Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Agata Kamińska (red. naukowa),
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.11.2012 r.
Kod: ABC-0719;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 17

Rozdział I
Umowa o pracę
str. 19


A. Umowa na okres próbny
str. 19

B. Umowa na czas nieokreślony
str. 27

C. Umowa na czas określony
str. 63

D. Umowa na czas wykonywania pracy
str. 82

E. Aneksy do umów
str. 90

Rozdział II
Pozostałe formy świadczenia pracy
str. 108

Rozdział III
Obowiązki pracodawcy
str. 151


A. Regulamin pracy
str. 151

B. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
str. 186

Odpisy na ZFŚS
str. 205

Świadczenia z ZFŚS
str. 223

Zapomogi, paczki, bony
str. 233

Pożyczki mieszkaniowe
str. 246

Świadczenia sportowo-rekreacyjne
str. 252

Działalność kulturalna
str. 262

Świadczenia a obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych na ubezpieczenia społeczne i opodatkowanie
str. 267

Kryteria socjalne
str. 272

Opieka socjalna dotycząca byłych pracowników
str. 279

Inne kwestie
str. 285

Świadczenie urlopowe
str. 296

C. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
str. 313

Lista płac
str. 343

Zaświadczenie o niekaralności
str. 351

Obowiązki informacyjne
str. 355

D. Równe traktowanie w zatrudnieniu
str. 367

E. Przeciwdziałanie mobbingowi
str. 383

F. Zapewnienie bhp
str. 392

Rozdział IV
Obowiązki pracownika
str. 449


A. Zwolnienia z pracy, sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy
str. 449

B. Zakaz konkurencji
str. 464

C. Obowiązki pracownicze
str. 484

Rozdział V
Odpowiedzialność w stosunkach pracy
str. 495


A. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
str. 495

B. Odpowiedzialność materialna pracownika
str. 531

Rozdział VI
Wynagrodzenie za pracę
str. 565

Rozdział VII
Podróże służbowe
str. 692

Rozdział VIII
Czas pracy
str. 731


A. Rozliczanie czasu pracy
str. 731

B. Systemy czasu pracy
str. 805

C. Czas pracy kierowców
str. 839

D. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
str. 856

E. Czas pracy pracowników młodocianych
str. 867

F. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
str. 868

G. Czas pracy pracowników samorządowych
str. 876

H. Czas pracy w podróży służbowej
str. 881

Rozdział IX
Urlopy pracownicze
str. 900


A. Urlop wypoczynkowy
str. 900

B. Urlop bezpłatny
str. 1057

C. Urlopy szkoleniowe
str. 1073

D. Urlopy okolicznościowe
str. 1090

Rozdział X
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
str. 1103


A. Urlop macierzyński
str. 1103

B. Urlop wychowawczy
str. 1140

C. Opieka nad dzieckiem
str. 1156

D. Ochrona stosunku pracy wynikająca z rodzicielstwa
str. 1167

E. Zasiłek macierzyński
str. 1189

Rozdział XI
Zmiana treści stosunku pracy
str. 1213


A. Wypowiedzenie zmieniające
str. 1213

B. Porozumienie stron
str. 1257

C. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
str. 1267

D. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
str. 1301

Rozdział XII
Ustanie stosunku pracy
str. 1319


A. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
str. 1319

B. Wypowiedzenie umów terminowych
str. 1339

Rozdział XIII
Związki zawodowe
str. 1434


A. Układy zbiorowe pracy
str. 1462

Skorowidz
str. 1471


Ukryj

Opis:

Publikacja jest przewodnikiem po problematyce prawa pracy skonstruowanym w formie pytań i odpowiedzi. Pytania, zgłaszane przez pracodawców, pracowników działów kadr, HR oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wolters Kluwer Polska SA. Stanowią więc odzwierciedlenie problemów, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się problematyką pracowniczą. Dla łatwiejszego korzystania z publikacji pytania zostały podzielone na grupy tematyczne, obejmujące wszystkie zagadnienia z zakresu prawa pracy. W opracowaniu czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: o czy dopuszczalne jest zawarcie przez spółkę z o.o., w organizacji umowy o pracę z osoba, która będzie pełniła funkcję prezesa? o jaki najdłuższy okres rozliczeniowy może wprowadzić pracodawca, gdy w firmie funkcjonuje równoważny czas pracy? o czy można zatrudnić pracownika na dwóch różnych stanowiskach pracy w różnych systemach czasu pracy? o czy po powrocie pracownicy do pracy z urlopu macierzyńskiego pracodawca może odmówić udzielenia przysługującego jej urlopu wypoczynkowego? o czy impreza sportowa organizowana dla pracowników przez pracodawcę może być sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? o czy odmowa przyjęcia zakresu obowiązków przez pracownika może być przyczyną rozwiązania stosunku pracy? Książka przeznaczona jest dla pracowników służb personalnych, prawników specjalizujących się w prawie pracy, pracodawców, a także dla wszystkich tych, którzy zajmują się na co dzień praktycznymi aspektami tej dziedziny prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4015-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1480
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kod: ABC-0719;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów