Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech

Ksiażka, pomimo historycznej problematyki, jest paradoksalnie bardzo aktualna, wpisując się w globalną dyskusję o przyczynach kryzysu i sposobach jego rozwiązywania

więcej

Autorzy: Tadeusz Włudyka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2130:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 9

Rozdział I
Rozwój gospodarki typu kapitalistycznego
str. 11


Kapitalizm wolnokonkurencyjny
str. 14

Kapitalizm europejski i północnoamerykański, specyficzne cechy kapitalizmu na pozostałych kontynentach
str. 15

Rewolucja przemysłowa w Europie Wschodniej
str. 18

Rozwój gospodarczy Azji
str. 19

Znoszenie przymusu cechowego, przywileje handlowe i produkcyjne doby merkantylizmu
str. 20

Rozwój bankowości i powstanie kapitału finansowego oraz koncentracja kapitału
str. 21

Rozwój spółek akcyjnych i wyższych form zrzeszeń kapitałowych takich jak kartele, syndykaty, trusty, koncerny
str. 24

Eksport kapitału
str. 27

Kryzysy nadprodukcji
str. 30

Rolnictwo na przełomie XVIII i XIX wieku
str. 31

Przeobrażenia w rolnictwie i rozwój produkcji rolnej
str. 35

Przemysł
str. 40

Rozdział II
Znaczenie dorobku Maxa Webera dla Koła Fryburskiego
str. 44

Rozdział III
Rola Freiburger Kreis (Koła Fryburskiego) w kształtowaniu ordoliberalizmu
str. 62

Rozdział IV
Państwo a gospodarka
str. 87


Myśl starożytna
str. 88

Myśl średniowieczna
str. 89

Nurty liberalne
str. 93

Krytyka liberalizmu
str. 98

Nurt katolicki
str. 100

Skutki I wojny światowej
str. 102

Rewolucja w Rosji
str. 102

Wielki kryzys 1929-1933
str. 103

Faszyzm
str. 104

Koncepcje alternatywne
str. 105

Myśl neoliberalna i socjaldemokratyczna
str. 109

Państwo opiekuńcze
str. 111

Ustrój pośredni w polskiej międzywojennej myśli gospodarczej
str. 121

Rozdział V
Podstawy prawno-gospodarcze społecznej gospodarki rynkowej jako ustroju Republiki Federalnej Niemiec
str. 133


System własności
str. 134

Własność prywatna a własność państwowa
str. 135

System finansowy
str. 136

Konkurencja jako dogmat społecznej gospodarki rynkowej
str. 138

Ustawa przeciwko nieuczciwej konkurencji
str. 139

Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych
str. 141

Regulacje prawne w sektorze energetycznym
str. 142

Sektor ubezpieczeń
str. 143

Wymiana z zagranicą
str. 144

Polityka agrarna
str. 144

Regulacje prawa pracy i polityki społecznej
str. 145

Polityka socjalna
str. 148

Sądownictwo pracy i socjalne
str. 150

Pomoc społeczna
str. 150

Budownictwo społeczne
str. 151

Polityka edukacyjna i prorodzinna
str. 151

Zrzeszenia gospodarcze
str. 152

Federalny i krajowy system bankowy i rola banku centralnego (do 2001 roku - Bundesbanku)
str. 152

Rozdział VI
Kryzys 2008 roku
str. 162

Rozdział VII
Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle doktryny społecznej gospodarki rynkowej
str. 174

Podsumowanie
str. 193

Literatura
str. 195


Ukryj

Opis:

.. Trwajacy od 2008 roku kryzys fi nansowy, a w efekcie i gospodarczy, obejmujacy poczatkowo Stany Zjednoczone, a nastepnie Europe moze trwac dluzej niz ten z lat trzydziestych ubieglego wieku. Pomimo zaangazowania nadzwyczajnych co do skali programów pomocowych rzadów USA, Wielkiej Brytanii czy Francji znaczacej poprawy nie widac. Jednak najsilniejsze ekonomicznie Niemcy – bedac w 2013 r. jedynym krajem bez defi cytu budzetowego – kategorycznie przeciwstawiaja sie takim rozwiazaniom. Nasuwa sie zatem pytanie, dlaczego to wlasnie RFN wyrosla na glównego obronce monetaryzmu. Ma to uzasadnienie w historii mysli ekonomiczno-prawnej oraz doswiadczeniach gospodarczych Niemiec, zwlaszcza lat trzydziestych XX wieku oraz okresu powojennego „cudu gospodarczego”. Dla zrozumienia, a przynajmniej poznania tego „fenomenu” doktrynalnego, w niniejszym opracowaniu przypomniano podstawowa wiedze o rozwoju systemu kapitalistycznego, pogladach ekonomicznych Maxa Webera i jego wplywie na „szkole fryburska” oraz o oddzialywaniu wywodzacych sie z niej ordoliberalów na Ludwiga Erharda. .. Chociaz spoleczna gospodarka rynkowa to program gospodarczy, spoleczny i polityczny powojennych Niemiec, to brzmienie art. 20 Konstytucji RP z 1997 r. niewatpliwie nawiazuje do niemieckiego pierwowzoru, dekretujac ja jako ustrój gospodarczy Polski. Stad próba oceny doswiadczen transformacji gospodarczej i politycznej w Polsce poczawszy od 1989 r. .. Ksiazka, pomimo historycznej problematyki, jest paradoksalnie bardzo aktualna, wpisujac sie w globalna dyskusje o przyczynach kryzysu i sposobach jego rozwiazywania. .. Publikacja skierowana jest do studentów i czytelników zainteresowanych problematyka gospodarcza i ustrojowa na tle historycznym, zwlaszcza teraz, gdy po raz kolejny w swoich dziejach swiat znalazl sie „na rozdrozach”.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4086-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 200
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2130:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów