Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Roman Niemczyk,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: OFE-0833:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Od autora
str. 7

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia rachunkowości
str. 9


1.1. Pojęcie i zakres rachunkowości
str. 9

1.2. Rachunkowość finansowa
str. 10

Rozdział 2. Ewidencja środków pieniężnych i rachunków bankowych
str. 13


2.1. Charakterystyka operacji gotówkowych
str. 13

2.2. Charakterystyka operacji bezgotówkowych
str. 22

2.3. Ewidencja pozostałych środków pieniężnych
str. 34

2.4. Ewidencja kredytów bankowych
str. 41

2.5. Krótkoterminowe aktywa finansowe
str. 50

Rozdział 3. Weksle
str. 56


3.1. Rodzaje weksli i ich ewidencja
str. 56

3.2. Dyskonto wekslowe
str. 63

3.3. Przedstawienie weksla do zapłaty
str. 81

3.4. Weksel in blanco
str. 83

3.5. Forfaiting wekslowy
str. 92

3.6. Dyskonto weksli w forfaitingu wekslowym
str. 96

Rozdział 4. Ewidencja rozrachunków i roszczeń
str. 99


4.1. Charakterystyka i podział rozrachunków
str. 99

4.2. Rozrachunki publicznoprawne
str. 107

4.3. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
str. 108

4.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
str. 112

4.5. Ewidencja wynagrodzeń
str. 126

4.6. Różnice kursowe
str. 144

Rozdział 5. Podatek od towarów i usług vat
str. 155


5.1. Rozrachunki z tytułu podatku VAT
str. 155

5.2. Charakterystyka podatku VAT
str. 167

5.3. Nowelizacja ustawy o podatku VAT (wybrane zagadnienia)
str. 170

5.4. Rejestry i ewidencja podatku VAT
str. 176

Rozdział 6. Obrót materiałowy
str. 213


6.1. Materiały i ich klasyfikacja
str. 213

6.2. Rodzaje ewidencji materiałów
str. 217

6.3. Ceny w obrocie materiałowym
str. 220

6.4. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów
str. 227

6.5. Ewidencja i rozliczenie zakupu materiałów
str. 232

6.6. Ewidencja i rozliczenie rozchodu materiałów
str. 244

6.7. Koszty zakupu materiałów
str. 249

Rozdział 7. Obrót towarowy
str. 258


7.1. Ogólna charakterystyka towarów
str. 258

7.2. Rodzaje i formy obrotu towarowego
str. 260

7.3. Zasady ustalania cen i marż
str. 264

7.4. Wycena i ewidencja obrotu towarowego
str. 269

7.5. Reklamacje towarów
str. 294

7.6. Zakupy krajowe
str. 302

7.7. Zakupy towarów z importu
str. 303

7.8. Towary w przerobie
str. 307

7.9. Sprzedaż komisowa
str. 309

Rozdział 8. Aktywa trwałe
str. 314


8.1. Klasyfikacja aktywów trwałych
str. 314

8.2. Środki trwałe i ich ewidencja
str. 315

8.3. Amortyzacja środków trwałych
str. 335

Rozdział 9. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
str. 351


Zakładowy plan kont
str. 369

Literatura
str. 379

Indeks
str. 381


Ukryj

Opis:

Opracowanie dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu praktycznej rachunkowości finansowej. Zaprezentowano w nim współczesne rozwiązania w świetle ustawy o rachunkowości według aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Każdy rozdział zawiera obszerny wstęp teoretyczny oraz przykłady i ćwiczenia, które ułatwiają zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i naukę samodzielnej dekretacji operacji gospodarczych. Szczegółowo omówiono m.in. zasady ewidencji: * podstawowych operacji dotyczących obrotu pieniężnego, magazynowego, towarowego, podatku VAT, * zmian w rzeczowym majątku trwałym oraz w wartościach niematerialnych i prawnych, różnic kursowych, * wynagrodzeń, * kredytów bankowych oraz odsetek od kredytów. Publikacja przeznaczona jest dla czytelników znających już podstawy rachunkowości, przede wszystkim dla pracowników szeroko rozumianych służb finansowo-księgowych, studentów wyższych uczelni ekonomicznych, słuchaczy szkół policealnych o profilu rachunkowość oraz wszystkich osób, które w swojej działalności zawodowej potrzebują wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4031-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 384
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0833:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa