Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  2012:


Autorzy: Bogdan Dolnicki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-2064;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka zawiera szerokie omówienie wielu aspektów współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, które może, w zależności od celu, przybrać różną postać. Najpopularniejszą formą współdziałania są związki międzygminne i powiatowe, innymi rodzajami są porozumienia i stowarzyszenia – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Z uwagi na pilną potrzebę modyfi kacji prawodawstwa samorządowego w celu znaczącego zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, wzmocnienia partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego oraz uporządkowania relacji między organami stanowiącymi i wykonawczymi tych jednostek w publikacji zaprezentowany jest projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. .. Problemy poruszane w monografi i dotyczą także rozstrzygania sporów wynikających ze wspólnej realizacji zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie oraz nowych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. Praca uwzględnia też aktualne poglądy doktryny i odniesienia do najnowszej literatury. .. Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych pracowników naukowych będących równocześnie praktykami samorządowymi. Będzie stanowić cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych, a także dla studentów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3975-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 568
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2064;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów