Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Jacek Jaśkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2071:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Prezentowana książka stanowi kompleksowe monografi czne opracowanie problematyki poznania faktów w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Znaczna część rozważań poświęcona została analizie podmiotowych i przedmiotowych relacji zachodzących w procesie kształtowania się podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądowego oraz ukształtowaniu poznania w różnych trybach i rodzajach postępowania cywilnego: procesie, postępowaniach odrębnych, postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym oraz upadłościowym. .. Publikacja dostarcza obszernych informacji dotyczących funkcjonowania konkretnych instytucji prawa procesowego cywilnego, ich osadzenia w systemie prawa oraz wzajemnych powiązań. Daje możliwość skonfrontowania poglądów doktryny i orzecznictwa z koncepcjami teoretycznymi, a także zdiagnozowania i rozwiązania konkretnych problemów praktycznych. .. Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa procesowego cywilnego oraz prawników praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i referendarzy sądowych, a także dla asystentów sędziów, aplikantów i studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z tej dziedziny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4009-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 236
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2071:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów