Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zbigniew Góral,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.10.2012 r.
Kod: KAM-2065:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Część pierwsza
Zagadnienia ogólne
str. 11


Mirosław Włodarczyk
Bezrobocie jako kwestia społeczna według Profesora Wacława Szuberta
str. 13


Krzysztof Walczak
Bezrobocie wyzwaniem dla prawa pracy epoki postindustrialnej
str. 20


Edyta Bielak-Jomaa
Zasady przetwarzania danych osobowych bezrobotnych
str. 39


Część druga
Zasiłki dla bezrobotnych
str. 57


Eugeniusz Kwiatkowski
Ekonomiczne aspekty zasiłków dla bezrobotnych
str. 59


Gertruda Uścińska
Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobocia. Analiza porównawcza
str. 74


Katarzyna Jaworska
Charakter prawny zasiłku dla bezrobotnych
str. 91


Część trzecia
Usługi i instrumenty rynku pracy
str. 105


Marcin A. Mielczarek
Zakaz dyskryminacji religijnej w dostępie i korzystaniu z usług oraz instrumentów rynku pracy
str. 107


Katarzyna Serafin
Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy
str. 123


Agata Drabek
Praktyka absolwencka - środek przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych?
str. 136


Joanna Łukaszczuk
Szkolenia jako forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne
str. 165


Magdalena Paluszkiewicz
Kilka uwag na temat agencji pracy tymczasowej jako instytucji rynku pracy
str. 179


Ewa Staszewska
Staż dla bezrobotnych - instrument aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
str. 200


Część czwarta
Szczególne kategorie bezrobocia i środki przeciwdziałania
str. 215


Helena Szewczyk
Status prawny osoby bezrobotnej prowadzącej działalność rolniczą
str. 217


Dorota Karkowska
Samozatrudnienie pielęgniarek i położnych jako forma przeciwdziałania bezrobociu. Normy zatrudnienia i czas pracy
str. 237


Zdzisław Niedbała
Zakładanie i wspieranie spółdzielni socjalnych jako działania ograniczające bezrobocie
str. 251


Katarzyna Bomba
Wykluczenie z rynku pracy jako rodzaj wykluczenia społecznego
str. 262


Anna Musiała
Rola wolontariatu w aspekcie rynku pracy
str. 273


Janusz Żołyński
Dobrowolne odprawy jako modelowy sposób zmniejszenia bezrobocia. Propozycja zmian w kodeksie pracy w celu przeciwdziałania bezrobociu
str. 288


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi wieloaspektowe i nowatorskie ujecie prawnej problematyki bezrobocia oraz polityki zatrudnienia, nawiązujące do dorobku wybitnego znawcy tej tematyki, Profesora Wacława Szuberta.

Autorzy traktują bezrobocie jako szczególnie ważne wyzwanie dla polskiego prawodawcy i podejmują próbę oceny sposobów przeciwdziałania temu zjawisku w różnych jego przejawach. Książka dostarcza wiedzy o społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach bezrobocia, przybliża genezę obowiązujących w tej materii rozwiązań prawnych i jest pomocna w ich wykładni, wskazuje na niedostatki obowiązującego stanu prawnego oraz zawiera propozycje jego udoskonalenia. Przedstawione opracowania dotyczą istotnych praktycznych zagadnień, m.in. zasiłków dla bezrobotnych, ochrony danych osobowych osób rejestrujących się w urzędach pracy, oceny poszczególnych instytucji rynku pracy.

Autorami są znawcy problematyki bezrobocia i polityki zatrudnienia reprezentujący różne krajowe ośrodki akademickie.

Adresaci:
Książka adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli nauki, zwłaszcza prawa pracy, oraz osób profesjonalnie zajmujących się zjawiskiem bezrobocia, m.in. pracowników urzędów pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4012-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 308
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2065:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów