Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania

Praktyczne wskazówki zwiększające szansę na pozytywne rozpatrzenie poszczególnych pism procesowych przez właściwe organy.

więcej

Autorzy: Artur Biłgorajski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2012 r.
Kod: KAM-2154:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

1. Akty normatywne
str. 9

2. Organy i instytucje
str. 10

3. Publikatory i czasopisma
str. 10

Uwagi wprowadzające
str. 13

Rozdział I
Multicentryczność systemu prawa Rzeczypospolitej Polskiej i jej konsekwencje
str. 17


1. Istota multicentryczności systemu prawa
str. 17

1.1. Multicentryczność wewnętrzna
str. 19

1.2. Multicentryczność mieszana
str. 22

1.3. Multicentryczność zewnętrzna
str. 25

2. Hierarchia źródeł prawa w multicentrycznym systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej
str. 28

2.1. Istota zasady hierarchicznej budowy systemu prawa
str. 28

2.2. Założenie spójności systemu prawa
str. 28

2.3. Redukcja znaczenia zasady hierarchicznej budowy systemu prawa
str. 29

2.4. Hierarchia źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 30

3. Pozycja i rola konstytucji w multicentrycznym systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej
str. 31

3.1. Szczególna treść konstytucji
str. 32

3.2. Szczególna forma konstytucji
str. 32

3.3. Szczególna moc prawna konstytucji
str. 33

3.4. Struktura i charakter prawny norm konstytucji
str. 41

3.5. Zasady i formy stosowania konstytucji
str. 46

3.5.1. Wykładnia konstytucji
str. 48

3.5.2. Wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją
str. 50

3.6. Gwarancje przestrzegania konstytucji
str. 51

4. Pozycja i rola źródeł prawa międzynarodowego i unijnego w multicentrycznym systemie prawa Rzeczypospolitej Polskiej
str. 52

4.1. Powszechne (ogólne) zasady prawa międzynarodowego
str. 52

4.2. Umowy międzynarodowe
str. 53

4.3. Zwyczajowe normy prawa międzynarodowego
str. 56

4.4. Prawo Unii Europejskiej
str. 57

4.5. Jednostronne akty Rzeczypospolitej Polskiej
str. 59

4.6. Orzecznictwo
str. 60

5. Konsekwencje fenomenu multicentryczności w sferze stosowania prawa
str. 61

Rozdział II
Skarga konstytucyjna
str. 63


1. Geneza skargi konstytucyjnej
str. 63

2. Konstrukcja skargi konstytucyjnej
str. 64

2.1. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia skargi konstytucyjnej
str. 65

2.2. Oznaczenie adresata skargi: Trybunał Konstytucyjny
str. 65

2.3. Określenie podmiotu występującego ze skargą konstytucyjną
str. 66

2.4. Oznaczenie rodzaju pisma procesowego: Skarga konstytucyjna
str. 68

2.5. Określenie przedmiotu skargi konstytucyjnej
str. 69

2.6. Uzasadnienie skargi konstytucyjnej
str. 75

2.7. Pieczęć i podpis adwokata albo radcy prawnego
str. 79

2.8. Wskazanie załączników
str. 79

3. Wzór skargi konstytucyjnej
str. 80

Rozdział III
Skarga na przewlekłość postępowania
str. 85


1. Prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
str. 85

2. Geneza skargi na przewlekłość postępowania
str. 87

3. Konstrukcja skargi na przewlekłość postępowania
str. 88

3.1. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia skargi
str. 88

3.2. Oznaczenie adresata skargi
str. 91

3.3. Określenie podmiotu występującego ze skargą
str. 93

3.4. Wskazanie sygnatury akt
str. 99

3.5. Oznaczenie rodzaju pisma procesowego
str. 99

3.6. Określenie przedmiotu skargi
str. 99

3.7. Uzasadnienie skargi
str. 102

3.8. Podpis skarżącego albo pieczęć i podpis reprezentującego go fachowego pełnomocnika 108

3.9. Wykaz załączników
str. 108

4. Wzór skargi na przewlekłość postępowania
str. 109

Rozdział IV
Rzecznik Praw Obywatelskich i jego wpływ na procesy tworzenia i stosowania prawa
str. 113


1. Geneza Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 113

2. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 114

3. Zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 115

4. Formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 119

5. Konstrukcja wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 124

6. Wzór wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 125

Rozdział V
Rzecznik Praw Dziecka i jego wpływ na procesy tworzenia i stosowania prawa
str. 127


1. Geneza Rzecznika Praw Dziecka
str. 127

2. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka
str. 128

3. Zakres działania Rzecznika Praw Dziecka
str. 129

4. Formy działania Rzecznika Praw Dziecka
str. 131

5. Rzecznik Praw Dziecka a Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 134

6. Zgłoszenie Rzecznikowi Praw Dziecka naruszenia praw lub dobra dziecka
str. 135

7. Wzór zgłoszenia Rzecznikowi Praw Dziecka naruszenia praw lub dobra dziecka
str. 136

8. Przykład zgłoszenia RPD naruszenia praw lub dobra dziecka
str. 137

Rozdział VI
Prawo łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
str. 140


1. Geneza prawa łaski
str. 140

2. Zakres prawa łaski
str. 141

3. Treść prawa łaski
str. 143

4. Dysponent prawa łaski
str. 148

5. Podstawa prawna prawa łaski
str. 148

6. Wszczęcie postępowania ułaskawieniowego
str. 149

7. Konstrukcja prośby o ułaskawienie
str. 151

7.1. Wskazanie miejsca i daty sporządzenia prośby
str. 151

7.2. Oznaczenie adresata prośby
str. 152

7.3. Określenie podmiotu występującego z prośbą
str. 153

7.4. Wskazanie sygnatury akt
str. 155

7.5. Oznaczenie rodzaju pisma procesowego: Prośba o ułaskawienie
str. 156

7.6. Określenie przedmiotu prośby
str. 156

7.7. Uzasadnienie prośby
str. 157

7.8. Podpis uprawnionego
str. 159

7.9. Wskazanie załączników
str. 159

8. Wzór prośby o ułaskawienie nr 1
str. 160

9. Wzór prośby o ułaskawienie nr 2
str. 162

Rozdział VII
Pytania, testy, kazusy
str. 164


1. Wielopłaszczyznowy sprawdzian kompetencji
str. 164

2. Rozwiązanie wielopłaszczyznowego sprawdzianu kompetencji
str. 169

3. Test jednokrotnego wyboru nr 1
str. 175

4. Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru nr 1
str. 179

5. Test jednokrotnego wyboru nr 2
str. 181

6. Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru nr 2
str. 185

Wykaz wykorzystanych materiałów
str. 187


1. Publikacje naukowe
str. 187

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
str. 192

3. Orzeczenia Sądu Najwyższego
str. 196

4. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 197

5. Orzeczenia sądów powszechnych
str. 197

6. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 198

7. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
str. 198

8. Orzeczenia innych sądów
str. 201

9. Akty normatywne
str. 201

10. Inne źródła
str. 203

Ukryj

Opis:

Artur Biłgorajski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa konstytucyjnego i ustroju organów ochrony prawnej dla aplikantów radcowskich. Zainteresowania naukowe koncentruje wokól problematyki granic wolności wypowiedzi, wybranych aspektów prawa antydyskry-minacyjnego i materii bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, Publikacja jest pierwszym opracowaniem z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju organów ochrony prawnej adresowanym stricte do praktyków. Zawiera swoiste "instrukcje" pisania poszczególnych pism procesowych. Szczegółowo omówione zostały kolejne elementy (zarówno o charakterze materialnym, jak i formalnym) składające się na konstrukcję tych pism, zaczynając od daty i miejsca sporządzenia pisma, a kończąc na wykazie załączników. Autor odwołuje się przy tym do aktualnych poglądów nauki prawa i judykatury, które opatruje rzeczowym komentarzem. Zamieszcza także praktyczne wskazówki zwiększające szansę na pozytywne rozpatrzenie poszczególnych pism procesowych przez właściwe organy. Na końcu omówienia każdego pisma zamieszczono jego wzór. W opracowaniu znajdują się m.in.: - wzór skargi konstytucyjnej, - wzór skargi na przewlekłość postępowania, - wzór wniosku o ułaskawienie. Książka zawiera także kazusy i testy pozwalające czytelnikowi sprawdzić wiadomości teoretyczne oraz przećwiczyć umiejętności praktyczne nabyte w trakcie jej lektury. Publikacja spotka się z zainteresowaniem adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, komorników i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa (zwłaszcza tych, którzy odbywają praktyki w kancelariach lub współpracują ze studenckimi poradniami prawnymi).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4131-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 200
Rodzaj: kazusypodręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-2154:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów