Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Szlęzak-Matusewicz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  18.01.2013 r.
Kod: ABC-0726;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Istota zarządzania podatkami
str. 15


1.1. Reakcje podatników na podatki
str. 15

1.2. Cele zarządzania podatkami
str. 19

1.3. Zarządzanie podatkami a obejście prawa podatkowego
str. 23

1.4. Ryzyko podatkowe i sposoby jego ograniczania
str. 26

Rozdział 2
Zarządzanie podatkiem od towarów i usług osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 31


2.1. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
str. 32

2.2. Budownictwo społeczne
str. 41

Rozdział 3
Zarządzanie podatkiem dochodowym z innych źródeł niż działalność gospodarcza
str. 44


3.1. Stosunek pracy i działalność wykonywana osobiście
str. 45

3.1.1. Optymalizacja przychodu podatkowego
str. 47

3.1.2. Optymalizacja kosztu uzyskania przychodu
str. 58

3.1.3. Odliczenia od dochodu i podatku
str. 72

3.1.4. Preferencyjne rozliczanie podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci i małżeństw
str. 98

3.1.5. Optymalizacja zaliczki na podatek dochodowy
str. 114

3.1.6. Pobór podatku
str. 119

3.2. Wybrane dochody z kapitałów pieniężnych
str. 123

3.2.1. Przychody (dochody) kapitałowe opodatkowane za pośrednictwem płatnika w formie zryczałtowanej
str. 124

3.2.2. Przychody (dochody) kapitałowe opodatkowane na zasadach ogólnych
str. 130

3.3. Odpłatne zbycie i najem nieruchomości
str. 133

3.3.1. Odpłatne zbycie nieruchomości
str. 133

3.3.2. Najem nieruchomości
str. 156

Rozdział 4
Zarządzanie podatkami dochodowymi a decyzje strategiczne przedsiębiorców
str. 179


4.1. Etat a samozatrudnienie
str. 179

4.1.1. Koszty uzyskania przychodu
str. 183

4.1.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
str. 184

4.1.3. Forma opodatkowania
str. 190

4.1.4. Ograniczenia samozatrudnienia
str. 190

4.2. Forma prawna działalności gospodarczej
str. 196

4.2.1. Hybrydowa forma działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółki komandytowej
str. 198

4.2.2. Spółka komandytowo-akcyjna
str. 201

4.3. Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych
str. 206

4.3.1. Karta podatkowa
str. 207

4.3.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
str. 213

4.3.3. Zasady ogólne opodatkowania
str. 223

4.3.4. Optymalizacja wyboru formy opodatkowania
str. 231

4.3.5. Zmiana lub utrata prawa do formy opodatkowania
str. 240

Rozdział 5
Zarządzanie podatkami dochodowymi w działalności bieżącej przedsiębiorstwa
str. 246


5.1. Optymalizacja przychodów i kosztów podatkowych
str. 246

5.1.1. Przychody podatkowe
str. 246

5.1.2. Koszty uzyskania przychodów
str. 248

5.1.3. Strategia kosztowa i dochodowa
str. 251

5.1.4. Polityka wykazywania dochodów
str. 252

5.2. Amortyzacja podatkowa
str. 253

5.2.1. Maksymalizacja kosztów amortyzacji
str. 257

5.2.2. Minimalizacja kosztów amortyzacji
str. 266

5.3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
str. 268

5.3.1. Lokal wynajęty a koszty uzyskania przychodów
str. 269

5.3.2. Działalność prowadzona w miejscu zamieszkania a koszty uzyskania przychodów
str. 273

5.3.3. Lokal użyczony a koszty uzyskania przychodów
str. 280

5.4. Samochód firmowy a koszty uzyskania przychodów
str. 281

5.4.1. Samochód niewprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
str. 283

5.4.2. Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
str. 286

5.4.3. Optymalizacja użytkowania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej
str. 287

5.4.4. Optymalizacja nabycia drogiego samochodu osobowego będącego środkiem trwałym przedsiębiorcy
str. 289

5.4.5. Pozostałe koszty związane z użytkowaniem samochodu firmowego
str. 295

5.4.6. Optymalne sposoby zbycia samochodu firmowego
str. 301

5.5. Fundusz szkoleniowy
str. 303

5.6. Wydatki marketingowe
str. 305

5.7. Wydatki związane z zatrudnianiem rodziny
str. 309

5.8. Firmowe wierzytelności
str. 311

5.9. Wydatki na nowe technologie
str. 317

5.10. Optymalne sposoby płatności zaliczek na podatek dochodowy
str. 320

5.11. Kredyt podatkowy
str. 327

Rozdział 6
Podatek od towarów i usług a decyzje strategiczne przedsiębiorcy
str. 332


6.1. Zwolnienie dla małych przedsiębiorców
str. 333

6.2. Likwidacja działalności gospodarczej
str. 343

Rozdział 7
Zarządzanie podatkiem od towarów i usług w działalności bieżącej przedsiębiorcy
str. 353


7.1. Metoda kwartalna i kasowo-kwartalna rozliczeń VAT
str. 353

7.2. Dostawa towarów i świadczenie usług bez wynagrodzenia
str. 366

7.2.1. Działania marketingowe przedsiębiorcy
str. 368

7.2.2. Współpraca z kontrahentami
str. 377

7.2.3. Świadczenia na rzecz pracowników
str. 379

7.2.4. VAT z tytułu nieodpłatnych przekazań jako koszt uzyskania przychodów
str. 381

7.3. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (ulga na złe długi)
str. 383

7.4. Odliczenie podatku naliczonego na przykładzie samochodów
str. 391

7.4.1. Odliczenie VAT w związku z zakupem i użytkowaniem samochodów w latach 2011-2013
str. 393

7.4.2. Odliczenie VAT w związku z zakupem i użytkowaniem samochodów od 2014 r.
str. 395

7.4.3. Optymalizacja odliczenia VAT przy nabyciu samochodu osobowego
str. 399

7.4.4. Nabycie samochodu na podstawie faktury VAT-marża
str. 403

7.4.5. Konsekwencje odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem i użytkowaniem samochodu firmowego
str. 404

7.5. Zwrot VAT
str. 409

Bibliografia
str. 417


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono zarówno tematykę minimalizacji podatków związanych z działalnością gospodarczą, jak i zagadnienia odnoszące się do opodatkowania przychodów osób fizycznych z pozostałych źródeł, m.in. przychodów ze stosunku pracy, z najmu, sprzedaży nieruchomości czy też działalności wykonywanej osobiście.

Autorka omówiła narzędzia strategicznego zarządzania podatkami, takie jak optymalny wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej czy formy opodatkowania, a także instrumenty zarządzania podatkami dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorcy. Przedstawiła liczne przykłady i konkretne schematy postępowania w analizowanych sytuacjach, a także bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych Ministerstwa Finansów, poglądy doktryny, jak również planowane zmiany przepisów podatkowych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, menedżerów do spraw podatkowych. Zainteresuje także tych, którzy sami płacą podatki, a więc osoby fi zyczne będące przedsiębiorcami, a także osoby fizyczne czerpiące przychody z pozostałych źródeł.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4099-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 432
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0726;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów