Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Monika Kostera, Martyna Śliwa,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0723:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 11

Struktura książki
str. 14

CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNY KONTEKST ZARZĄDZANIA
str. 17

ROZDZIAŁ I
Globalizacja: perspektywy teoretyczne
str. 19


Globaliści
str. 22

Sceptycy
str. 23

Transformacjonaliści
str. 24

ROZDZIAŁ II
Wprowadzenie do globalnej polityki ekonomicznej
str. 27


Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty świat
str. 30

Inne podmioty w systemie globalnym
str. 31

Instytucje Bretton Woods: refleksje krytyczne
str. 32

ROZDZIAŁ III
Korporacje ponadnarodowe a globalizacja
str. 35


Koncepcje globalizacji Leslie Sklaira
str. 37

Ponadnarodowa klasa kapitalistyczna (PKK)
str. 38

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna (KOS) w warunkach globalizacji
str. 40

ROZDZIAŁ IV
Teoretyczne uzasadnienia KOS
str. 43


Definicja KOS
str. 45

Firma i jej interesariusze
str. 47

Zasady KOS w praktyce organizacji
str. 49

ROZDZIAŁ V
Kontekst postkolonialny zarządzania
str. 53


Pojęcie postkolonializmu
str. 55

Główni teoretycy postkolonializmu
str. 57

Postkolonializm w zarządzaniu
str. 58

ROZDZIAŁ VI
Globalizacja i środowisko naturalne
str. 61


Wpływ globalizacji na zmiany ekologiczne
str. 63

Zagrożenia ekologiczne
str. 64

Wpływ korporacji na środowisko i społeczności w krajach rozwijających się
str. 65

CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE
str. 69

ROZDZIAŁ VII
Różnice kulturowe a zarządzanie
str. 71


Kontekst kulturowy zarządzania
str. 73

Wiedza i kultura
str. 74

Stereotypy kulturowe i zarządzanie
str. 76

ROZDZIAŁ VIII
Kulturowe uwarunkowania zarządzania
str. 79


Pojęcie kultury
str. 81

Zewnętrzne aspekty kultury
str. 82

Wierzenia i wartości
str. 84

ROZDZIAŁ IX
Podstawowe założenia kulturowe
str. 87


Natura i kultura
str. 89

Człowiek i kultura
str. 91

Relacje międzyludzkie i kultura organizacji
str. 92

ROZDZIAŁ X
Wymiary i poziomy analizy kultury
str. 93


Przestrzeń, język i czas
str. 95

Zróżnicowanie kulturowe narodów i społeczności
str. 97

Wpływ sektora przemysłu i grup zawodowych na kulturę organizacji
str. 98

ROZDZIAŁ XI
Różnice kulturowe w procesie zarządzania
str. 99


Klasyfikacja Hofstede
str. 101

Klasyfikacja Trompenaarsa
str. 103

Klasyfikacja GLOBE
str. 105

ROZDZIAŁ XII
Kultura narodowa i zarządzanie
str. 109


Tożsamości kulturowe
str. 111

Zjawisko hybrydyzacji
str. 112

Multikulturalizm
str. 114

ROZDZIAŁ XIII
Różnice kulturowe: doświadczenia na poziomie jednostek
str. 115


Akulturacja
str. 117

Współpraca w grupach międzykulturowych
str. 119

Etyka, kultura i zarządzanie
str. 121

CZĘŚĆ III. JAKOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
str. 125

ROZDZIAŁ XIV
Jakość w zarządzaniu
str. 127


Historia koncepcji jakości
str. 129

Pojęcie jakości w zarządzaniu
str. 130

Interpretacje jakości w zarządzaniu
str. 132

ROZDZIAŁ XV
Jakość w usługach
str. 139


Trzeci sektor i badania jakości
str. 141

Jakość a cechy usług
str. 143

Rola użytkowników w określaniu jakości w usługach
str. 143

ROZDZIAŁ XVI
Jakość w usługach a pracownicy organizacji usługowych
str. 145


Koncepcja "łańcucha zysku usług"
str. 148

Niektóre czynniki środowiskowe i stres
str. 149

Jakość usług z perspektywy relacyjnej
str. 150

ROZDZIAŁ XVII
Określanie jakości usług
str. 151


Modele SERVQUAL i SERVPERF
str. 153

Inne modele określania jakości usług
str. 155

Zastosowanie metod statystycznych w usługach
str. 159

ROZDZIAŁ XVIII
Etyka i polityka w zarządzaniu jakością
str. 161


Poziom globalny
str. 165

Poziom krajowy
str. 166

Poziom organizacji
str. 167

CZĘŚĆ IV. TWÓRCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU
str. 169

ROZDZIAŁ XIX
Jak znaleźć przepływ?
str. 171


Przepływ
str. 173

Samorealizacja w organizacjach
str. 175

Kres motywowania - praca twórcza jako zabawa
str. 178

ROZDZIAŁ XX
Organizacja opowiadana i opowiadająca
str. 181


Typy opowieści w organizacjach
str. 183

Gawęda menedżerska
str. 185

Opowieści przedstawiane - organizacja jako scena
str. 187

ROZDZIAŁ XXI
Mity i archetypy w świecie organizacji
str. 191


Mity i zarządzanie
str. 193

Mitologizacja organizacji
str. 195

Archetypy
str. 197

ROZDZIAŁ XXII
Zarządzanie sztuką, sztuka zarządzania
str. 201


Zarządzanie sztuką
str. 203

Zarządzanie jako sztuka
str. 206

Wyobraźnia organizacyjna
str. 208

ROZDZIAŁ XXIII
Rynek doznań
str. 211


Etapy rozwoju rynku
str. 213

Zarządzanie na rynku doznań
str. 214

Autentyczność i cień
str. 217

ROZDZIAŁ XXIV
Ironia i humor
str. 219


Ironia w organizacjach
str. 221

Ironia jako forma organizacyjnego oporu
str. 224

Humor "na górze"
str. 226

ROZDZIAŁ XXV
Przedsiębiorczość i duch innowacyjności
str. 229


Przedsiębiorczość jako podejmowanie wyzwań
str. 231

Przedsiębiorczość a zarządzanie
str. 233

Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie
str. 235

Różne rodzaje przedsiębiorczości
str. 238

CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE A KULTURA
str. 241

ROZDZIAŁ XXVI
Kultura organizacji
str. 243


Czy kulturą można zarządzać?
str. 245

Organizacje jako kultury
str. 248

Nadawanie sensu
str. 251

ROZDZIAŁ XXVII
Tożsamość a organizacja
str. 253


Tożsamość organizacji
str. 255

Zmiana a trwanie
str. 257

Pamięć i zapominanie
str. 260

ROZDZIAŁ XXVIII
Człowiek zarządzany 263


Zarządzanie uczuciami
str. 265

Czas pracy, czas życia
str. 267

Cisza - poza zarządzaniem
str. 270

ROZDZIAŁ XXIX
Przestrzeń organizacji
str. 275


Przestrzeń
str. 277

Tworzenie przestrzeni organizacyjnych
str. 279

Inne przestrzenie - heterotopie, puste przestrzenie
str. 281

ROZDZIAŁ XXX
Duchowość a zarządzanie
str. 285


Związki duchowości z zarządzaniem
str. 287

Zarządzanie pogranicza: kultywowanie cnót czy biznes?
str. 289

Poszukiwanie sensu w organizacjach
str. 290

ROZDZIAŁ XXXI
Kultura zarządzania
str. 295


Kultura menedżerska i menedżeryzm
str. 297

Mody i style w zarządzaniu
str. 300

Edukacja menedżerska
str. 302

ROZDZIAŁ XXXII
Zarządzanie różnorodnością
str. 307


Współczesne podejścia do różnorodności
str. 309

Gender i komunikowanie się w pracy
str. 312

Konflikt w organizacjach
str. 314

Bibliografia
str. 316

Ukryj

Opis:

Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat. Poświęcana jest wybranym aktualnym i istotnym z punktu widzenia dyscypliny kierunkom, które są powszechnie znane na świecie i wchodzą w zakres kanonów nauczania zarządzania. Materiał zawarty w publikacji wykracza poza typowy program kursu podstawowego zarządzania i teorii organizacji. Obejmuje wybór aktualnych zagadnień przedmiotu, od tematyki zarządzania postkolonialnego, przez zarządzanie w kulturze i zarządzanie jakością, do twórczości organizacyjnej, "Zarządzanie w XXI wieku" to podręcznik niezwykle interesujący i nietypowy. Autorki nie przedstawiają w swojej książce popularnych obecnie (a często przejściowych] mód w zarządzaniu, ale koncentrują się na wątkach, które uznały za szczególnie znamienne, a stosunkowo mata znane w Polsce. Takiego przeglądu koncepcji na naszym rynku jeszcze nie było, co sprawia, że publikacja powinna znaleźć się na liście lektur tych wszystkich, którzy chcą lepiej poznać współczesne zarządzanie i jego kontekst, dr hab., prof, UW Beata Glinka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4128-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 348
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0723:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów