Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2157;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Wokół pojęcia "oświata"
str. 21


1.1. Zakres pojęcia "oświata"
str. 21

1.2. System oświaty
str. 26

1.3. Godność człowieka źródłem definiowania oświaty
str. 38

1.4. Główne cechy współczesnej oświaty
str. 45

1.4.1. Powszechny dostęp do wykształcenia
str. 47

1.4.2. Równy dostęp do wykształcenia
str. 53

1.5. Ramy systemowej pomocy władz publicznych dla uczniów
str. 57

1.6. Sprawiedliwość społeczna w oświacie
str. 62

Rozdział 2
Obowiązki oświatowe jednostki
str. 70


2.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 70

2.2. Obowiązek nauki
str. 73

2.3. Obowiązek szkolny
str. 82

2.4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
str. 102

Rozdział 3
Zadania publiczne
str. 112


3.1. Próba ustalenia zakresu pojęcia "zadania publiczne"
str. 112

3.2. Zadania publiczne a interes publiczny
str. 118

3.3. Podział zadań publicznych w oparciu o zasady pomocniczości i decentralizacji
str. 122

3.4. Prywatyzacja zadań publicznych - zagadnienia ogólne
str. 134

3.5. Nowe Zarządzanie Publiczne
str. 142

Rozdział 4
Rola (państwa) administracji rządowej w realizacji publicznych zadań oświatowych
str. 148


4.1. Uwarunkowania historyczne
str. 148

4.2. Kreowanie polityki oświatowej państwa
str. 160

4.2.1. Nadzór pedagogiczny
str. 170

4.3. Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych przez ministrów
str. 181

Rozdział 5
Realizacja publicznych zadań oświatowych przez samorząd terytorialny
str. 198


5.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 198

5.2. Samodzielność samorządu w wykonywaniu zadań oświatowych
str. 207

5.3. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego
str. 220

5.3.1. Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych
str. 221

5.3.2. Zapewnienie bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkół i placówek oświatowych
str. 231

5.3.3. Inne zadania
str. 235

5.4. Wpływ na działalność szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty
str. 242

Rozdział 6
Współdziałanie w wykonywaniu oświatowych zadań publicznych
str. 253


6.1. Próba ustalenia istotnych cech instytucji współdziałania
str. 253

6.1.1. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
str. 261

6.2. Porozumienie administracyjne
str. 267

6.3. Związki jednostek samorządu terytorialnego
str. 281

6.4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
str. 286

6.5. Umowy
str. 288

6.5.1. Przekazywanie drogą umowy prowadzenia szkół publicznych
str. 297

6.6. Uzgodnienia
str. 302

6.7. Czynności faktyczne
str. 309

Wnioski końcowe
str. 317

Bibliografia
str. 337


Ukryj

Opis:

W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływie na podmioty niepubliczne równolegle realizujące te zadania. Oświatę zaprezentowano w kompleksowy sposób, w kontekście rozważań dotyczących realizacji celu działania administracji publicznej, jakim jest zaspokajanie potrzeb ludności w powszechny i równy sposób.

Adresaci:
Książka będzie stanowić istotną pomoc dla praktyków – przede wszystkim pracowników państwowych instytucji oświatowych, administracji samorządowej i podmiotów, które mają zamiar prowadzić lub już prowadzą szkoły i placówki oświatowe. Jest ona przeznaczona także dla osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4158-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 360
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2157;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów