Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Katarzyna Kolasa,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0720:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

O autorce
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1. Alokacja na rynku ochrony zdrowia - podstawowe pojęcia
str. 17


1.1. Wprowadzenie
str. 17

1.2. Modele jednobiegunowe
str. 22

1.2.1. Model równości
str. 22

1.2.2. Model efektywności
str. 22

1.3. Modele dwubiegunowe
str. 23

1.3.1. Model równość - efektywność
str. 23

1.3.2. Model efektywność - równość
str. 23

1.3.3. Model egalitarny
str. 24

1.4. Podsumowanie
str. 25

Rozdział 2. Modele jednobiegunowe - równości i egalitarny
str. 26


2.1. Wprowadzenie
str. 26

2.2. Idea równości i sprawiedliwości społecznej jako kryterium optymalnej alokacji zasobów
str. 26

2.2.1. Definicja równości
str. 27

2.2.2. Definicja sprawiedliwości społecznej
str. 27

2.2.3. Optymalna alokacja zasobów według kryterium równości
str. 29

2.2.3.1. Wprowadzenie
str. 29

2.2.3.2. Model optymalnej alokacji zasobów według kryterium równości dostępu
str. 32

2.2.3.3. Model optymalnej alokacji budżetu względem potrzeb zdrowotnych
str. 37

2.2.3.3.1. Model optymalnej alokacji względem początkowego stanu zdrowia
str. 39

2.2.3.3.2. Model optymalnej alokacji względem zdolności do poprawy zdrowia
str. 40

2.2.3.4. Model optymalnej alokacji względem równości końcowego stanu zdrowia
str. 43

2.3. Podsumowanie
str. 44

Rozdział 3. Model jednobiegunowy - efektywność
str. 49


3.1. Wprowadzenie
str. 49

3.2. Zasada efektywności jako kryterium optymalnej alokacji zasobów
str. 50

3.2.1. Definicja efektywności
str. 50

3.2.2. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z ekonomiką dobrobytu
str. 51

3.2.2.1. Przedmiot optymalizacji według ekonomii dobrobytu
str. 51

3.2.2.2. Model optymalnej alokacji według ekonomii dobrobytu
str. 55

3.2.2.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji według ekonomii dobrobytu - analiza kosztów i korzyści
str. 58

3.2.2.3.1. Podstawowe założenia analizy kosztów i korzyści
str. 58

3.2.2.3.2. Reguła kompensacji
str. 59

3.2.2.3.3. Metody wartościowania wyników zdrowotnych
str. 60

3.2.2.3.4. Podsumowanie - przyszłość analizy kosztów i korzyści
str. 62

3.2.3. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z ekstrawelfaryzmem
str. 63

3.2.3.1. Przedmiot efektywności według ekstrawelfaryzmu
str. 63

3.2.3.2. Model optymalnej alokacji według ekstrawelfaryzmu
str. 66

3.2.3.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji według ekstrawelfaryzmu - analiza efektywności kosztowej
str. 67

3.2.3.3.1. Podstawowe założenia analizy efektywności kosztowej
str. 67

3.2.3.3.2. Podobieństwa i różnice między analizą kosztów i korzyści a analizą efektywności kosztowej
str. 69

3.2.4. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności definiowanej zgodnie z teorią zdolności
str. 70

3.2.4.1. Przedmiot optymalizacji w teorii zdolności
str. 70

3.2.4.2. Model optymalnej alokacji w teorii zdolności
str. 72

3.2.4.3. Metody realizacji modelu optymalnej alokacji w teorii zdolności
str. 72

3.3. Podsumowanie
str. 73

Rozdział 4. Modele dwubiegunowe
str. 76


4.1. Wprowadzenie
str. 76

4.2. Optymalna alokacja zasobów według kryterium efektywności i równości
str. 77

4.2.1. Przedmiot optymalizacji. Istota konfliktu między równością a efektywnością
str. 77

4.2.2. Model optymalnej alokacji według kryterium równość - efektywność
str. 80

4.2.2.1. Metody realizacji modelu równość - efektywność
str. 82

4.2.2.1.1. Funkcja dobrobytu
str. 82

4.2.2.1.2. Model rangowania QALY
str. 90

4.2.2.1.3. Model Norda
str. 92

4.2.2.1.4. Teoria sprawiedliwego rozdziału
str. 96

4.2.2.1.5. Analiza porównawcza metod realizacji modelu równość - efektywność
str. 99

4.2.3. Model efektywność - równość
str. 103

4.2.3.1. Metody realizacji modelu efektywność - równość
str. 104

4.2.3.1.1. Model stratyfikacji Coyle'a
str. 104

4.2.3.1.2. Model ceny opartej na wartości
str. 107

4.2.3.1.3. Analiza porównawcza metod realizacji modelu efektywność - równość
str. 108

4.3. Podsumowanie
str. 113

Rozdział 5. Algorytm decyzyjny
str. 117


5.1. Wprowadzenie
str. 117

5.2. Modele optymalnej alokacji zasobów na rynku ochrony zdrowia
str. 118

5.2.1. Model równości
str. 118

5.2.2. Model efektywności
str. 119

5.2.3. Model równość - efektywność
str. 119

5.2.4. Model efektywność - równość
str. 120

5.2.5. Model egalitarny
str. 120

5.3. Algorytm decyzyjny umożliwiający wybór modelu alokacji zasobów
str. 121

Rozdział 6. Przykładowe rozwiązania z krajów rozwiniętych
str. 127

6.1. Wprowadzenie
str. 127

6.2. Szwecja
str. 128

6.2.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 128

6.2.2. Jakie kryteria alokacji wybrano?
str. 129

6.2.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 133

6.2.3.1. Model transparentnej priorytetyzacji
str. 135

6.2.3.2. Skoordynowane programy opieki medycznej
str. 136

6.2.3.3. Model kolejki
str. 138

6.3. Dania
str. 140

6.3.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 140

6.3.2. Jakie kryteria alokacji wybrano?
str. 140

6.3.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 140

6.4. Finlandia
str. 141

6.4.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 141

6.4.2. Jakie kryteria alokacji wybrano?
str. 141

6.4.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 141

6.5. Norwegia
str. 142

6.5.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 142

6.5.2. Jakie kryteria alokacji wybrano?
str. 142

6.5.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 142

6.6. Program Medicaid w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych
str. 143

6.6.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 143

6.6.2. Jakie kryteria alokacji wybrano?
str. 144

6.6.3. Jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 144

6.7. Anglia i Walia
str. 146

6.7.1. W jaki sposób ustalono kryteria alokacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 146

6.7.2. Jakie kryteria alokacji wybrano oraz jak wykorzystuje się kryteria alokacji w procesie priorytetyzacji na rynku ochrony zdrowia?
str. 146

6.8. Podsumowanie
str. 150

6.9. Wnioski dla Polski
str. 151

Rozdział 7. Preferencje społeczne względem zasad alokacji w sektorze świadczeń zdrowotnych w Polsce - wyniki badania "Opinie pielęgniarek o trudnych decyzjach w ochronie zdrowia"
str. 153

7.1. Wprowadzenie
str. 153

7.2. Metody badawcze
str. 154

7.3. Kwestionariusz badawczy
str. 155

7.3.1. Część pierwsza
str. 155

7.3.2. Część druga
str. 155

7.3.2.1. Eksperyment 1
str. 156

7.3.2.2. Eksperyment 2
str. 157

7.3.2.3. Eksperyment 3
str. 159

7.3.2.4. Eksperyment 4
str. 161

7.3.3. Część trzecia badania
str. 165

7.4. Analiza statystyczna
str. 165

7.5. Wyniki badania
str. 168

7.5.1. Eksperyment 1
str. 169

7.5.2. Eksperyment 2
str. 173

7.5.3. Eksperyment 3
str. 177

7.5.4. Eksperyment 4
str. 183

7.6. Dyskusja
str. 186

7.6.1. Wnioski końcowe
str. 186

7.6.2. Preferencje polskich pielęgniarek w świetle innych badań naukowych nad alokacją zasobów na rynku ochrony zdrowia
str. 193

7.6.3. Preferencje polskich pielęgniarek a zapisy prawne regulujące alokację zasobów na rynku ochrony zdrowia
str. 195

7.7. Podsumowanie
str. 199

Zakończenie
str. 201

Bibliografia
str. 207

Załącznik
str. 217


Ukryj

Opis:

.. Rosnace potrzeby zdrowotne spoleczenstwa zwiazane z wydluzaniem sie zycia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowia dzis problem wobec niewystarczajacych srodków w budzecie ochrony zdrowia. Kogo leczyc w pierwszej kolejnosci? Czyje potrzeby sa wazniejsze, a czyje mniej wazne? Odpowiadajac na te pytania, nalezy znalezc kompromis miedzy dazeniem do dwóch rozbieznych celów: efektywnosci oraz równosci i sprawiedliwosci spolecznej. .. Ksiazka poswiecona jest poszukiwaniu sposobów realizacji optymalnej alokacji zasobów w sektorze ochrony zdrowia, zgodnie z oczekiwaniami spolecznymi. Omówiono w niej miedzy innymi: • ekonomiczne i nieekonomiczne kryteria rozdzialu srodków na swiadczenia zdrowotne, • modele poszukiwania optymalnej alokacji zasobów, • rozwiazania wdrazane przez kraje stosujace transparentne podejscie do rozdzialu srodków na swiadczenia zdrowotne, • wyniki badan przeprowadzonych wsród reprezentantów zawodów medycznych na temat ich preferencji wobec kryteriów alokacyjnych. .. Publikacja jest przeznaczona dla menedzerów podmiotów leczniczych i NFZ oraz pracowników administracji samorzadowej i panstwowej podejmujacych decyzje o zasadach funkcjonowania i ksztalcie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Zainteresuje takze studentów takich kierunków, jak zarzadzanie, zdrowie publiczne czy ekonomia. Moze równiez stanowic inspiracje do podjecia dialogu spolecznego na temat zasad i wartosci, z którymi procesy decyzyjne w polskim systemie ochrony zdrowia powinny pozostawac w zgodzie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3859-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0720:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów