Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Od redaktora naukowego
str. 15

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych
str. 19


Artykuł 1. [Samostanowienie narodów]
str. 21

Artykuł 2. [Implementacja do krajowego porządku prawnego. Zakaz dyskryminacji]
str. 35

Artykuł 3. [Równouprawnienie mężczyzn i kobiet]
str. 60

Artykuł 4. [Nadzwyczajne niebezpieczeństwo publiczne]
str. 75

Artykuł 5. [Podstawowe zasady interpretacji postanowień Paktu]
str. 92

Artykuł 6. [Prawo do życia]
str. 99

Artykuł 7. [Zakaz tortur]
str. 168

Artykuł 8. [Zakaz niewolnictwa]
str. 196

Artykuł 9. [Wolność osobista]
str. 218

Artykuł 10. [Prawo osób pozbawionych wolności do godnego traktowania]
str. 243

Artykuł 11. [Zakaz więzienia za długi]
str. 255

Artykuł 12. [Wolność poruszania się]
str. 259

Artykuł 13. [Ochrona obcokrajowców i bezpaństwowców przed arbitralnym wydaleniem 270

Artykuł 14. [Prawo do sądu]
str. 280

Artykuł 15. [Zasada nieretroaktywności w prawie karnym]
str. 339

Artykuł 16. [Prawo do podmiotowości prawnej]
str. 358

Artykuł 17. [Prawo do prywatności]
str. 371

Artykuł 18. [Wolność myśli, sumienia i religii]
str. 419

Artykuł 19. [Wolność posiadania i wyrażania poglądów]
str. 461

Artykuł 20. [Zakaz propagandy wojennej oraz popierania nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej]
str. 499

Artykuł 21. [Wolność zgromadzeń]
str. 522

Artykuł 22. [Wolność zrzeszania się]
str. 539

Artykuł 23. [Ochrona małżeństwa i rodziny]
str. 567

Artykuł 24. [Prawa dziecka]
str. 596

Artykuł 25. [Prawa obywatelskie]
str. 616

Artykuł 26. [Równość wobec prawa i równość ochrony prawnej]
str. 633

Artykuł 27. [Ochrona mniejszości]
str. 682

Artykuł 28. [Komitet Praw Człowieka]
str. 696

Artykuł 29. [Kandydaci do Komitetu]
str. 703

Artykuł 30. [Wybór członków Komitetu]
str. 704

Artykuł 31. [Reprezentatywność składu Komitetu]
str. 705

Artykuł 32. [Kadencja]
str. 706

Artykuł 33. [Wakaty]
str. 707

Artykuł 34. [Obsadzanie wakatów]
str. 708

Artykuł 35. [Wynagrodzenie członków Komitetu]
str. 709

Artykuł 36. [Sekretariat Komitetu]
str. 710

Artykuł 37. [Posiedzenia Komitetu]
str. 711

Artykuł 38. [Przyrzeczenie członków Komitetu]
str. 712

Artykuł 39. [Prezydium i regulamin Komitetu]
str. 713

Artykuł 40. [Sprawozdania państw]
str. 714

Artykuł 41. [Skarga międzypaństwowa]
str. 724

Artykuł 42. [Komisje pojednawcze ad hoc]
str. 727

Artykuł 43. [Przywileje i immunitety]
str. 730

Artykuł 44. [Stosunek do innych procedur międzynarodowych]
str. 732

Artykuł 45. [Sprawozdania roczne Komitetu]
str. 733

Artykuł 46. [Stosunek do ONZ i jej agend wyspecjalizowanych]
str. 735

Artykuł 47. [Pierwszeństwo prawa do zasobów naturalnych]
str. 737

Artykuł 48. [Podpisanie, ratyfikacja, przystąpienie]
str. 738

Artykuł 49. [Wejście w życie]
str. 740

Artykuł 50. [Obowiązywanie w państwach federalnych]
str. 742

Artykuł 51. [Poprawki]
str. 744

Artykuł 52. [Notyfikacje Sekretarza Generalnego]
str. 746

Artykuł 53. [Teksty autentyczne]
str. 747

Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych
str. 748

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych, mający za cel zniesienie kary śmierci
str. 767

Literatura
str. 773

Wykaz orzeczeń
str. 795

Wykaz Komentarzy Ogólnych Komitetu Praw Człowieka
str. 817

O autorach
str. 819


Ukryj

Opis:

.. Ksiazka jest pierwszym opublikowanym w jezyku polskim komentarzem do Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych – traktatu o fundamentalnym znaczeniu dla ochrony praw czlowieka na swiecie. Opracowanie stanowi rzetelna i kompleksowa analize, której celem jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o standardach ochrony praw czlowieka uregulowanych w Pakcie, o sposobie jego interpretacji przez Komitet Praw Czlowieka, a takze o tym, jak standardy Paktu zostaja odzwierciedlone w polskim prawie. .. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do przedstawicieli nauki prawa, dzialaczy organizacji pozarzadowych i pracowników instytucji panstwowych oraz studentów prawa. Komentarz spotka sie równiez z zainteresowaniem osób zajmujacych sie praktyka stosowania prawa: sedziów, prokuratorów, adwokatów oraz wszystkich osób sledzacych tematyke praw czlowieka. Moze byc takze wartosciowym narzedziem dydaktycznym w edukacji w obszarze miedzynarodowej ochrony praw czlowieka. .. Komentarz zostal przygotowany przez zespól naukowców z Poznanskiego Centrum Praw Czlowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Romana Wieruszewskiego, czlonka i wiceprzewodniczacego Komitetu Praw Czlowieka ONZ w latach 1998–2000 i 2003–2006. „Srodowisko prawnicze dostaje do reki ksiazke wyjatkowa, na która oczekiwalo od dziesiecioleci. Komentarz do Miedzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych zostal opracowany przez zespól znanych i uznanych z racji swoich merytorycznych kompetencji autorów z Poznanskiego Centrum Praw Czlowieka INP PAN, najwybitniejszego osrodka badan nad prawami czlowieka. Jest to pierwsze w jezyku polskim komentatorskie opracowanie Paktu. Doczekalismy sie tego po prawie czterdziestu latach jego obowiazywania. (…) Komentarz odpowiada najwyzszym standardom opracowan tego typu i bedzie nalezec do tego zbioru prac prawniczych, które stawiamy – jakby powiedziala Halina Bortnowska – Ťna pólce ksiazek niezakurzonychť”. Prof. dr hab. Miroslaw Wyrzykowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3933-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 820
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1974:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów