Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stefan Poździoch, Maciej Gibiński,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  2.07.2012 r.
Kod: ABC-0700;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 63,70 zł.
Twoja cena brutto już od: 57,33 zł. ( Oszczędzasz: 6,37 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Prawa lekarza w systemie prawnym
str. 21


1.1. Uwagi wstępne
str. 21

1.2. Dwojaki charakter praw lekarza
str. 23

1.3. Prawa lekarza zawarte w powszechnie obowiązujących regulacjach polskich
str. 26

1.4. Prawa lekarza wynikające z regulacji międzynarodowych
str. 38

1.5. Prawa lekarza związane z wykonywaniem zawodu
str. 44

1.6. Prawa lekarza a prawa pacjenta
str. 50

Rozdział 2
Rozwój praw lekarza w ustawodawstwie polskim
str. 61


2.1. Uwagi wstępne
str. 61

2.2. Prawa lekarza w świetle ustawodawstwa II RP
str. 63

2.3. Prawa lekarza w regulacjach prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w latach 1945-1989)
str. 77

2.4. Nowe regulacje w zakresie praw lekarza przyjęte po 1989 r.
str. 85

Rozdział 3
Prawa lekarza w świetle ustaw o zawodzie lekarza i o izbach lekarskich
str. 91


3.1. Prawa lekarza związane z formalną stroną wykonywania zawodu
str. 91

3.2. Prawa lekarza ściśle związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
str. 124

Rozdział 4
Prawa lekarza w świetle innych ustaw dotyczących ochrony zdrowia
str. 147


4.1. Ogólna charakterystyka ustaw
str. 147

4.2. Prawa ogółu lekarzy zawarte w ustawach szczególnych
str. 152

4.3. Prawa przysługujące niektórym szczególnym grupom i kategoriom lekarzy
str. 185

Rozdział 5
Prawa lekarza w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej
str. 203


5.1. Wkład środowiska lekarskiego w zakresie praw lekarza
str. 203

5.2. Normatywny charakter zasad etyki lekarskiej
str. 205

5.3. Prawa lekarza w świetle obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej
str. 208

Rozdział 6
Prawa lekarza a praktyka działania
str. 221


6.1. Ograniczenia praw podmiotowych
str. 221

6.2. Zobowiązania lekarza a uprawnienia osób leczonych
str. 223

6.3. Prawa lekarza a rozwój nauki i techniki
str. 231

6.4. Rola orzecznictwa sądów powszechnych i lekarskich w przedmiocie praw lekarza
str. 234

Wybrane orzeczenia sądowe
str. 241

Ważniejsze akty prawne
str. 245

Bibliografia
str. 249


Ukryj

Opis:

W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. .. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfi ką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza, tylko i wyłącznie mu przysługujących, m.in.: – prawo do swobodnego podejmowania decyzji przy wyborze metody i sposobu leczenia, – prawo do przeprowadzenia eksperymentu medycznego, – prawo do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta, – prawo do powstrzymania się w określonych sytuacjach od świadczeń medycznych niezgodnych z sumieniem lekarza. .. Dla lekarzy przydatne będzie również zapoznanie się z kolejnymi kilkudziesięcioma prawami związanymi z formalną stroną wykonywania zawodu, np. z odbywaniem szkoleń specjalizacyjnych, procedurą postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innymi kwestiami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3934-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 254
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0700;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów