Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mariusz Kondrat (red. nauk.), Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, Katarzyna Gęsiak,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2012 r.
Kod: ABC-0658:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
Suplementy diety - kwalifikacje produktów
str. 15


1.1. Definicja suplementu diety
str. 15

1.1.1. Suplement diety to środek spożywczy
str. 16

1.1.2. Witaminy i minerały w suplementach diety
str. 17

1.1.3. Inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub fizjologiczny
str. 20

1.1.4. Forma podania
str. 22

1.2. Suplementy diety a produkty lecznicze
str. 23

1.2.1. Zakaz posiadania przez suplementy diety właściwości produktów leczniczych
str. 23

1.2.2. Zakaz przypisywania suplementom diety właściwości produktów leczniczych
str. 25

1.2.3. Zakaz prezentowania suplementów diety jak produktów leczniczych
str. 26

1.2.4. Lek czy suplement diety - zasady kwalifikacji
str. 26

1.2.5. Suplement diety a FSMP
str. 27

1.3. Nazwa suplementu diety
str. 28

1.3.1. Marki parasolowe w nazwach suplementów diety
str. 30

1.3.2. Nazwa produktów z innych państw UE
str. 30

1.3.3. Ochrona elementów dystynktywnych suplementów diety
str. 31

Rozdział 2
Wprowadzanie do obrotu suplementów diety
str. 34


2.1. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia do obrotu suplementu diety - wymagane informacje
str. 34

2.2. Znakowanie suplementów diety
str. 36

2.3. Oznakowanie czytelne, trwałe, nieusuwalne, widoczne
str. 39

2.4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez GIS
str. 40

2.4.1. Początek i koniec postępowania
str. 40

2.4.2. Długość postępowania
str. 41

2.4.3. Przedmiot postępowania
str. 42

2.4.4. Wymóg dodatkowych opinii w zakresie kwalifikacji produktu
str. 42

2.4.5. Opinia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
str. 42

2.4.6. Zespół do Spraw Suplementów Diety
str. 43

2.4.7. Opinia jednostki naukowej
str. 43

2.4.8. Negatywne stanowisko GIS
str. 44

2.5. Suplement diety zafałszowany
str. 45

2.6. Suplementy diety w ramach swobodnego przepływu towarów
str. 46

2.6.1. Czosnek i czerwony ryż to nie lek
str. 47

2.6.2. Środki ograniczające swobodny przepływ towarów muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu
str. 49

2.6.3. Import równoległy suplementów diety
str. 50

Rozdział 3
Reklama suplementów diety
str. 52


3.1. Ogólne zasady prowadzenia reklamy żywności
str. 52

3.2. Definicja reklamy
str. 53

3.3. Wymogi dotyczące reklamy środków spożywczych (art. 46 u.b.ż.ż.)
str. 54

3.3.1. Zakaz reklamy wprowadzającej w błąd
str. 54

3.3.2. Rozważny konsument
str. 60

3.3.3. Zakaz przypisywania środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia
str. 63

3.3.4. Łączna reklama suplementu diety i produktu leczniczego
str. 70

3.4. Szczególne wymogi dotyczące reklamy suplementów diety (art. 27 ust. 4 i 5 u.b.ż.ż.)
str. 71

3.4.1. Określenie "suplement diety"
str. 71

3.4.2. Zakaz informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych
str. 73

3.5. Reklama suplementu diety jako czyn nieuczciwej konkurencji
str. 74

3.5.1. Reklama porównawcza
str. 75

3.5.2. Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji
str. 77

3.6. Reklama suplementu diety jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 78

3.6.1. Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 80

3.7. Reklama suplementu diety jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
str. 81

3.7.1. Odpowiedzialność z tytułu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
str. 84

Rozdział 4
Nadzór nad rynkiem
str. 85


4.1. Nadzór i urzędowa kontrola żywności
str. 85

4.2. Organy nadzoru i ich kompetencje
str. 86

4.2.1. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej
str. 87

4.2.2. Kompetencje Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
str. 89

4.3. Zasady urzędowej kontroli suplementów diety
str. 90

4.3.1. Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej
str. 91

4.3.2. Kontrole Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
str. 94

4.3.3. Ogólne zasady kontroli prowadzonych przez PIS i IHARS na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 97

4.4. Decyzje i sankcje nakładane przez organy nadzoru
str. 99

4.4.1. Sankcje administracyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej
str. 99

4.4.2. Sankcje administracyjne Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
str. 109

4.4.3. Sankcje za stosowanie oświadczeń niezgodnych z rozporządzeniem nr 1924/2006
str. 110

4.4.4. Sankcje karne
str. 111

Rozdział 5
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
str. 113


5.1. Pojęcie i charakterystyka oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
str. 113

5.1.1. Wprowadzenie
str. 113

5.1.2. Ogólne reguły dotyczące oświadczeń
str. 114

5.2. Pojęcie i charakterystyka oświadczenia żywieniowego
str. 116

5.2.1. Warunki stosowania oświadczeń żywieniowych
str. 118

5.2.2. Profile składników odżywczych
str. 126

5.2.3. Oświadczenia porównawcze
str. 128

5.2.4. Okresy przejściowe dotyczące oświadczeń żywieniowych
str. 129

5.3. Pojęcie i charakterystyka oświadczenia zdrowotnego
str. 130

5.3.1. Rodzaje oświadczeń zdrowotnych
str. 130

5.3.2. Oświadczenia żywieniowe a oświadczenia zdrowotne
str. 131

5.3.3. Oświadczenia zdrowotne a "oświadczenia medyczne"
str. 133

5.3.4. Oświadczenia zdrowotne funkcjonalne a oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby (art. 13 i 14 rozporządzenia nr 1924/2006)
str. 134

5.3.5. Oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci a inne rodzaje oświadczeń
str. 136

5.3.6. Oświadczenia zdrowotne a oświadczenia ogólne
str. 139

5.3.7. Oświadczenia zdrowotne porównawcze
str. 141

5.3.8. Oświadczenia z art. 13 ust. 1 a oświadczenia z art. 13 ust. 5 rozporządzenia nr 1924/2006
str. 142

5.4. Warunki stosowania oświadczeń zdrowotnych
str. 143

5.5. Procedury zatwierdzania oświadczeń zdrowotnych

5.5.1. Procedura zatwierdzania oświadczeń z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1924/2006
str. 147

5.5.2. Wspólnotowy wykaz oświadczeń z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1924/2006
str. 156

5.5.3. Wymagania dotyczące wniosków o zatwierdzenie oświadczenia
str. 159

5.6. Wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych, rejestr oświadczeń
str. 232

5.7. Ochrona danych zawartych we wniosku o zatwierdzenie oświadczenia zdrowotnego
str. 239

5.8. Zmiana, zawieszenie i cofanie zezwoleń na stosowanie oświadczeń zdrowotnych
str. 242

5.8.1. Zmiana zezwolenia na stosowanie oświadczenia
str. 242

5.8.2. Zmiana, zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na stosowanie oświadczenia
str. 243

5.9. Okresy przejściowe dotyczące oświadczeń zdrowotnych
str. 243

Akty prawne
str. 245


Ukryj

Opis:

Poradnik jest efektem wieloletnich praktycznych doświadczeń związanych z obsługą prawną podmiotów z obszaru suplementów diety i produktów pokrewnych. .. Prezentowane opracowanie zawiera kompleksową analizę zagadnień prawnych dotyczących obrotu suplementami diety na polskim rynku. Autorzy szczegółowo przedstawili kwestie związane z przygotowaniem suplementów diety, ich wprowadzaniem do obrotu, reklamą oraz nadzorem odpowiednich organów. Omówienie powyższych tematów zostało wzbogacone o niezwykle aktualną tematykę dotyczącą oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych. .. Książka skierowana jest do wszystkich uczestników obrotu rynkowego suplementami diety, a więc do osób przygotowujących dokumentację zgłoszeniową tych produktów, do organów zaangażowanych w promocję, dystrybucję hurtową i detaliczną suplementów diety, a także do tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze i poszukują odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące ram prawnych obrotu suplementami diety.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4053-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0658:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów