Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Grzegorz Goździewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2137;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 108,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,01 zł. ( Oszczędzasz: 10,89 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 17


Grzegorz Goździewicz
Ogólna charakterystyka stosunków pracy u małych pracodawców
str. 19

Michał Seweryński
Mali pracodawcy w projekcie kodeksu pracy
str. 42

Walerian Sanetra
Mali i średni pracodawcy w świetle prawa unijnego
str. 47

Ludwik Florek
Umowa o pracę u małych pracodawców
str. 62

Małgorzata Gersdorf
Przyczyny różnicowania pracodawców na mikro, małych, średnich i dużych w prawie pracy
str. 72

Maciej Łaga
Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy
str. 82

Łukasz Pisarczyk
System źródeł prawa pracy u małych pracodawców
str. 99

Piotr Grzebyk
Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników na podstawie art. 231a k.p.
str. 118

Paweł Nowik
Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców
str. 134

Jakub Stelina
Zbiorowa ochrona pracowników u małych i średnich pracodawców
str. 156

Łukasz Prasołek
Elastyczność w zakresie czasu pracy pracowników zatrudnionych u małych pracodawców
str. 167

Monika Latos-Miłkowska
Ochrona trwałości stosunku pracy u małych pracodawców
str. 185

Adam Szymański
Obowiązek ochrony życia i zdrowia pracownika u małych pracodawców
str. 200

Anna Napiórkowska
Badania lekarskie pracowników zatrudnionych u małych pracodawców
str. 219

Marzena Szabłowska
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych przez pracodawcę posiadającego status małego przedsiębiorcy
str. 239

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Wpływ wielkości pracodawcy na uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
str. 259

Dorota Dzienisiuk
Udział małych pracodawców w zapewnianiu pracownikom ochrony socjalnej
str. 278

Sławomir Graboń
Mały pracodawca jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego
str. 297

Marta Madej
O ochronie informacji poufnych małych pracodawców
str. 315

Aleksandra Ziętek
Zabezpieczenie wierzytelności małych pracodawców
str. 330

Małgorzata Kurzynoga
Stosunki pracy u pracodawcy domowego
str. 343

Monika Gładoch
Oczekiwania zmian ustawodawstwa w zakresie statusu prawnego małych pracodawców - uwagi z perspektywy organizacji pracodawców
str. 362

Jakub Szmit
Oczekiwania zmian ustawodawstwa pracy w zakresie statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez małych pracodawców z perspektywy związków zawodowych
str. 376

Bibliografia
str. 391


Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszym w literaturze prawniczej wszechstronnym opracowaniem problematyki stosunków pracy u małych pracodawców. Szczegółowej analizie prawnej poddane zostały różne aspekty zatrudnienia - jego nawiązanie, rola umowy o prace w kształtowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy pracodawca a pracownikiem oraz elementy jej treści, w tym prawa i obowiązki stron.

W publikacji omówiono także ważne i praktyczne zagadnienia dotyczące m.in.: problemu wielkości zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy, analizy źródeł prawa pracy u małego pracodawcy, zapewnienia pracownikom ochrony zbiorowej i socjalnej, obowiązku pracodawcy jako płatnika składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, ochrony informacji poufnych małych pracodawców, zabezpieczenia wierzytelności małych pracodawców, ochrony trwałości zatrudnienia u małych pracodawców. Przedstawiono również aktualny problem stosunków pracy u pracodawcy domowego.

W pracy zawarto również refleksje na temat oczekiwań zmian ustawodawstwa zarówno w zakresie statusu prawnego małych pracodawców (z perspektywy organizacji pracodawców), jak i zatrudnionych przez nich pracowników (postulaty ze strony związków zawodowych).

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracodawców, zwłaszcza małych i średnich, oraz pracowników - z uwagi na szczegółową analizę warunków zatrudniania osób przez wskazane podmioty. Książka zainteresuje także osoby profesjonalnie zajmujące się prawem pracy - pracowników naukowych, adwokatów, radców prawnych, inspektorów pracy oraz działaczy związkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4120-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 408
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2137;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów