Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Stefan Poździoch,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: ABC-0701;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Wprowadzenie
str. 15


I. Uwagi wstępne
str. 15

II. Europejskie regulacje w zakresie prawa o wyrobach medycznych
str. 19

III. Rozwój regulacji polskich w dziedzinie prawa o wyrobach medycznych
str. 46

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
str. 57


Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 59

Rozdział 2
Wprowadzanie wyrobów do obrotu i wprowadzanie do używania oraz przekazywanie do oceny działania
str. 85

Rozdział 3
Obowiązki importerów i dystrybutorów
str. 105

Rozdział 4
Klasyfikacja wyrobów medycznych i kwalifikacja wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności
str. 112

Rozdział 5
Zasady i sposób autoryzowania jednostek ubiegających się o autoryzację, notyfikowania i nadzorowania jednostek notyfikowanych w zakresie wyrobów, autoryzowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia
str. 203

Rozdział 6
Ocena kliniczna wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji
str. 223

Rozdział 7
Zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów
str. 297

Rozdział 8
Nadzór nad wyrobami
str. 318

Rozdział 9
Incydenty medyczne i działania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów
str. 331

Rozdział 10
Decyzje Prezesa Urzędu
str. 365

Rozdział 11
Używanie i utrzymywanie wyrobów
str. 372

Rozdział 12
Dostęp do informacji
str. 378

Rozdział 13
Przepisy karne
str. 380

Rozdział 14
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 391

Bibliografia
str. 433

Wykaz aktów prawnych
str. 439


Ukryj

Opis:

.. W komentarzu omówiono obowiazujace unijne i polskie akty prawne regulujace projektowanie, wytwarzanie, obrót i dystrybucje oraz uzytkowanie wyrobów medycznych, czyli aparatury i sprzetu medycznego uzywanego w profi laktyce, diagnostyce i leczeniu chorób oraz w rehabilitacji chorych. .. Opracowanie sklada sie z dwóch czesci. W pierwszej omówiono rozwój i stan regulacji europejskich, które takze obowiazuja w Polsce, a nastepnie zwiezle scharakteryzowano rozwój przepisów krajowych. W czesci drugiej skomentowano tekst obowiazujacej ustawy o wyrobach medycznych oraz wszystkich rozporzadzen wykonawczych do niej. .. Komentarz przeznaczony jest dla inzynierów projektujacych wyroby medyczne, lekarzy dokonujacych ich oceny klinicznej, producentów tych wyrobów, importerów i dystrybutorów oraz specjalistów prowadzacych ich konserwacje i naprawe. Adresatami publikacji sa równiez prawnicy zajmujacy sie problematyka prawa medycznego i szerzej pojetego prawa o ochronie zdrowia. .. Ksiazka moze pelnic takze funkcje podrecznika, stanowiac pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i studentów na kierunkach: inzynieria biomedyczna, fi - zyka medyczna, biotechnologia medyczna, inzynieria mechaniczno-medyczna i innych pokrewnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4001-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 448
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0701;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów