Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Sebastian Ładoś,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.09.2012 r.
Kod: KAM-2062:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W monografi i przedstawiono analizę szeregu instytucji prawnych związanych ze specyfi czną sytuacją oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi. Autor szczegółowo omawia zagadnienia związane z: – zasadą domniemania niewinności, – zdolnością do dokonywania czynności procesowych, – zawieszeniem postępowania, – swobodą wypowiedzi osoby przesłuchiwanej, – ochroną tajemnicy psychiatrycznej. .. Szczególną uwagę poświęcono problematyce prawa do obrony, m.in. w kontekście instytucji konsensualnych. Omówiono też kwestie kolizji celów procesu z leczeniem osób zaburzonych psychicznie oraz dylematów orzeczniczych związanych ze stosowaniem reguły in dubio pro reo. .. Osobna część została poświęcona sytuacji prawnej osób niepoczytalnych oraz problematyce dowodowego znaczenia wywiadu lekarskiego w postępowaniu karnym. W tym kontekście zwrócono też uwagę na pozycję prawną lekarza występującego w roli biegłego. Omawiane zagadnienia w dużej mierze zilustrowano przykładami z praktyki sądowej. .. Monografi a jest adresowana nie tylko do prawników (sędziów, adwokatów, prokuratorów), ale także do psychiatrów, psychologów i innych osób, które zajmują się problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3992-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Nauki humanistyczne / psychologia
Kod: KAM-2062:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów