Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0811:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach
str. 7

Wprowadzenie
str. 11

1.Turystyka jako przedmiot badań ekonomicznych
str. 15


Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka

1.1.Pojęcie turystyki w ujęciu ekonomicznym
str. 15

1.2.Ekonomika turystyki - pojęcie i przedmiot badań
str. 17

1.3.Rozwój turystyki w świetle koncepcji ekonomicznych
str. 23

2.Uwarunkowania popytu turystycznego
str. 31


Agnieszka Niezgoda

2.1.Pojęcie popytu turystycznego
str. 31

2.2.Czynniki kształtujące popyt turystyczny
str. 33

2.3.Proces decyzyjny konsumentów na rynku turystycznym
str. 43

2.4.Cechy i zmienne kształtujące popyt turystyczny
str. 49

2.5.Trendy po stronie popytu turystycznego
str. 54

3.Ekonomika podaży turystycznej
str. 57


Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka

3.1.Pojęcie i przedmiot podaży turystycznej
str. 57

3.2.Podmioty podaży turystycznej
str. 69

3.3.Cel działalności przedsiębiorstwa turystycznego w świetle alternatywnych teorii firmy
str. 78

3.4.Czynniki kształtujące wielkość produkcji i ceny usług turystycznych
str. 81

3.5.Formy regulacji i integracja przedsiębiorstw turystycznych
str. 95

3.6.Przeobrażenia podaży turystycznej pod wpływem nowoczesnych technologii
str. 102

4.Równowaga i relacje konkurencyjne na rynku turystycznym
str. 113


Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Agnieszka Niezgoda

4.1.Pojęcia rynku, rynku turystycznego i mechanizmu rynkowego
str. 113

4.2.Równowaga na rynku turystycznym i przyczyny jej zakłóceń
str. 116

4.3.Zjawisko konkurencji i bariery wejścia na rynek
str. 124

4.4.Istota konkurencyjności i źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
str. 133

4.5.Konkurencyjność obszarów turystycznych i jej uwarunkowania
str. 138

4.6.Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności na rynku turystycznym
str. 147

5.Miejsce turystyki w gospodarce narodowej
str. 155


Magdalena Kachniewska

5.1.Mechanizm mnożnika turystycznego
str. 155

5.2.Wpływ turystyki na PKB
str. 162

5.3.Rachunek satelitarny turystyki (RST)
str. 167

5.4.Wymiana turystyczna z zagranicą jako eksport/import niewidzialny
str. 175

6.Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej
str. 182


Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka, Adam Pawlicz

6.1.Wielkość i czynniki rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego
str. 182

6.2.Przyczyny rozwoju międzynarodowej wymiany turystycznej w świetle teorii ekonomicznych
str. 189

6.3.Globalizacja jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego
str. 195

6.4.Motywy globalnej ekspansji przedsiębiorstw turystycznych
str. 202

6.5.Ekonomiczna ocena międzynarodowej wymiany turystycznej
str. 208

6.6.Gospodarki monokulturowe i zjawisko kolonizacji turystycznej
str. 215

7.Turystyka a środowisko społeczne i naturalne
str. 223


Magdalena Kachniewska, Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz

7.1.Współzależność turystyki i środowiska naturalnego
str. 223

7.2.Turystyka jako determinanta jakości życia w wymiarze społeczno-kulturowym
str. 230

7.3.Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki
str. 239

7.4.Uwarunkowania wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego na rynku turystycznym
str. 240

8.Miejsce państwa na rynku turystycznym
str. 247


Adam Pawlicz

8.1.Pojęcie i typologia efektów zewnętrznych rozwoju turystyki
str. 248

8.2.Rozwiązania problemu efektów zewnętrznych
str. 260

8.3.Dobra publiczne na rynku turystycznym
str. 270

8.4.Dylematy dostarczania dóbr publicznych na rynku turystycznym
str. 275

8.5.Koszty transakcyjne i asymetria informacji
str. 279

8.6.Metody ograniczania asymetrii informacji i kosztów transakcyjnych na rynku turystycznym
str. 282

Bibliografia
str. 289

Indeks
str. 307


Ukryj

Opis:

Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym się rynku turystycznym. Uwzględniona w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej, jak i najnowsze osiągnięcia myśli ekonomicznej. Ważnym elementem publikacji są zamieszczone w każdym rozdziale studia przypadków przedsiębiorstw i regionów turystycznych, pokazujące, w jaki sposób można zastosować podejście ekonomiczne do analizy konkretnych zjawisk rynku turystycznego. Omówiono mi.in. tak złożone zagadnienia jak: * kolonizacja turystyczna i enklawizacja turystyki, * rola państwa w obszarze redukcji załamań i niedoskonałości rynku turystycznego, * problematyka zrównoważonego rozwoju turystyki. Z punktu widzenia potrzeb wykładowców, studentów i doktorantów największą zaletą opracowania jest kompleksowość i przejrzystość omawianych zagadnień, Badacze rynku turystycznego znajdą w nim omówienie najważniejszych aktualnych tendencji i trendów na rynku turystycznym. Praktycy z powodzeniem wykorzystają analizę zagrożeń i czynników konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Książka powinna wzbudzić refleksją na temat niepohamowanego rozwoju turystyki, która w wielu regionach stała się wężem pożerającym własny ogon i przyczyną konfliktów, podczas gdy jej potencjał rozwojowy, rozumnie wykorzystany, może służyć tworzeniu dobrobytu społeczności lokalnych. Wejdź na stroną www.rynek-turystyczny.eoficyna.com.pl, gdzie znajduje się blog prowadzony przez autorów książki oraz dostępny po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego zestaw testów on-line, dzięki którym sprawdzisz swoją wiedzę.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3925-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 312
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0811:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa