Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Od autorów
str. 13

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
str. 15


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 17

Rozdział 2. Powoływanie i odwoływanie komorników
str. 75

Rozdział 3. Obowiązki i prawa komorników
str. 117

Rozdział 4. Aplikanci i asesorzy komorniczy
str. 156

Rozdział 5. Koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii
str. 198

Rozdział 6. Wydatki w toku egzekucji
str. 213

Rozdział 7. Opłaty egzekucyjne
str. 232

Rozdział 8. Dochód komorników
str. 290

Rozdział 9. Nadzór nad komornikami
str. 294

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna
str. 312

Rozdział 11. Samorząd komorniczy
str. 342

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 373

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 374

Załączniki
str. 383


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi
str. 385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
str. 387

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
str. 392

Bibliografia 421

Ukryj

Opis:

Jarosław Świeczkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Autorzy analizują problemy, które pojawiają się w praktyce, a są związane z postępowaniem egzekucyjnym, a także szerzej - z postępowaniem cywilnym. Przedstawiono prawa i obowiązki komorników sądowych, sposób ich powoływania i odwoływania, kwestie nadzoru nad nimi i ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szczególnie przydatna dla czytelnika może okazać się część dotycząca kosztów i opłat egzekucyjnych. Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo, literaturę przedmiotu. Dodatkowym atutem jest załączony do opracowania wykaz najważniejszych aktów wykonawczych z tej dziedziny. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (postępowanie cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo cywilne), są również praktykami w swoich dziedzinach i gwarantują wysoki poziom merytoryczny publikacji. Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziowie, komornicy, adwokaci, radcowie prawni), a także pracowników administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3921-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 425
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1915:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów