Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:

Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej

Czym jest widmo radiowe w ujęciu prawnym i dlaczego podlega reglamentacji? Czy koncesja jest instrumentem przyznawania praw specjalnych w warunkach rozpowszechniania naziemnego cyfrowego?

więcej

Autorzy: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2012 r.
Kod: KAM-2151:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 17

Część pierwsza

Zagadnienia ogólne
str. 29


1. Uwagi wstępne
str. 29

1.1. Media audiowizualne w obliczu zmian społecznych
str. 32

1.2. Oddziaływanie mediów audiowizualnych na sferę publiczną
str. 37

2. Relacja państwo - media w wybranych systemach medialnych
str. 40

2.1. Model śródziemnomorski - spolaryzowany pluralizm
str. 41

2.2. Model północno-środkowoeuropejski (demokratyczny korporacjonizm)
str. 50

2.3. Model północnoatlantycki - liberalny
str. 58

2.4. Francja - model mieszany
str. 62

3. Schemat ekonomicznego ujęcia reglamentacji rynku mediów audiowizualnych
str. 67

3.1. Przedmiot reglamentacji w ujęciu ekonomicznym
str. 68

3.2. Reglamentacja rynku mediów w ekonomicznej analizie prawa według R.H. Coase'a
str. 70

3.3. Zakres i cel regulacji mediów audiowizualnych
str. 73

3.4. Media audiowizualne jako element gospodarki europejskiej
str. 78

3.4.1. Definicja usług audiowizualnych
str. 82

3.4.2. Media audiowizualne w systemie prawa europejskiego
str. 86

3.4.3. Pojęcie usług audiowizualnych w prawie europejskim
str. 88

3.4.4. Polityka audiowizualna UE jako element polityki kulturalnej
str. 96

3.5. Widmo radiowe jako przedmiot reglamentacji. Dobro publiczne
str. 99

3.5.1. Europejskie podejście do reglamentacji widma radiowego
str. 108

3.5.2. Reglamentacja krajowa widma radiowego w wybranym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 118

4. Podsumowanie
str. 124

Część druga
Reglamentacja mediów audiowizualnych w Polsce
str. 133


1. Uwagi wstępne
str. 133

1.1. Polska polityka audiowizualna w obszarze reglamentacji
str. 136

1.2. Polityka audiowizualna w systemie prawa polskiego
str. 138

1.2.1. Zakres przedmiotowy polityki audiowizualnej
str. 140

1.2.2. Regulacja obszarów software i hardware w Polsce
str. 143

2. Formy reglamentacji usług na rynku mediów audiowizualnych
str. 145

2.1. Koncesja, zezwolenie, rejestr. Krótka charakterystyka
str. 147

2.1.1. Koncesje
str. 148

2.1.2. Zezwolenia
str. 155

2.1.3. Rejestry
str. 158

3. Instytucje reglamentacji rynku mediów audiowizualnych w Polsce
str. 162

3.1. Reglamentacja rynku audiowizualnego w Polsce. Podstawy prawne
str. 166

3.1.1. Uzasadnienie prawne reglamentacji w mediach audiowizualnych
str. 166

3.1.2. Charakterystyka prawna polskiej reglamentacji działalności audiowizualnej. Przegląd regulacji
str. 168

3.2. Rezerwacja wolnych częstotliwości w procesie reglamentacji mediów audiowizualnych w Polsce. Hardware i harmonizacja
str. 172

3.3. Zezwolenie w reglamentacji usług telekomunikacyjnych. Hardware
str. 176

3.4. Wpis do rejestru jako instrument regulacyjnej roli administracji publicznej w dziedzinie mediów audiowizualnych w Polsce
str. 178

3.4.1. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Hardware
str. 180

3.4.2. Rejestr programów rozprowadzanych i programów rozpowszechnianych w systemie teleinformatycznym. Software
str. 183

4. Kwalifikacja prawna koncesji radiowo-telewizyjnej w polskim systemie prawa mediów
str. 187

4.1. Koncesjonowanie działalności audiowizualnej wobec praw i wolności konstytucyjnych
str. 188

4.2. Charakterystyka koncesji radiowo-telewizyjnej
str. 195

4.3. Koncesja jako sposób realizacji zadań klasycznej administracji porządkowo-reglamentacyjnej w sferze gospodarczej
str. 200

4.4. Problematyka zmiany decyzji koncesyjnej
str. 205

4.5. Problematyka rekoncesjonowania
str. 212

4.6. Problematyka kwalifikacji prawnej ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT w sprawie możliwości uzyskania koncesji telewizyjnej
str. 215

4.7. Przetarg jako etap rozstrzygnięcia koncesyjnego
str. 223

4.8. Zagadnienie opłaty koncesyjnej w kontekście postanowień Konstytucji RP
str. 228

5. Publiczne prawa podmiotowe w obszarze reglamentacji
str. 231

6. Podsumowanie
str. 235

Część trzecia
Reglamentacja usług audiowizualnych w warunkach cyfrowych
str. 241


1. Uwagi wstępne
str. 241

1.1. Czy po nowelizacji implementacyjnej rozpowszechnianie programów telewizyjnych wymaga koncesjonowania?
str. 243

1.2. Procedura rejestru programów rozpowszechnianych w systemach teleinformatycznych oraz programów rozprowadzanych. Regulacja software czy hardware?
str. 248

2. Czy koncesja jest instrumentem przyznawania praw specjalnych w warunkach rozpowszechniania naziemnego cyfrowego?
str. 255

3. Czy misja publiczna jako zadanie publiczne może być przedmiotem koncesjonowania?
str. 271

3.1. Misja publiczna
str. 271

3.2. Koncesjonowanie programów wyspecjalizowanych nadawcy publicznego
str. 272

3.3. Finansowanie koncesjonowanej audiowizualnej działalności misyjnej
str. 277

3.4. Korzystanie z widma radiowego
str. 279

3.5. Koncesja służby publicznej w działalności audiowizualnej
str. 281

4. Zagadnienie delokalizacji w dziedzinie mediów audiowizualnych
str. 286

5. Problematyka reglamentacji działalności nadawczej w nowych technologiach na przykładzie usług telewizji komórkowej DVB-H i Smart TV
str. 297

5.1. Definicja usługi
str. 300

5.2. Podmiot regulacji
str. 302

5.3. Przedmiot regulacji
str. 303

5.4. Problemy reglamentacyjne
str. 304

6. Podsumowanie
str. 309

Uwagi końcowe
str. 317

1. Ulotna teoria
str. 319

2. Treść a infrastruktura
str. 321

3. Środki prawne
str. 323

4. Współpraca w realizacji misji publicznej
str. 325

5. Nowe zadania
str. 325

Źródła prawa
str. 327

Orzecznictwo
str. 339

Bibliografia
str. 345

Ukryj

Opis:

Monografia odnosi się do aspektów prawnych podejmowania działalności audiowizualnej w nowych warunkach regulacyjnych po zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. W publikacji znajdują się m.in. rozważania na temat:

  • czy dotychczasowy system reglamentacji dostępu do rynku audiowizualnych usług medialnych (koncesja i rejestr) jest aktualny w obliczu przemian technologicznych i społecznych związanych z procesami cyfryzacji,
  • czym jest widmo radiowe w ujęciu prawnym i dlaczego podlega reglamentacji,
  • charakterystyki prawnej nowych usług, jak DVB-H czy Smart TV.
Przedstawione analizy uzupełniono przykładami najnowszego orzecznictwa sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona zarówno dla użytkowników rynku mediów, jak i praktyków prawa mediów, ekspertów oraz pracowników instytucji publicznych. Będzie przydatna także dla nowych podmiotów świadczących lub planujących świadczenie usług nadawczych w internecie, jak również dla osób zajmujących się omawianą tematyką w pracy dydaktycznej i naukowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4132-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 356
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Radiofonia i telewizja / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Kod: KAM-2151:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów