Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Emil W. Pływaczewski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1675:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Emil W. Pływaczewski
Geneza strategii przeciwdziałania i kontroli procederu prania pieniędzy
str. 19


1. Pranie pieniędzy na tle przepisów kodeksu karnego z 1969 r
str. 19

2. Inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce po 1990 r
str. 21

3. Początki, rozwój i efekty współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy w latach 80. i 90. XX w
str. 31

3.1. Inicjatywy międzynarodowych struktur policyjnych i quasi-policyjnych
str. 31

3.2. Inicjatywy gremiów politycznych i bankowych
str. 33

3.3. Inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych
str. 36

3.4. Inicjatywy Rady Europy
str. 38

Aneta Michalska-Warias
Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej
str. 43


1. Uwagi wstępne
str. 43

2. Zwalczanie prania pieniędzy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
str. 43

3. Konwencje Rady Europy odnoszące się do problematyki prania pieniędzy
str. 53

4. Pranie pieniędzy w prawie Unii Europejskiej
str. 61

5. Inne inicjatywy międzynarodowe związane z praniem pieniędzy
str. 68

6. Uwagi końcowe
str. 70

Wiesław Jasiński
System przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy
str. 71


1. Przeciwdziałanie a zwalczanie prania pieniędzy
str. 71

2. Jednostki współpracujące w systemie zwalczania prania pieniędzy
str. 78

2.1. Prokuratura
str. 78

2.2. Policja
str. 79

2.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
str. 81

2.4. Centralne Biuro Antykorupcyjne
str. 81

2.5. Straż Graniczna
str. 82

2.6. Służba Celna
str. 82

2.7. Organy kontroli skarbowej
str. 83

2.8. Żandarmeria Wojskowa
str. 83

3. Proces wykrywczy prania pieniędzy
str. 84

Emilia Jurgielewicz
Charakterystyka przestępstwa prania brudnych pieniędzy na tle kodeksu karnego z 1997 r
str. 89


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 89

2. Wprowadzenie przestępstwa prania pieniędzy do polskiego porządku prawnego
str. 92

3. Nowelizacje przepisu art. 299 kodeksu karnego z 1997 r
str. 93

4. Przedmiot ochrony
str. 97

5. Strona przedmiotowa
str. 99

5.1. Strona przedmiotowa z art. 299 § 1 k.k
str. 99

5.2. Strona przedmiotowa z art. 299 § 2 k.k
str. 104

5.3. Strona przedmiotowa z art. 299 § 5 k.k
str. 105

5.4. Strona przedmiotowa z art. 299 § 6 k.k
str. 105

6. Podmiot
str. 106

6.1. Podmiot z art. 299 § 1 k.k
str. 106

6.2. Podmiot z art. 299 § 2 k.k
str. 107

7. Strona podmiotowa
str. 108

8. Zagrożenie karą i środkami karnymi
str. 110

9. Zbieg przepisów ustawy
str. 113

10. Tryb ścigania
str. 114

Ewa M. Guzik-Makaruk
Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym i statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
str. 115


1. Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym
str. 115

2. Przestępstwo z art. 299 k.k. w statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
str. 123

Elżbieta Zatyka, Magdalena Perkowska
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako instrument przeciwdziałania i zwalczania zjawiska prania brudnych pieniędzy
str. 133


1. Geneza oraz ewolucja ustawy
str. 133

2. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
str. 138

3. Obowiązki instytucji obowiązanych
str. 142

4. Procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku oraz zamrożenia
str. 149

5. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
str. 151

6. Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych
str. 154

7. Rodzaje sankcji za naruszenie norm zawartych w ustawie
str. 156

Grzegorz Szczuciński
Funkcjonowanie polskiej jednostki analityki finansowej - wybrane zagadnienia
str. 160


1. Charakterystyka polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
str. 162

2. Działanie polskiej jednostki analityki finansowej w praktyce - wybrane zagadnienia
str. 168

3. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
str. 173

4. Podsumowanie
str. 176

Wiesław Pływaczewski
Pranie pieniędzy oraz inne nielegalne transakcje finansowe z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki
str. 177

Wiesław Jasiński
Prawne i kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy
str. 193


1. Wybrane aspekty czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu prania pieniędzy
str. 193

1.1. Kontrola operacyjna
str. 193

1.2. Dostawy kontrolowane
str. 199

1.3. Operacje pod przykryciem (specjalne)
str. 201

2. Przetwarzanie informacji o składnikach majątkowych w procesie wykrywczym prania pieniędzy
str. 206

2.1. Źródła informacji o składnikach majątkowych w procesie wykrywczym prania pieniędzy
str. 206

2.2. Sądowe bazy danych o składnikach majątkowych
str. 208

2.3. Bazy danych o składnikach majątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
str. 209

2.4. Bazy administracji skarbowej
str. 210

2.5. Bazy pozostałych organów administracji państwowej i inne
str. 212

2.6. Bazy organów administracji samorządowej
str. 215

2.7. Dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową
str. 216

2.8. Znaczenie analizy kryminalnej w procesie wykrywczym prania pieniędzy
str. 219

3. Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach o pranie pieniędzy
str. 224

3.1. Kontrola korespondencji i rozmów telefonicznych
str. 224

3.2. Przesłuchanie
str. 226

3.3. Pozycja biegłego w postępowaniu dowodowym w sprawach o pranie pieniędzy
str. 228

3.4. Niekaralność za pranie pieniędzy
str. 230

3.5. Zatrzymanie i przeszukanie
str. 232

3.6. Zabezpieczenie majątkowe w sprawach o pranie pieniędzy
str. 233

4. Środek karny przepadku w sprawach o pranie pieniędzy
str. 235

Wojciech Filipkowski
Wybór źródeł
str. 241


Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa
str. 243

Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu
str. 263

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
str. 296

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji pierwotnej)
str. 328

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji obowiązującej od dnia 23 czerwca 2001 r.)
str. 330

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji obowiązującej od dnia 22 października 2009 r.)
str. 332

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
str. 334

Bibliografia
str. 373

Życiorysy autorów opracowań
str. 385


Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne, prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe, prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techniczno-organizacyjne.

W książce przedstawiono m.in.:

  • genezę strategii przeciwdziałania procederowi i jego kontroli,
  • jednostki współpracujące w systemie zwalczania prania pieniędzy,
  • inicjatywy międzynarodowe dotyczące zwalczania omawianego zjawiska,
  • przestępstwo prania pieniędzy w statystykach policyjnych,
  • procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku,
  • pranie pieniędzy z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki.
W gronie współautorów opracowania znaleźli się eksperci z krajowych ośrodków uniwersyteckich zajmujący się problematyką prania pieniędzy oraz przedstawiciele praktyki ścigania i przeciwdziałania procederowi.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla naukowców zainteresowanych omawianą w pracy tematyką, jak i praktyków - pracowników organów ścigania oraz struktur finansowych. Może również w doskonały sposób wspomagać proces dydaktyczny na kierunkach: prawo, bezpieczeństwo, ekonomia, administracja i europeistyka.

"W ciągu ostatnich lat w polskiej literaturze pojawiły się liczne opracowania podejmujące różne aspekty fenomenu prania pieniędzy, co jednoznacznie potwierdza doniosłość tejże problematyki. Na ich tle tę pozycję wyróżniają przede wszystkim kompleksowość i aktualność. W sposób umiejętny połączono w spójną całość różnorodne perspektywy przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i jego ścigania".

Prof. dr hab. Hubert Kołecki


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4275-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 392
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1675:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów