Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Seria z paragrafem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  11 września 2017 r.
Kod: KAM-2097:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Opis:

Stan prawny na 11 września 2017 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


KODEKS CYWILNY (WYCIĄG):
 • 2 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 459)
USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:
 • 6 maja 2017 r. - ustawa z 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. poz. 820)
 • 9 sierpnia 2017 r., 23 sierpnia 2017 r., 1 września 2017 r., 1 stycznia 2018 r., 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1509)
 • 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.)
 • 11 września 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529)
 • 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260)
 • 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (druk sejmowy nr 1529; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
 • po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1403; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
USTAWA O SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW:
 • 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.)
 • 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (druk sejmowy nr 1529; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA:
 • 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.)
 • 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (druk sejmowy nr 1529; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO:
 • 1 września 2017 r. - ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
 • 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.)
USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
 • 2 czerwca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1073)
 • 7 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. poz. 730)
 • 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (druk sejmowy nr 1529; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
USTAWA - PRAWO BUDOWLANE:
 • 6 lipca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1332)
 • 11 września 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529)
USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE:
 • 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.)
 • 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768)
 • 24 maja 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1007)
 • 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.)
USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI:
 • 11 września 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529)
USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO:
 • 31 lipca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. poz. 1468)
USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO:
 • 12 sierpnia 2017 r. - ustawa z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1442)
 • 11 września 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-043-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 632
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo geologiczne, geodezyjne i kartograficzne
Kod: KAM-2097:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa