Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Leonard Etel,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2138:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

CZĘŚĆ I. PODATEK ROLNY
str. 13

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
str. 15

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 17


Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
str. 17

Art. 2. [Gospodarstwo rolne]
str. 59

Art. 3. [Podatnik podatku rolnego]
str. 81

Art. 3a. [Wyłączenia podmiotowe]
str. 108

Art. 3b. [Kompetencje sejmiku]
str. 110

Rozdział 2
Zasady ustalania podatku
str. 111


Art. 4. [Podstawa opodatkowania]
str. 111

Art. 5. [Zaliczenie do okręgu]
str. 118

Art. 6. [Wysokość podatku]
str. 120

Art. 6a. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego]
str. 123

Art. 6b. [Pobór w drodze inkasa]
str. 135

Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne]
str. 141

Rozdział 3. (uchylony) 145

Rozdział 4
Zwolnienia i ulgi podatkowe
str. 146


Art. 12. [Zwolnienia od podatku]
str. 146

Art. 13. [Ulga inwestycyjna]
str. 184

Art. 13a. [Żołnierze]
str. 205

Art. 13b. [Tereny podgórskie i górskie]
str. 207

Art. 13c. [Klęska żywiołowa]
str. 208

Art. 13d. [Zwolnienia i ulgi]
str. 212

Art. 13e. [Inne zwolnienia i ulgi]
str. 216

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 229


Art. 14-15. (pominięte)
str. 229

Art. 16. [Wyczerpanie ulg]
str. 229

Art. 17. [Podatek gruntowy]
str. 229

Art. 17a. [Podatnik podatku rolnego]
str. 229

Art. 18. [Przeciętny dochód]
str. 230

Art. 19. [Utrata mocy]
str. 230

Art. 20. [Wejście w życie]
str. 230

CZĘŚĆ II. PODATEK LEŚNY
str. 231

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
str. 233


Art. 1. [Przedmiot]
str. 235

Art. 2. [Zakres podmiotowy]
str. 260

Art. 3. [Podstawa opodatkowania]
str. 273

Art. 4. [Wysokość podatku]
str. 275

Art. 5. [Obowiązek podatkowy]
str. 279

Art. 6. [Organ podatkowy]
str. 281

Art. 7. [Zwolnienia]
str. 289

Art. 8. [Zmiany w przepisach]
str. 302

Art. 9. [Zmiany w przepisach]
str. 302

Art. 10. (uchylony)
str. 303

Art. 11. [Zakłady pracy chronionej]
str. 303

Art. 12. [Wysokość podatku w 2003 r.]
str. 304

Art. 13. [Wejście w życie]
str. 304

Literatura
str. 305Ukryj

Opis:

.. Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia problematyke opodatkowania gruntów rolnych i lesnych. Zawiera rozwiazania najczesciej spotykanych w praktyce problemów dotyczacych omawianych ustaw. .. W opracowaniu omówiono miedzy innymi takie zagadnienia jak: – zasady ustalania podatku rolnego, – zwolnienia od podatku rolnego i ulgi zwiazane z tym podatkiem, – tryb oplacania podatku lesnego przez osoby fi zyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, – zwolnienia ustawowe w podatku lesnym. .. Ksiazka przeznaczona jest dla: – wlascicieli, posiadaczy i uzytkowników wieczystych gruntów lub lasów, – samorzadowych organów podatkowych, – sedziów sadów administracyjnych oraz pracowników regionalnych izb obrachunkowych. „W publikacji dokonano poglebionej analizy regulacji zawartych w ustawie o podatku rolnym. Docenic szczególnie nalezy fakt, iz przedstawione w ksiazce rozwazania maja duzy walor praktyczny. W zasadzie nie ma na rynku opracowan, które w tym aspekcie dorównalyby recenzowanemu komentarzowi. W konsekwencji powinien byc on przedmiotem zainteresowania zarówno podmiotów stanowiacych prawo (rady gmin podejmujace uchwaly podatkowe w zakresie podatku rolnego), jak i je stosujacych (podatnicy i ich pelnomocnicy, pracownicy organów podatkowych, sedziowie sadów administracyjnych)”. Dr Rafal Dowgier

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4119-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 308
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rolne
Kod: KAM-2138:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów