Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Maciej Mataczyński, Rafał Sikorski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2011:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Sylwetka Profesora Mariana Kępińskiego
str. 5

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego
str. 11

Prawo cywilne, handlowe i prywatne międzynarodowe


Edward Gniewek, O wyłączeniu stosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w razie ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
str. 39

Maciej Gutowski, Naruszenie umowy jako przyczyna bezskuteczności czynności prawnej
str. 47

Andrzej Koch, Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do niektórych stosunków spółek handlowych (art. 2 k.s.h.) - zagadnienia wybrane
str. 63

Jacek Napierała, Transgraniczne przekształcenie spółki
str. 77

Adam Olejniczak, Skutki zastrzeżenia zadatku dla odpowiedzialności odszkodowawczej kontrahenta
str. 97

Maksymilian Pazdan, Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.
str. 109

Wojciech Popiołek, Cena akcji objętych przymusowym odkupem i jej zapłata przez spółkę
str. 119

Feliks Zedler, Dochodzenie roszczeń wierzycieli handlowej spółki kapitałowej po zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację jej majątku
str. 131

Prawo własności intelektualnej i ochrony konkurencji

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Do kogo należy kod źródłowy?
str. 149

Jan Błeszyński, Prawo do wynagrodzenia twórcy utworu
str. 173

Adolf Dietz, Vergleichende Analyse der Regelung des Rechts der Verwertungsgesellschaften im polnischen Urheberrecht nach seiner Reform von 2010 (Dz. U. Nr. 152, Pos. 1016)
str. 199

Roland Knaak, The Relationship between Earlier Trade Marks and Geographical Indications in European Law
str. 217

Silke von Lewinski, Some reflections on Case Law on Copyright by the Court of Justice of the European Union
str. 229

Andrzej Matlak, Implementacja do polskiego prawa dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
str. 241

Willajeanne F. McLean, The Protection of Traveling Trademarks: A cross-border dilemma
str. 267

Aurelia Nowicka, Wzmocniona współpraca - ramy prawne i analiza dopuszczalności w dziedzinie jednolitej ochrony patentowej
str. 283

Maria Poźniak-Niedzielska, Meandry ochrony wzorów przemysłowych
str. 311

Urszula Promińska, Znak usługowy jako samodzielna kategoria normatywna?
str. 319

Tadeusz Skoczny, Zgoda wyjątkowa na dokonanie koncentracji na podstawie argumentu upadającej firmy
str. 333

Ryszard Skubisz, Marcin Trzebiatowski, Znak towarowy nielojalnego agenta (ocena orzecznictwa sądów administracyjnych)
str. 355

Stanisław Sołtysiński, O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej
str. 385

Elżbieta Traple, Reklama internetowa (AdWords) jako uzasadniona przyczyna użycia cudzego znaku towarowego
str. 407

Hanns Ullrich, Intellectual Property: Exclusive rights for a purpose - The case of technology protection by patents and copyright
str. 425

Prawo Unii Europejskiej

Jan Barcz, Zawieranie umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Niektóre problemy intertemporalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony
str. 463

Cezary Mik, Europejska Służba Działania Zewnętrznego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
str. 477

Marek Safjan, Pomiędzy Mangold a Omegą. Prawa podstawowe versus tożsamość konstytucyjna (perspektywa orzecznicza)
str. 521

Maciej Szpunar, Perspektywy reformy organów sądowych Unii Europejskiej
str. 545

Varia

Andrzej J. Szwarc, Kontrowersje dotyczące ustawowego uregulowania sportowego sądownictwa polubownego (arbitrażowego)
str. 559

Wykaz skrótów
str. 571

Autorzy
str. 575


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3769-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 580
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2011:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów