Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Diagnoza organizacji od A do Z. Praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów

Wydanie I ukazało się pod tytułem Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja

więcej

Autorzy: Ryszard Stocki,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0818:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

O autorze
str. 11

Podziękowania
str. 13

Przedmowa
str. 15

Część I. Podstawy diagnozowania
str. 21

1. Diagnoza holistyczna a diagnoza psychologiczna organizacji
str. 23


Problem granic w diagnozie - holistyczność diagnozy
str. 28

Diagnoza holistyczna jako różne "rzuty" organizacji
str. 33

Specyfika diagnozy psychologicznej
str. 36

Rodzaje konstruktów
str. 37

Podsumowanie
str. 41

2. Nozologia patologii organizacyjnych jako metateoria szczegółowych teorii organizacyjnych
str. 43


Systematyka patologii
str. 48

Znaczenie typu patologii dla diagnozy organizacji
str. 51

Podsumowanie
str. 62

3. Cztery perspektywy widzenia organizacji
str. 64


Znaczenie rozwoju dla diagnozy organizacyjnej
str. 70

Specyfika rozwoju organizacyjnego
str. 70

Psychologiczne źródła systemowego izomorfizmu w organizacjach
str. 71

Model indywidualnej ewolucji w spostrzeganiu organizacji jako wytyczna diagnozy
str. 74

Kręgi konstruktów organizacyjnych
str. 75

Aspekt socjologiczny wyników odzwierciedlania
str. 86

Podsumowanie
str. 86

4. A natomia zdrowej organizacji i jej zaburzenia wynikające z wpływu ludzi
str. 87


Co jest potrzebne firmie, aby mogła istnieć
str. 91

Ścieżka: klienci - przewaga konkurencyjna - płace - zaangażowanie pracowników
str. 94

Ścieżka: system informacyjny - system ocen - system płac - płace
str. 98

Ścieżka: godność - porozumienie - zaufanie - zaangażowanie
str. 100

Zarządzanie kompetencjami
str. 102

Podsumowanie
str. 104

5. Strategiczny kontekst diagnozy
str. 105


Wpływ wielkości organizacji na patologie i działania diagnostyczne
str. 110

Typologia strategiczna organizacji
str. 113

Podsumowanie
str. 119

Część II. Proces i narzędzia diagnozy
str. 121

6. Etapy procesu diagnozy
str. 123


Faza pierwsza: od zgłoszenia się klienta do podpisania kontraktu na przeprowadzenie diagnozy
str. 128

Faza druga: diagnozowanie
str. 136

Faza trzecia: przekazanie wyników diagnozy zainteresowanym
str. 140

Wymagania formalne dotyczące raportów analitycznych
str. 140

Prezentacje
str. 145

Autodiagnoza
str. 146

Podsumowanie
str. 146

7. Mapy poznawcze jako źródło wiedzy o procesach postrzegania i rozumowania w organizacji
str. 148


Co to są mapy poznawcze?
str. 154

Po co badać mapy poznawcze?
str. 157

Podstawowe zasady i warunki badania map poznawczych
str. 158

Problemy związane z pomiarem
str. 160

Prowadzenie wywiadów
str. 161

Kodowanie i opracowywanie danych - analiza słownika
str. 165

Analiza struktury map poznawczych
str. 172

Interpretacja wyników
str. 175

Podsumowanie
str. 177

8. Wywiad jako podstawowe narzędzie diagnozy organizacji
str. 178


Przygotowywanie się do wywiadów i rozmów diagnostycznych
str. 184

Co presuponują rozmówcy, czyli prywatne teorie na temat firmy
str. 187

Rodzaje wywiadów
str. 191

Błędy popełniane w trakcie wywiadów diagnostycznych i niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem tej techniki
str. 203

Podsumowanie
str. 205

9. Testy psychologiczne w diagnozie patologii organizacyjnych
str. 206


Istota i cele badania kwestionariuszowego
str. 210

Psychometryczne badanie wiedzy ukrytej
str. 211

Modele wnioskowania na podstawie kwestionariusza o sytuacji w organizacji
str. 220

Dostosowanie narzędzi do potrzeb organizacji
str. 225

Pułapka operacjonalizacji
str. 231

Podsumowanie
str. 232

10. Obserwacja i techniki symulacyjne
str. 233


Obserwacja interakcji
str. 238

Obserwacja rozwiązywania sytuacji symulowanych
str. 241

Analiza danych werbalnych
str. 246

Mapowanie owalami
str. 249

Podsumowanie
str. 251

11. Analiza dokumentów
str. 252


Analiza dokumentów finansowych
str. 257

Analiza statutu
str. 266

Analiza stron internetowych
str. 270

Podsumowanie
str. 277

12. W stronę pełnej partycypacji w zarządzaniu
str. 278


Konsekwencje diagnozy
str. 281

Program na dziś
str. 284

Co nie sprzyja pełnej partycypacji w zarządzaniu?
str. 286

Możliwe działania interwencyjne
str. 287

Podsumowanie
str. 289

Dodatek. Zadania do przemyślenia
str. 291

Literatura cytowana
str. 297

Indeks
str. 319


Ukryj

Opis:

Każda organizacja to złożony system, na który powinno się patrzeć z wielu perspektyw. Najczęściej audyt organizacyjny oznacza albo spojrzenie z punktu widzenia ekonomicznego, albo z punktu widzenia operacji. Kiedy jednak trzeba dokonać poważnych zmian w organizacji, oznacza to najczęściej konieczność zmian w mentalności. Tymczasem mało jest narzędzi diagnostycznych do oceny sposobu myślenia w organizacji, a przeprowadzanym w tej dziedzinie badaniom można często zarzucić, że ich wyniki są niejednoznaczne i nie wykazują, czy organizacja jest zdrowa czy chora, a jeśli chora, to co konkretnie należałoby zrobić, by ją uzdrowić. Autor tej książki – praktyk, który sam jako konsultant zdiagnozował ponad 100 organizacji – proponuje bardzo szeroki zakres zaawansowanych narzędzi diagnostycznych do badania organizacji. Przede wszystkim zaś – co jest ewenementem – pierwszą klasyfikację modeli mentalnych związanych z życiem organizacyjnym, które nazywa patologiami organizacyjnymi. Prezentuje opisy dwunastu najczęściej występujących patologii wraz z wyjaśnieniami, jak sobie z nimi poradzić. Każda z patologii jest zilustrowana odpowiednim studium przypadku i określona za pomocą pięciu osi, opisujących kolejno: łatwo dostrzegalne objawy patologii, patologie związane z osobami kierującymi organizacjami, nieprawidłowości operacji i procesów, patogenne oddziaływanie środowiska organizacji i rozwój zjawisk patologicznych w czasie. W części o charakterze narzędziowym omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak: • proces diagnostyczny i rola, jaką odgrywają w nim specjaliści z różnych dziedzin, • badania diagnostyczne prowadzone przy użyciu map poznawczych, • najważniejsze metody diagnostyczne i sposoby analizowania ich wyników, • metody tworzenia wybranych testów psychologicznych. Nie chodzi tu o kolejną metodę pod chwytliwą nazwą – ta książka jest podręcznikiem dla wymagającego czytelnika, który przeszedł już przez fazę gadżetów i szuka solidnej wiedzy osadzonej w badaniach i w praktyce. Jest lekturą obowiązkową dla konsultantów i trenerów zarządzania oraz wartościową pozycją dla menedżerów organizacji, w których mogą występować patologie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4041-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 324
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0818:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów