluczowa rola motywacji i emocji w uczeniu się w szkole
str. 141


Wstęp
str. 142

Wpływ przekonań związanych z motywacją i emocji na uczenie się
str. 144

Główne zasady dotyczące motywacji
str. 150

Implikacje dla polityki edukacyjnej
str. 170

Bibliografia
str. 171

5. Uczenie się z perspektywy rozwojowej i biologicznej
str. 176


Wstęp
str. 177

Badania na temat umysłu, mózgu i edukacji
str. 178

Natura a wychowanie
str. 180

W jaki sposób ludzie używają mózgu, by się uczyć?
str. 182

Emocje i poznanie są w mózgu nierozerwalnie związane
str. 186

Język i umiejętność czytania
str. 189

Matematyka
str. 193

Ludzie w różny sposób używają mózgu i podążają różnymi ścieżkami uczenia się
str. 195

Ludzie używają mózgu, by uczyć się poprzez interakcje społeczne w kontekście kulturowym 198

Implikacje dla projektowania środowisk uczenia się
str. 199

Bibliografia
str. 203

6. Rola oceniania kształtującego w skutecznych środowiskach uczenia się
str. 209


Wstęp
str. 210

Dlaczego ocenianie jest tak ważne w procesie uczenia się?
str. 211

Ocena kształtująca jako informacja zwrotna
str. 213

Ocena kształtująca jako element nauczania
str. 222

Syntezy teoretyczne: ocena kształtująca i ocena wspierająca proces uczenia się
str. 230

Ocena kształtująca: główne procesy nauczania
str. 236

Ocena kształtująca a regulacja procesów uczenia się
str. 238

Podsumowanie
str. 240

Uwagi
str. 242

Bibliografia
str. 242

7. Uczenie się oparte na współpracy: dlaczego praca w grupach jest skuteczna?
str. 248


Wstęp
str. 249

Metody uczenia się opartego na współpracy
str. 250

Metody ustrukturyzowanego uczenia się opartego na współpracy
str. 251

Nieformalne metody uczenia się w grupach
str. 263

Co sprawia, że uczenie się oparte na współpracy jest skuteczne?
str. 265

Uczenie się oparte na współpracy w środowiskach uczenia się XXI wieku
str. 271

Bibliografia
str. 272

8. Uczenie się z wykorzystaniem technologii
str. 277


Wstęp
str. 278

Nauka o procesach uczenia się: w jaki sposób ludzie uczą się z wykorzystaniem technologii 284

Nauka zajmująca się procesem nauczania: jak pomóc ludziom uczyć się z wykorzystaniem technologii
str. 291

Zasady projektowania nauczania z wykorzystaniem technologii
str. 296

Podsumowanie
str. 303

Bibliografia
str. 304

9. Uczenie się poprzez badanie - perspektywy i wyzwania
str. 308


Zapotrzebowanie na uczenie się poprzez badanie, które wspierałoby umiejętności XXI wieku
str. 309

Historia uczenia się poprzez badanie
str. 312

Ewaluacja badawcza uczenia się poprzez badanie
str. 315

Waga oceniania w podejściach opierających się na badaniu
str. 323

Wspieranie współpracy w ramach podejść bazujących na badaniu
str. 328

Wyzwania związane z podejściami opartymi na badaniu
str. 332

W jaki sposób nauczyciele mogą wspierać efektywne uczenie się poprzez badanie?
str. 334

Podsumowanie i wnioski
str. 337

Bibliografia
str. 338

10. Społeczność jako pomoc naukowa

Służąca uczeniu się: analiza uczenia się poprzez pracę na rzecz społeczności w edukacji podstawowej i średniej
str. 349

Rosnąca popularność uczenia się poprzez pracę na rzecz społeczności
str. 350

Istota podejścia pedagogicznego
str. 355

Oddziaływanie uczenia się poprzez pracę na rzecz społeczności na uczniów
str. 362

Spoglądając w przyszłość
str. 374

Bibliografia
str. 376

11. Wpływ rodziny na uczenie się i socjalizację dzieci
str. 385


Wstęp
str. 386

Jak rodzina wpływa na rozwój dzieci w zakresie uczenia się?
str. 387

Na jakie aspekty nauki szkolnej wpływa rodzina?
str. 402

Wnioski: wzmacnianie relacji dom - szkoła
str. 410

Bibliografia
str. 414

12. Wdrażanie innowacji: od wizjonerskich modeli do codziennej praktyki
str. 434


Wstęp
str. 435

Wyzwanie, jakim jest innowacja w edukacji
str. 436

Strategie projektowania organizacji: socjologia i teorie organizacyjne
str. 442

Zmiana praktyki szkolnej: "procedury kluczowe" służące zmianie w organizacji
str. 447

Wnioski końcowe
str. 466

Bibliografia
str. 468

13. Przyszłość środowisk uczenia się w XXi wieku
str. 479


Wstęp
str. 480

Najważniejsze wnioski ogólne
str. 481

Wymagający plan działań w dziedzinie edukacji
str. 494

Wyzwanie, jakim jest wdrożenie
str. 502

Bibliografia
str. 512

Ukryj

Opis:

Innowacyjne nauczanie, wyniki międzynarodowych badań

Proces uczenia się od dawna stanowi przedmiot zainteresowania pedagogów oraz jest obiektem badań naukowców. Zarówno nauczycieli, jak i polityków oświaty nurtują m.in. następujące pytania:

  • Co wiemy o sposobie, w jaki zdobywamy wiedzę i nabywamy nowe umiejętności?
  • Jakie są biologiczne podstawy tego procesu?
  • W jaki sposób motywacja, emocje oraz sposób oceniania wpływają na efektywność uczenia się?
  • Jakie korzyści może przynieść praca w grupach, realizacja projektów przez uczniów, ocena kształtująca oraz zastosowanie nowoczesnych technologii?
  • Jaki wpływ na skuteczność uczenia się ma środowisko rodzinne?
Jest to lektura dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób zoptymalizować proces pracy z uczniami w klasie oraz poza nią. Jej głównym celem jest dostarczenie niezbędnych informacji do zastosowania nie tylko w praktyce nauczania, ale także przy kształtowaniu polityki edukacyjnej. Czołowi badacze z całego świata przedstawiają w książce wyniki badań dotyczących zarówno procesu uczenia się, jak również metod i technik stosowanych w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych.

Adresaci:
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, metodyków, szkoleniowców, pracowników administracji oświaty oraz polityków kształtujących system szkolnictwa.

Dzięki patronatowi OECD przedstawione w książce analizy mają zakres międzynarodowy oraz są źródłem cennych informacji dla działań mających na celu wprowadzenie innowacji w systemach edukacyjnych krajów całego świata.

"Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce to ważna publikacja, której istnienie w naszym kraju może mieć znaczący wpływ na sposób myślenia o edukacji i stan badań pedagogicznych".

Prof. Andrzej Janowski


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0709-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 516
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-1935:W01D08 Miejsce wydania: Warszawa