Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:


Autorzy: Aneta Sośnicka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2012 r.
Kod: KAM-2128:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W książce przedstawiono szczegółową analizę ustawowych znamion przestępstwa przywłaszczenia - zarówno w typie podstawowym, jak również w typach zmodyfi kowanych - oraz wykroczenia przywłaszczenia. .. W publikacji omówiono też zagadnienia szczególne, w tym m.in.: - kwestię zbiegu przepisów, – formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa przywłaszczenia, - odpowiedzialność karną za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową małżeńską. .. Rozważania wzbogacone zostały uwagami dotyczącymi polityki karnej, jak i rozmiarów przestępczości, opracowanymi na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. .. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych, jak i do przedstawicieli doktryny. „Praca stanowi interesujące podsumowanie dotychczasowego dorobku dotyczącego tytułowego zagadnienia i wnosi do niego wiele interesujących uwag i spostrzeżeń.(…) Autorka nie unika zagadnień trudnych, a prezentując wyłaniające się problemy zajmuje co do nich jasne własne stanowisko”. Z recenzji prof. dra hab. R. Stefańskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4076-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-2128:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów