Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 13

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
str. 15

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 17


Art. 1a. [Definicje legalne]
str. 17

Art. 1b. [Zwolnienia - odesłanie do innych ustaw]
str. 287

Art. 1c. [Właściwość organów podatkowych]
str. 293

Rozdział 2
Podatek od nieruchomości
str. 296


Art. 2. [Przedmiot opodatkowania]
str. 296

Art. 3. [Zakres podmiotowy]
str. 357

Art. 4. [Podstawa opodatkowania]
str. 423

Art. 5. [Stawki podatku]
str. 450

Art. 6. [Obowiązek i zobowiązanie podatkowe]
str. 526

Art. 7. [Zwolnienia]
str. 558

Rozdział 6
Przepisy końcowe
str. 672


Art. 20a. [Konsekwencje nieuchwalenia stawek podatkowych]
str. 672

Bibliografia
str. 677

Ukryj

Opis:

Komentarz jest jedynym na rynku opracowaniem zawierającym pełną i uporządkowaną przedmiotowo prezentację wyroków sądów administracyjnych wraz z analizą tendencji orzeczniczych w zakresie podatku od nieruchomości. Opracowanie zawiera orzeczenia z lat 2003–2011. .. W książce omówiono szczegółowo między innymi najbardziej kontrowersyjne aktualnie zagadnienia, takie jak: – zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości, – związanie przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą, – zasady ustalania podstawy opodatkowania budowli przemysłowych, – zasady ustalania stawek podatku od nieruchomości, – zakres zwolnień z podatku od nieruchomości. .. Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych i radców prawnych, pracowników samorządowych organów podatkowych oraz sędziów. Może stanowić cenną pomoc dla podatników. „Przepisy o podatku od nieruchomości od wielu lat sprawiają istotne trudności interpretacyjne. Jak dotąd żadna korekta legislacyjna nie poprawiła tego stanu rzeczy. Stan prawa jest na tyle niezadowalający, że prawo w omawianym zakresie tworzy w istocie rzeczy orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego. Analizy tego orzecznictwa zawarte w recenzowanej książce umożliwiają – po pierwsze – rozeznanie istoty poszczególnych problemów, przed jakimi stają zarówno bezpośredni adresaci prawa, a następnie sądy, po drugie – pozwalają na wyrobienie sobie przez czytelnika oceny waloru poszczególnych orzeczeń oraz całych linii orzeczniczych, jakie się tu ukształtowały. Zespół autorów składa się z doświadczonych komentatorów, daje rękojmię analizy na najwyższym poziomie merytorycznym, a jednocześnie prowadzonej w sposób przystępny i nakierowany na odbiorcę – praktyka podatkowego”. Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3988-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 684
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1971:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów