Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Archeologia sądowa w teorii i praktyce [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Archeologia sądowa w teorii i praktyce przeznaczona jest przede wszystkim dla archeologów i historyków; informacje w niej zawarte będą cenne dla antropologów, kryminalistyków, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji.

więcej

Autorzy: Jerzy Kawecki, Paweł Konczewski, Krzysztof Szwagrzyk, Maciej Trzciński (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1949;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Przedmiot i zakres badań archeologii sądowej
str. 15


1.1. Problemy z właściwą identyfikacją dyscypliny
str. 15

1.2. Archeologia a nauki sądowe
str. 17

1.3. Archeologia a kryminalistyka - różnice i podobieństwa
str. 18

1.4. Współczesne badania archeologiczno-sądowe. Wprowadzenie do problematyki
str. 23

Rozdział 2
Prawo w archeologii sądowej
str. 31


2.1. Zabytek archeologiczny
str. 31

2.2. Badania archeologiczne
str. 33

2.3. Prawo a śmierć
str. 34

2.3.1. Definicja śmierci
str. 35

2.3.2. Oględziny zwłok
str. 36

2.3.3. Ekshumacja zwłok
str. 38

2.3.4. Zwłoki, szczątki ludzkie
str. 40

2.3.5. Zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne
str. 41

2.4. Broń palna i amunicja
str. 45

2.5. Archeolog jako biegły sądowy
str. 49

Rozdział 3
Badania historyczne w archeologii sądowej
str. 52


3.1. Uwagi wstępne
str. 52

3.1.1. Państwo w roli sprawcy
str. 53

3.1.2. Prawo jako narzędzie represji
str. 54

3.1.3. Struktury terroru
str. 57

3.1.4. Kadry aparatu przymusu
str. 60

3.1.5. Statystyka zbrodni
str. 62

3.2. Procedury śmierci
str. 63

3.2.1. Procesy sądowe
str. 64

3.2.2. Rozstrzelanie
str. 64

3.2.3. Powieszenie
str. 65

3.2.4. Metoda katyńska
str. 66

3.2.5. Egzekucje publiczne
str. 68

3.2.6. Wykonawcy zbrodni
str. 70

3.3. Postępowanie ze zwłokami
str. 70

3.3.1. Pochówki na cmentarzach
str. 71

3.3.2. Zakłady anatomii
str. 72

3.3.3. Inne miejsca
str. 73

3.3.4. Zacieranie śladów
str. 73

3.4. Dokumenty śmierci i ich analiza
str. 74

3.4.1. Archiwalia aparatu bezpieczeństwa
str. 76

3.4.2. Akta śledcze Urzędu Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej
str. 78

3.4.3. Akta śledcze prokuratorskie
str. 78

3.4.4. Akta sądowe
str. 79

3.4.5. Akta nadzoru nad wykonaniem kary
str. 80

3.4.6. Dokumenty więzienne
str. 81

3.4.7. Pozostałe zbiory
str. 82

3.5. "Pola więzienne" Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu
str. 83

3.6. Podsumowanie
str. 86

Rozdział 4
Medycyna sądowa w archeologii sądowej
str. 87


4.1. Uwagi wstępne
str. 87

4.2. Tanatologia sądowo-lekarska
str. 88

4.2.1. Systematyka różnych rodzajów śmierci według jej przyczyn i rodzajów
str. 88

4.2.2. Patomechanizm śmierci
str. 89

4.2.3. Samoistne procesy przeobrażeniowe zwłok
str. 90

4.3. Zasady i możliwości określania czasu zgonu w odniesieniu do szczątków ludzkich
str. 93

4.4. Traumatologia sądowo-lekarska
str. 93

4.4.1. Narzędzia tępe, tępokrawędziste
str. 94

4.4.2. Narzędzia ostre
str. 95

4.4.3. Narzędzia kończyste
str. 96

4.4.4. Broń palna, gazowa i urządzenia "broniopodobne"
str. 97

4.4.5. Rany postrzałowe
str. 97

4.4.6. Charakterystyka typowych obrażeń w okolicy rany wlotowej w zależności od rodzaju postrzału
str. 98

4.4.7. Kanały ran postrzałowych
str. 99

4.5. Rekonstrukcja mechanizmów i okoliczności powstania obrażeń ciała
str. 100

4.5.1. Oddziaływanie podstawowych czynników fizycznych na ciało ludzkie
str. 101

4.5.2. Oddziaływanie podstawowych czynników chemicznych na ciało ludzkie
str. 103

4.5.3. Zatrucia niektórymi metalami ciężkimi
str. 104

4.5.3.1. Zatrucia arsenem
str. 104

4.5.3.2. Zatrucia rtęcią
str. 104

4.5.3.3. Zatrucia ołowiem
str. 105

4.6. Identyfikacja zwłok i szczątków o nieustalonej tożsamości
str. 105

4.6.1. Tatuaże
str. 106

4.6.2. Znamiona zawodowe
str. 107

4.6.3. Indywidualne cechy wyglądu twarzy i głowy składające się na rysopis
str. 107

4.6.4. Oznaczenie płci, wagi, wzrostu oraz wieku
str. 107

4.6.5. Cechy miednicy wykorzystywane przy różnicowaniu płci
str. 109

4.6.6. Badania metodą superprojekcji
str. 110

4.6.7. Rekonstrukcja plastyczna wyglądu zmarłej osoby za życia
str. 110

4.6.8. Badania laboratoryjne - badania mikroskopowe, identyfikacja DNA
str. 112

Rozdział 5
Archeologia sądowa w praktyce
str. 113


5.1. Zakres badań i oczekiwania wymiaru sprawiedliwości
str. 113

5.2. Poszukiwania miejsca zdarzenia
str. 117

5.2.1. Analiza dokumentów pisanych i zeznań świadków
str. 118

5.2.2. Analiza map i planów
str. 120

5.2.3. Analiza fotografii lotniczych i satelitarnych
str. 122

5.2.4. Lotniczy skaning laserowy. Prospekcja termiczna
str. 126

5.2.5. Badania powierzchniowe
str. 127

5.2.6. Badania geofizyczne
str. 134

5.2.7. Badania sondażowe
str. 145

5.3. Badania wykopaliskowe miejsc spoczynku szczątków ludzkich
str. 151

5.3.1. Konteksty odnajdywania szczątków ludzkich
str. 151

5.3.2. Organizacja pracy, przygotowanie techniczne
str. 159

5.3.3. Eksploracja grobu pojedynczego
str. 160

5.3.4. Eksploracja mogiły masowej lub grobu zbiorowego
str. 166

5.3.5. Eksploracja rozproszonego miejsca zalegania szczątków ludzkich
str. 169

5.4. Inne miejsca zdarzeń badane wykopaliskowo
str. 170

5.5. Dokumentacja polowa
str. 171

5.5.1. Dokumentacja opisowa
str. 171

5.5.2. Plany i szkice
str. 173

5.5.3. Dokumentacja fotograficzna i filmowa
str. 174

5.6. Zabezpieczanie i analiza przedmiotów
str. 175

5.6.1. Próbki biologiczne
str. 175

5.6.2. Wytwory kultury materialnej
str. 183

5.7. Bezpieczeństwo pracy
str. 185

5.8. Współpraca z organami procesowymi
str. 186

Spis ilustracji
str. 189

Wykaz aktów prawnych
str. 191

Bibliografia
str. 195

Ukryj

Opis:

Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

  • konteksty i sposoby odnajdywania szczątków ludzkich,
  • metody identyfikacji zwłok,
  • dokumentacja polowa,
  • badania historyczne w powiązaniu z innymi dyscyplinami,
  • przepisy prawne w archeologii.
Integralną częścią podręcznika jest rozdział poświęcony współczesnym badaniom związanym z historią najnowszą, zwłaszcza badaniom zbrodni komunistycznych. Rozważania teoretyczne zawarte w opracowaniu oparte zostały na praktycznych doświadczeniach autorów.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla archeologów i historyków; informacje w niej zawarte będą cenne również dla antropologów, kryminalistyków, a także prokuratorów i funkcjonariuszy Policji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4057-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 204
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1949;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów