Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Łukasz Mazur (red. nauk.), Piotr Chróścicki, Damian Gwóźdź, Anna Kiereś, Waldemar Knap, Agnieszka Sakowska, Katarzyna Wojtowicz-Janicka,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.07.2012 r.
Kod: ABC-0734:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział 1
Optymalizacja podatkowa w doktrynie i orzecznictwie
str. 15


1. Optymalizacja podatkowa - definicja, geneza możliwości działań optymalizacyjnych
str. 15

2. Optymalizacja podatkowa a unikanie i uchylanie się od opodatkowania
str. 19

3. Uchylanie się od opodatkowania w kontekście sankcji
str. 20

Rozdział 2
Narzędzia optymalizacji podatkowej w relacjach transgranicznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 25


1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 25

1.1. Zjawisko podwójnego opodatkowania
str. 25

1.1.1. Kolizja nieograniczonych obowiązków podatkowych
str. 26

1.1.2. Kolizja nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego
str. 27

1.2. Cel umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 28

1.3. Klauzula beneficial owner jako mechanizm zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z konwencji
str. 30

1.3.1. Termin beneficial owner w świetle Komentarza do Konwencji Modelowej OECD
str. 32

1.3.2. Termin beneficial owner w orzecznictwie sądów zagranicznych
str. 32

1.3.3. Klauzula beneficial owner w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych
str. 33

1.3.4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które nie zawierają klauzuli beneficial owner
str. 34

2. Wybrane formy międzynarodowej optymalizacji podatkowej stosowane przez polskich podatników
str. 36

2.1. Transgraniczna spółka komandytowo-akcyjna
str. 36

2.1.1. Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej podatkami dochodowymi - uchwała NSA (7), II FPS 1/11
str. 37

2.1.2. Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będący zagranicznym rezydentem podatkowym
str. 39

2.1.3. Fundusz inwestycyjny jako akcjonariusz polskiej spółki komandytowo-akcyjnej
str. 47

2.1.4. Wybór optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności poza granicami Polski
str. 51

2.1.5. Dystrybucja dochodu do inwestora
str. 57

2.1.6. Likwidacja działalności zagranicznej - rozliczanie straty
str. 72

2.1.7. Zbycie udziałów/akcji
str. 77

2.1.8. Klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania a optymalizacja sprzedaży nieruchomości
str. 78

2.1.9. Popularne formy opodatkowania w przypadku umowy z Cyprem
str. 89

Rozdział 3
Raje podatkowe
str. 97


1. Uwagi wprowadzające
str. 97

2. Pojęcie i rodzaje rajów podatkowych
str. 98

3. System prawno-podatkowy wybranych rajów podatkowych
str. 107

3.1. Andora
str. 107

3.2. Anguilla
str. 108

3.3. Antyle Holenderskie
str. 110

3.4. Wspólnota Bahamów
str. 112

3.5. Belize
str. 114

3.6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze
str. 117

3.7. Gibraltar
str. 119

3.8. Specjalny Region Administracyjny CHRL Hongkong
str. 121

3.9. Kajmany
str. 124

3.10. Liberia
str. 126

3.11. Republika Mauritiusu
str. 128

3.12. Republika Seszeli
str. 130

Rozdział 4
Optymalizacja podatkowa w Polsce - przykłady stosowania przepisów regulujących wybrane podatki bezpośrednie
str. 133


1. Specjalne strefy ekonomiczne
str. 133

1.1. Podstawa prawna zwolnienia podatkowego
str. 134

1.2. Podstawowe cechy zwolnienia podatkowego
str. 134

1.2.1. Specjalna strefa ekonomiczna
str. 135

1.2.2. Zezwolenie SSE
str. 135

1.2.3. Limit zwolnienia SSE
str. 136

1.3. Warunki skorzystania ze zwolnienia strefowego
str. 139

1.3.1. Etap I - ubieganie się o zezwolenie
str. 139

1.3.2. Etap II - warunki zezwolenia
str. 141

1.4. Dochód zwolniony spod opodatkowania - ogólne założenia
str. 144

1.4.1. Moment skorzystania ze zwolnienia podatkowego
str. 144

1.4.2. Wyodrębnienie działalności SSE
str. 145

1.4.3. Dochód z działalności SSE
str. 145

1.5. Rozliczenie przysługującego zwolnienia podatkowego
str. 146

1.5.1. Nominalna wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej
str. 147

1.5.2. Nominalna wartość wykorzystanej pomocy publicznej
str. 147

1.5.3. Strata na działalności strefowej
str. 148

1.6. Utrata zezwolenia i skutki podatkowe
str. 148

2. Wybór formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców - osoby fizyczne - jako instrument optymalizacyjny
str. 150

2.1. Zasady opodatkowania dochodów spółek osobowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 152

2.2. Indywidualnie prowadzona działalność gospodarcza
str. 153

2.3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
str. 153
2.4. Opodatkowanie 19% podatkiem liniowym
str. 155

2.5. Spółka komandytowa
str. 156

2.6. Spółka komandytowo-akcyjna
str. 158

2.6.1. Dochód uzyskiwany z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej jako dochód z działalności gospodarczej
str. 159

2.6.2. Koncepcja alternatywna prezentowana w orzecznictwie
str. 162

2.6.3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r.
str. 166

3. Wybór formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi
str. 167

3.1. Współpraca w ramach indywidualnej działalności gospodarczej
str. 168

3.1.1. Warunki uznania działalności za działalność gospodarczą
str. 171

3.1.2. Podmioty, którym przysługuje prawo do wyboru liniowej stawki podatku
str. 174

4. Podział majątku spółki osobowej jako alternatywa dla sprzedaży majątku
str. 175

4.1. Podatkowe skutki wniesienia aportu do spółki osobowej oraz otrzymania majątku w wyniku likwidacji spółki osobowej
str. 176

4.2. Założenia modelu optymalizującego obciążenia podatkowe w przypadku likwidacji spółki osobowej
str. 179

5. Przekształcenie podmiotów a prawo do odliczenia straty podatkowej
str. 183

5.1. Połączenie przez przejęcie - szczególny przypadek rozliczenia straty osiąganej przez podmiot przejmowany
str. 185

5.2. Zasady rozliczania straty przez osoby prawne
str. 188

5.3. Zasady rozliczania straty przez osoby fizyczne
str. 190

6. Umowa sponsoringu w miejsce planowanej umowy darowizny
str. 191

7. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy w wariancie korzystnym dla wspólnika spółki kapitałowej
str. 196

8. Rozliczenie dopłat wspólnika do spółki kapitałowej przed sprzedażą udziałów mechanizmem optymalizacji podatkowej
str. 200

9. Zapłata podatku u źródła ze środków płatnika - mechanizm ubruttowienia jako gwarancja wykazania kosztów uzyskania przychodów
str. 203

10. Indywidualna stawka amortyzacji po wykupieniu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego
str. 205

11. Niestosowanie art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. w przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania
str. 208

12. Amortyzacja ze stawką 0% u podatnika rozliczającego stratę podatkową
str. 210

13. Opłata wstępna kosztem jednorazowym w zależności od postanowień umowy leasingu
str. 212

14. Przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
str. 213

15. Modernizacja budowli - zwiększenie podatku od nieruchomości w następnym roku kalendarzowym
str. 216

16. Opodatkowanie garaży z wyodrębnioną księgą wieczystą
str. 220

17. Korzystne podatkowo rozporządzanie nieruchomością między członkami najbliższej rodziny
str. 222

Noty biograficzne
str. 225

Ukryj

Opis:

.. Ksiazka przedstawia zagadnienia pozwalajace zrozumiec, jak istotnym wsparciem dla podatnika moze byc zastosowanie odpowiedniej strategii optymalizacji podatkowej. .. Autorzy niniejszej ksiazki – prawnicy i ekonomisci, wieloletni praktycy majacy doswiadczenie we wspieraniu podatników w Polsce i za granica – nie tylko omawiaja przepisy prawne oraz orzecznictwo, ale takze podaja konkretne przyklady dzialan, jakie mozna zastosowac w celu zmniejszenia obciazen podatkowych. .. Publikacja zawiera m.in. omówienie: – zagadnien optymalizacji podatkowej na gruncie polskich przepisów podatkowych, – wybranych narzedzi optymalizacji podatkowej w relacjach transgranicznych z uwzglednieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, – zalet i wad tzw. rajów podatkowych (przedstawiajac jednoczesnie krótka charakterystyke tych terytoriów). .. Ksiazka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, ksiegowych, dyrektorów fi nansowych i pracowników dzialów fi nansowo-podatkowych fi rm. Zainteresuje takze sedziów oraz pracowników administracji skarbowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3982-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 228
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość
Kod: ABC-0734:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa