Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Uziębło,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2012 r.
Kod: KAM-2102:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
str. 17


1. Równość wyborów w poglądach doktryny konstytucyjnej
str. 17

2. Znaczenie pojęcia równości wyborów w aktach normatywnych i dokumentach międzynarodowych
str. 37

Rozdział II
Równość wyborów w sensie formalnym
str. 59


1. Historyczne i współczesne elementy prawa wyborczego wpływające na formalną równość wyborów
str. 59

2. Gwarancje formalnej równości wyborów
str. 77

Rozdział III
Równość wyborów w sensie materialnym
str. 95


1. Okręgi wyborcze a równość materialna wyborów
str. 96

2. System wyborczy a równość materialna wyborów
str. 145

3. Wpływ progów wyborczych na równość materialną wyborów
str. 196

Rozdział IV
Realizacja zasady równości w kontekście wyborczego fair play
str. 218


1. Równość szans wyborczych a zgłaszanie kandydatów
str. 219

2. Kampania wyborcza a zasada równości szans wyborczych
str. 241

3. Równość szans wyborczych a finansowanie kampanii wyborczej i podmiotów w niej uczestniczących
str. 282

Rozdział V
Dyskryminacja wyrównawcza w prawie wyborczym na tle zasady równości wyborów
str. 328


1. Równość wyborów a prawa mniejszości narodowych i etnicznych
str. 330

2. Równość wyborów a przywileje wyborców za granicą
str. 345

3. Problem parytetów i kwot płci w kontekście zasady równości wyborów
str. 351

Zakończenie
str. 375

Bibliografia
str. 389Ukryj

Opis:

Autor analizuje zasadę równości wyborów w ujęciu porównawczym, odnosząc się do wszystkich jej aspektów. Ukazuje różnice i podobieństwa w postrzeganiu tej zasady zarówno przez doktrynę, jak i prawodawstwo państw europejskich oraz południowoamerykańskich. Jest to szczególnie istotne, gdyż właśnie ten ostatni kontynent jest obecnie miejscem, gdzie prawo regulujące mechanizmy wyborcze rozwija się niezwykle dynamicznie – co stanowi wzór do naśladowania dla innych państw demokratycznych. Przedstawiona problematyka pozwala czytelnikowi skonfrontować rozwiązania polskiego kodeksu wyborczego z najnowszymi trendami światowymi. .. Publikacja przeznaczona jest dla prawników, politologów oraz socjologów zajmujących się problematyką ustrojów. Zainteresuje także polityków i pracowników administracji, w tym administracji wyborczej, którzy uczestniczą w procesie wyborczym. Może stanowić cenną pomoc dla studentów prawa, administracji, politologii oraz socjologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4035-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 426
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2102:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów