Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Korol,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0835;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 75,90 zł.

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Część I. Metody analizy finansowej przedsiębiorstw
str. 11

Rozdział 1.Etapy rozwoju metod analizy finansowej firm
str. 13

Rozdział 2.Narzędzia analizy wskaźnikowej
str. 20


Wskaźniki płynności finansowej
str. 24

Wskaźniki rentowności
str. 31

Wskaźniki zadłużenia
str. 36

Wskaźniki sprawności
str. 44

Analiza wskaźnikowa w credit scoringu
str. 50

Wady i ograniczenia tradycyjnej analizy wskaźnikowej
str. 64

Część II. Zastosowanie logiki rozmytej w analizie wskaźnikowej
str. 67

Rozdział 3.Krótka charakterystyka logiki rozmytej
str. 69


Główne założenia logiki rozmytej
str. 72

Zalety logiki rozmytej
str. 79

Rozdział 4. Możliwości wykorzystania logiki rozmytej w analizie wskaźnikowej
str. 83


Analiza płynności - analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem logiki rozmytej
str. 83

Analiza rentowności - analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem logiki rozmytej
str. 102

Analiza zadłużenia - analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem logiki rozmytej
str. 113

Analiza sprawności - analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem logiki rozmytej
str. 131

Ocena syntetyczna sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem logiki rozmytej
str. 142

Część III. Weryfikacja użyteczności logiki rozmytej w ekonomii
str. 153

Rozdział 5.Założenia do badań
str. 155

Rozdział 6.Weryfikacja skuteczności modeli logiki rozmytej w analizie wskaźnikowej
str. 160


Weryfikacja skuteczności modeli płynności
str. 160

Weryfikacja skuteczności modeli zadłużenia
str. 168

Weryfikacja skuteczności modeli rentowności
str. 174

Weryfikacja skuteczności modeli sprawności
str. 181

Weryfikacja skuteczności modelu syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm
str. 191

Wnioski końcowe
str. 197

Aneks
str. 201

Załącznik I. Opis symboli wykorzystanych w badaniach
str. 227

Załącznik II. Zbiór reguł decyzyjnych dla ośrodka decyzyjnego K4 stosowanego do oceny wskaźnika rentowności aktywów ogółem (ROA)
str. 228

Załącznik III. Lista badanych spółek akcyjnych
str. 236

Bibliografia
str. 243

Spis ilustracji
str. 251

Spis tabel
str. 257

Indeks
str. 259

Ukryj

Opis:

Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo omówiono:

  • etapy rozwoju metod analizy finansowej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej dotyczącej: rentowności, płynności, sprawności i zadłużenia,
  • nowe warianty dezagregacji wskaźników,
  • optymalne wartości dla każdego wskaźnika finansowego z uwzględnieniem ich wpływu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw (stymulanta, dominanta, destymulanta),
  • wady i ograniczenia tradycyjnej analizy wskaźnikowej,
  • teoretyczne założenia logiki rozmytej i możliwości jej zastosowania w analizie wskaźnikowej firm,
  • nowe, opracowane przez autora, modele logiki rozmytej dla dwunastu wskaźników finansowych wraz z ich interpretacją.
W publikacji zaprezentowano także wyniki testów skuteczności modeli logiki rozmytej dla 166 spółek akcyjnych. Cennym uzupełnieniem książki jest aneks, w którym na przykładzie jednej spółki przedstawiono działanie dwóch modeli logiki rozmytej opracowanych przez autora.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców, analityków, kontrolerów finansowych, a także studentów finansów i rachunkowości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4043-4 , Oprawa: miękka , 264
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: OFE-0835;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów