Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Anna Maria Panasiuk,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2012 r.
Kod: KAM-2115:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty opodatkowania zysków kapitałowych - dochodu osób fizycznych ze zbycia przedsiębiorstw, udziałów i akcji w spółkach lub innych korporacyjnych lub dłużnych instrumentów finansowych
str. 17


1. Zysk kapitałowy - pojęcie i struktura
str. 17

2. Przedmiot zobowiązania podatkowego
str. 22

3. Przedmiot opodatkowania zysków kapitałowych - zmiany w regulacjach europejskich ostatniej dekady
str. 34

4. Podmiot zobowiązania podatkowego - rezydencja podatkowa w wybranych krajach
str. 36

5. Stawki podatkowe oraz kalkulacja zysków kapitałowych
str. 40

6. Ulgi i zwolnienia podatkowe
str. 44

Rozdział 2
Opodatkowanie dochodów kapitałowych w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 50


1. Wstęp
str. 50

2. Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa
str. 51

3. System podatkowy i stawki podatkowe
str. 53

4. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zysków kapitałowych
str. 61

5. Zmiany w opodatkowaniu wprowadzone w latach 2011-2012
str. 62

6. Korzystne unormowania w opodatkowaniu zysków kapitałowych przewidziane w systemie podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej
str. 70

Rozdział 3
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych w ustawodawstwie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
str. 78


1. Wstęp
str. 78

2. Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa
str. 79

3. System podatkowy i stawki podatkowe
str. 82

4. Opodatkowanie zysków kapitałowych w systemie podatkowym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
str. 86

5. Zmiany w opodatkowaniu dochodów oszczędnościowych w latach podatkowych 2008/2009 oraz 2010/2011
str. 92

6. Korzystne uwarunkowania w opodatkowaniu zysków kapitałowych przewidziane w brytyjskim systemie podatkowym
str. 95

Rozdział 4
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych w ustawodawstwie Luksemburga
str. 112


1. Wstęp
str. 112

2. Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa
str. 113

3. System podatkowy i stawki podatkowe
str. 114

4. Opodatkowanie zysków kapitałowych w systemie podatkowym Wielkiego Księstwa Luksemburga
str. 119

5. Zmiany w opodatkowaniu dochodów inwestycyjnych w latach 2002-2006
str. 122

6. Korzystne uwarunkowania w opodatkowaniu zysków kapitałowych przewidziane w systemie podatkowym Luksemburga
str. 123

Rozdział 5
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych w ustawodawstwie Szwecji
str. 130


1. Wstęp
str. 130

2. Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa
str. 132

3. System podatkowy i stawki podatkowe
str. 132

4. Opodatkowanie zysków kapitałowych oraz kategorie kwalifikowanych dochodów z zysków kapitałowych w ustawodawstwie Szwecji
str. 135

5. Korzystne uwarunkowania w opodatkowaniu zysków kapitałowych przewidziane w systemie podatkowym Szwecji
str. 140

Rozdział 6
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych w ustawodawstwie Królestwa Niderlandów
str. 145


1. Wstęp
str. 145

2. Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa
str. 146

3. System podatkowy i stawki podatkowe
str. 148

4. Opodatkowanie zysków kapitałowych w systemie podatkowym Holandii
str. 152

5. Zmiany w opodatkowaniu dochodów z inwestycji
str. 156

6. Korzystne uwarunkowania w opodatkowaniu zysków kapitałowych przewidziane w systemie podatkowym Królestwa Niderlandów
str. 157

Rozdział 7
Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych w ustawodawstwie Niemiec
str. 165


1. Wstęp
str. 165

2. Podmiot opodatkowania i rezydencja podatkowa
str. 166

3. System podatkowy i stawki podatkowe
str. 168

4. Opodatkowanie zysków kapitałowych w systemie podatkowym Niemiec
str. 173

5. Zmiany w opodatkowaniu dochodów inwestycyjnych przed rokiem 2009
str. 178

6. Korzystne uwarunkowania w opodatkowaniu zysków kapitałowych przewidziane w systemie podatkowym Niemiec
str. 179

Rozdział 8
Analiza porównawcza regulacji poszczególnych systemów krajowych
str. 187


1. Formy opodatkowania zysków kapitałowych w wybranych krajach europejskich
str. 187

2. Cele gospodarcze zastosowania ulg i zwolnień podatkowych
str. 200

3. Restrukturyzacja majątku - odroczenie obowiązku podatkowego
str. 202

4. Nabycie nowych aktywów - odroczenie obowiązku podatkowego
str. 206

5. Ulgi podatkowe z tytułu zbycia aktywów - likwidacji przedsiębiorstwa
str. 209

6. Kwoty wolne od podatku w ramach podatku od zysków kapitałowych
str. 213

7. Inwestycyjne ulgi i zwolnienia podatkowe
str. 215

8. Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu finansowania przedsięwzięć o istotnym wymiarze społecznym
str. 220

9. Efektywne opodatkowanie zysków kapitałowych
str. 223

Rozdział 9
Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie stosowania zachęt podatkowych oraz postulaty de lege ferenda ich zastosowania w polskim systemie podatkowym
str. 227


1. Ulgi i zwolnienia podatkowe a sprawiedliwość podatkowa
str. 227

2. Ulgi i zwolnienia podatkowe a współczesne zasady polityki podatkowej
str. 230

3. Ekonomiczne uzasadnienie stosowania zachęt podatkowych
str. 232

4. Postulaty de lege ferenda wzakresie stawki podatku od zysków kapitałowych
str. 237

5. Postulaty de lege ferenda w zakresie kwoty wolnej od podatku
str. 244

6. Postulaty de lege ferenda w zakresie wprowadzenia ulg podatkowych od oszczędności
str. 245

7. Postulaty de lege ferenda w zakresie odroczenia opodatkowania przy zbyciu aktywów niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa
str. 249

8. Postulaty de lege ferenda wzakresie zasad rozliczania strat
str. 251

9. Postulaty de lege ferenda w zakresie rewaloryzacji kosztu uzyskania przychodu
str. 254

10. Postulaty de lege ferenda wzakresie odroczenia podatkowego w wypadku reorganizacji aktywów inwestorów prywatnych
str. 255

11. Postulaty de lege ferenda wzakresie ulg podatkowych z tytułu inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małe i średnie przedsiębiorstwa
str. 258

Spis tabel
str. 265

Bibliografia
str. 267

Indeks rzeczowy
str. 281Ukryj

Opis:

.. Ksiazka traktuje o opodatkowaniu zysków kapitalowych w ujeciu miedzynarodowym – szczególowo opisano w niej instytucje podatkowe i sposób kalkulacji zysków kapitalowych w poszczególnych krajach europejskich. Analiza przeprowadzona zostala zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej (m.in. podjeto próbe zdefi niowania pojecia zysku kapitalowego). .. Dzieki praktycznemu potraktowaniu problematyki opodatkowania zysków kapitalowych potencjalny inwestor uzyska wstepne rozeznanie, czy dany kraj jest dla niego atrakcyjny podatkowo, czy tez nie. .. Obok analizy porównawczej monografi a wskazuje slabosci polskiego systemu podatkowego i zawiera rekomendacje dotyczace zmian w regulacjach podatkowych ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych. .. Publikacja przeznaczona jest dla praktyków (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów), pracowników administracji podatkowej i pracowników naukowych zajmujacych sie prawem podatkowym. „Praca ma nie tylko walory teoretyczne, ale równiez praktyczne. Te ostatnie zasluguja na bardzo pozytywna ocene. Ich wartosc wynika przede wszystkim z faktu, ze Autorka zajmuje sie od wielu lat profesjonalnie miedzynarodowym doradztwem podatkowym. Przesadza to równiez o tym, iz praca moze liczyc na bardzo liczne grono odbiorców”. Prof. dr hab. Jan Gluchowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4063-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 292
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2115:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów