Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Alina Jurcewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  25.10.2012 r.
Kod: KAM-2113;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 75,24 zł.
Twoja cena brutto już od: 75,24 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Rolnictwo w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
str. 15


1. Definicja producenta rolnego
str. 15

2. Pojęcie gospodarstwa rolnego
str. 20

3. Pojęcie produktów rolnych
str. 22

4. Zastosowanie ogólnie obowiązujących przepisów TFUE
str. 29

5. Odstępstwa od zasad ogólnych
str. 37

5.1. Uwagi ogólne
str. 37

5.2. Zakres przedmiotowy
str. 40

5.3. Zakres przedmiotowy wyłączenia
str. 41

5.4. Wspólna polityka rolna wobec krajowej pomocy dla rolnictwa
str. 47

5.5. Koordynacja pomocy krajowej a art. 42
str. 49

6. Wyłączenia
str. 51

7. Status specjalnych zasad regulujących rolnictwo
str. 52

8. Wymogi prawne obowiązujące wspólne organizacje rynkowe
str. 53

Rozdział II
Ograniczenia w handlu produktami rolnymi w aspekcie ochrony zdrowia publicznego
str. 57


1. Uwagi ogólne
str. 57

2. Wyjątki
str. 61

3. Kryzys BSE
str. 64

4. Brak regulacji unijnej
str. 68

5. Ochrona zdrowia w kontekście zadań wspólnej polityki rolnej
str. 72

6. Zasada ostrożności
str. 76

7. Inspekcje, certyfikaty i zaświadczenia w imporcie i eksporcie
str. 79

8. Licencje
str. 83

9. Substancje dodatkowe i inne
str. 86

10. Opłaty
str. 88

11. Pakowanie i etykietowanie produktów
str. 94

12. Środki spożywcze a produkty lecznicze
str. 97

13. Reklama i promocja
str. 98

Rozdział III
Zasady prawa unijnego w ustawodawstwie rolnym
str. 101


1. Zasady ogólne wynikające z Traktatu na przykładzie zasady niedyskryminacji
str. 101

2. Zasady ogólne wynikające z prawodawstwa państw członkowskich
str. 113

2.1. Zasada proporcjonalności
str. 113

2.2. Zasada pewności prawa
str. 124

3. Metody interpretacji
str. 140

Rozdział IV
Własność w ujęciu ustawodawstwa rolnego
str. 145


1. Uwagi ogólne
str. 145

2. Zakres stosowania art. 345 TFUE
str. 147

3. Zakres kompetencji UE i państw członkowskich w świetle art. 345 TFUE
str. 150

4. Ochrona prawa własności jako prawa podstawowego
str. 152

5. Kształtowanie prawa własności w świetle postanowień TFUE i orzecznictwa
str. 155

6. Prawo własności w kontekście wspólnej organizacji rynków rolnych
str. 161

Rozdział V
Warunki funkcjonowania rolnictwa w świetle umów międzynarodowych
str. 169


1. Uwagi ogólne
str. 169

2. Wsparcie na rynku wewnętrznym
str. 172

3. Narzuty na import i dostęp do rynku
str. 186

4. Subwencje eksportowe
str. 193

5. Status WTO
str. GATT w prawie unijnym
str. 198

Bibliografia
str. 203


Ukryj

Opis:

.. W monografi i przedstawiono wybrane, fundamentalne zagadnienia unijnego prawa rolnego, oparte na postanowieniach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które poddane zostaly wszechstronnej i wnikliwej analizie interpretacyjnej w orzecznictwie Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. W pracy zawarto takze rozwazania z zakresu zagadnien konstytucyjnych i administracyjnych, stanowiacych podloze relacji pomiedzy bezposrednio obowiazujacym ustawodawstwem UE, a prawodawstwem panstw czlonkowskich, wprowadzajacym owe unijne regulacje. Za szczególnie interesujaca i wazna uznano prezentacje tematyki dotyczacej: - ograniczen w handlu produktami rolnymi z uwagi na ochrone zdrowia publicznego, - stosowania w sektorze rolnym zasad niedyskryminacji, proporcjonalnosci oraz pewnosci prawa, - zagadnien wlasnosci w ujeciu unijnego ustawodawstwa rolnego, a takze - warunków funkcjonowania rolnictwa (szczególnie jego wsparcia) w kontekscie Rundy Urugwajskiej jako pierwszego miedzynarodowego, wielostronnego porozumienia w sprawie rolnictwa. .. Ksiazka adresowana jest do przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków zajmujacych sie stosowaniem unijnych rozwiazan prawnych w polskim rolnictwie (urzedników ministerialnych oraz agencji rolnych), a takze do sedziów sadów powszechnych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4061-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 212
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Prawo rolne
Kod: KAM-2113;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów