Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:


Autorzy: Aneta Sośnicka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2012 r.
Kod: KAM-2128:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Przestępstwo przywłaszczenia w kodeksie karnym z 1932 r. i w kodeksie karnym z 1969 r.
str. 17

Rozdział II
Ustawowe znamiona przestępstwa przywłaszczenia w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.
str. 28


1. Uwagi ogólne
str. 28

2. Przedmiot ochrony
str. 30

3. Strona przedmiotowa czynu zabronionego
str. 41

3.1. Czyn sprawcy
str. 42

3.2. Przedmiot czynności wykonawczej
str. 53

4. Podmiot czynu zabronionego
str. 74

5. Strona podmiotowa czynu zabronionego
str. 74

Rozdział III
Zmodyfikowane typy przestępstwa przywłaszczenia
str. 79


1. Uwagi ogólne
str. 79

2. Sprzeniewierzenie jako kwalifikowany typ przestępstwa przywłaszczenia
str. 80

3. Uprzywilejowane typy przestępstwa przywłaszczenia
str. 97

3.1. Wypadek mniejszej wagi
str. 97

3.2. Przywłaszczenie rzeczy znalezionej
str. 107

4. Kwalifikowane typy przestępstwa przywłaszczenia określone w art. 294 k.k.
str. 112

4.1. Przywłaszczenie mienia znacznej wartości
str. 112

4.2. Przywłaszczenie dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury
str. 118

Rozdział IV
Szczególne zagadnienia odpowiedzialności przy przestępstwie przywłaszczenia
str. 134


1. Karalność form stadialnych i zjawiskowych
str. 134

1.1. Uwagi ogólne
str. 134

1.2. Formy stadialne popełnienia przestępstwa przywłaszczenia
str. 134

1.3. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa przywłaszczenia
str. 143

2. Problem zbiegu przepisu określającego czyn przywłaszczenia z innymi przepisami
str. 151

3. Odpowiedzialność karna za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową małżeńską
str. 167

Rozdział V
Zagrożenie karą i tryb ścigania przestępstwa przywłaszczenia
str. 178


1. Zagrożenie karą i środkami karnymi przewidziane w przepisach art. 284 § 1-3 k.k. oraz art. 294 k.k.
str. 178

2. Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary i odstąpienia od jej wymierzenia na podstawie art. 295 k.k.
str. 187

3. Tryb ścigania przestępstw przywłaszczenia
str. 191

4. Polityka karna w zakresie przestępstw przywłaszczenia
str. 196

Rozdział VI
Przywłaszczenie jako wykroczenie w kodeksie wykroczeń
str. 213


1. Uwagi ogólne
str. 213

2. Przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej
str. 214

3. Przywłaszczenie leśne
str. 231

4. Przywłaszczenie rzeczy niemającej wartości majątkowej
str. 238

5. Uwagi końcowe
str. 242

Wnioski końcowe
str. 247

Bibliografia
str. 255

Wykaz powoływanych orzeczeń sądowych
str. 265

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono szczegółową analizę ustawowych znamion przestępstwa przywłaszczenia - zarówno w typie podstawowym, jak również w typach zmodyfi kowanych - oraz wykroczenia przywłaszczenia. .. W publikacji omówiono też zagadnienia szczególne, w tym m.in.: - kwestię zbiegu przepisów, – formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa przywłaszczenia, - odpowiedzialność karną za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową małżeńską. .. Rozważania wzbogacone zostały uwagami dotyczącymi polityki karnej, jak i rozmiarów przestępczości, opracowanymi na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. .. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych, jak i do przedstawicieli doktryny. „Praca stanowi interesujące podsumowanie dotychczasowego dorobku dotyczącego tytułowego zagadnienia i wnosi do niego wiele interesujących uwag i spostrzeżeń.(…) Autorka nie unika zagadnień trudnych, a prezentując wyłaniające się problemy zajmuje co do nich jasne własne stanowisko”. Z recenzji prof. dra hab. R. Stefańskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4076-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-2128:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów