Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


LEX Navigator Procedury Podatkowe - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

Dostęp roczny


LEX Navigator Procedury to prezentacja pełnego obrazu interpretacyjnego danego zdarzenia podatkowego, gwarantująca zgodność sekwencji poszczególnych kroków z przepisami prawa, a także orzecznictwem i praktyką podatkową.

więcej


Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: navigator_podatkowe_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 2 760,12 zł.

Opis:

LEX Navigator Procedury Podatkowe to produkt nowy, unikalny i niedostępny do tej pory na rynku systemów informacji prawnej!

Zawartość programu
LEX Navigator Procedury Podatkowe to narzędzie, którego zawartość składa się ze zdefiniowanych sytuacji (zdarzeń) podatkowych z zakresu zarówno materialnego, jak i procesowego prawa podatkowego - w postaci niespotykanego w żadnej publikacji konkurencyjnej innowacyjnego typu dokumentu, jakim jest procedura.

Interaktywne diagramy procedur dostępne w produkcie opatrzone zostały komentarzami ekspertów, z jednoczesnym dostępem do bogatej bazy dokumentów powiązanych istniejących w zasobach produktów dedykowanych LEX oraz ABC (orzecznictwo, doktryna, stanowisko organów podatkowych, wzory pism i deklaracji oraz inne dokumenty wykładni).
Zaprezentowane w publikacji schematy procedur składają się z kilku do kilkudziesięciu kroków przypisanych do poszczególnych uczestników danej procedury/postępowania. Mają one za zadanie przeprowadzić użytkownika przez poszczególne etapy procedury oraz pokazać możliwe, prawem dopuszczalne scenariusze jej przebiegu, terminy do dokonania określonych czynności, relacje między uczestnikami postępowania, reakcje innych jego uczestników; ponadto sugerują, która ścieżka postepowania może być potencjalnie najkrótsza.

Kluczowe kroki w każdej procedurze opatrzone są praktycznymi wskazówkami, tj. autorskimi krótkimi komentarzami syntetycznie omawiającymi poszczególne kroki w procedurze, oraz podstawami prawnymi. W treści praktycznych wskazówkach autorzy wskazują kluczowe orzecznictwo i/lub wiodące stanowisko organów podatkowych dla danego kroku procedury.

Za pośrednictwem podstaw prawnych do kluczowych kroków procedury użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów wykładni i praktyki oferowanych w innych produktach Wolters Kluwer Polska - orzeczeń sądów, orzeczeń administracji, pism urzędowych, analiz problemowych, komentarzy praktycznych, tez z piśmiennictw, monografii, komentarzy książkowych, glos, linii orzeczniczych, wzorów dokumentów i deklaracji.

W programie znajdują się aktualne (stworzone w oparciu o obowiązuje przepisy) schematy procedur. Z czasem będą powstawały kolejne wersje czasowe procedur - gdy zmiana stanu prawnego będzie mieć wpływ na kształt diagramu procedury bądź na treść praktycznych wskazówek. Wersje czasowe procedur są cały czas dostępne w programie (nie sdą usuwane).

Dodatkowe funkcjonalnościw zapewniające maksymalny komfort korzystania z publikacji to m.in. drukowanie, eksport do formatu rtf/pdf oraz wysyłanie dokumentu e-mailem. Każdy graf procedury można także dodać do ulubionych, skomentować lub opatrzyć notatką - co gwarantuje dostęp do Mojej Strefy.
Wśród funkcjonalności programu warto zwrócić uwagę na możliwość przeniesienia się z konkretnej procedury do procedury, która potencjalnie ją poprzedza albo po niej następuje, bądź też jest tematycznie z nią powiązana.

LEX Navigator Procedury Podatkowe jest prosty i intuicyjny w obsłudze, choć bazuje na obszernej bazie informacji. Wszystko to dzięki jednolitemu i spójnemu interfejsowi graficznemu. Ten sam zestaw ikon dla każdego wyświetlanego schematu ułatwia szybką analizę i zrozumienie etapów każdej czynności.

Przekonaj się, że warto!
Stworzenie procedur w formie elektronicznej to ogromny skok jakościowy - to zdecydowanie nowy sposób przygotowywania działań doradców podatkowych i parametryzowania ich w swoiste procedury podatkowe.
Dzięki platformie LEX Navigator użytkownicy zyskują dostęp do niespotykanej dotychczas na rynku wielowariantowej analizy poszczególnych etapów procedury do wykonania - z różnymi scenariuszami (ścieżkami), w zależności od wyboru odpowiedzi z danego etapu. Atutem tak skonstruowanej informacji jest prezentacja pełnego obrazu interpretacyjnego danego zdarzenia podatkowego, gwarantując zgodność sekwencji poszczególnych kroków z przepisami prawa, a także orzecznictwem i praktyką podatkową.

Redakcja naukowa uznanych specjalistów
Wysoki poziom merytoryczny zapewnia zespół autorski pod redakcją naukową uznanych autorytetów.
Redaktorem naukowym LEX Navigatora Procedury Podatkowe jest doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał, który zawód wykonuje zawód od 1991 r. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z administracją skarbową i celną przed sądami administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku finansowym.
Redaktorem merytorycznym publikacji został Dariusz Strzelec - doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA) oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji, a także autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego.
Autorami procedur są praktycy - m.in.: Patrycja Balicka, Katarzyna Klimkiewicz, Rafał Kłagisz, Grzegorz Liszewski, Jerzy Martini, Michał Wojtas oraz Paweł Ziółkowski.

Szczegóły towaru