Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Cyrul,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2031:W01D01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
Nauka o komunikacji
str. 21


1.1. Transmisyjna koncepcja komunikacji
str. 23

1.2. Konwergencyjna koncepcja komunikacji
str. 29

1.3. Epistemologiczne założenia koncepcji komunikacyjnych
str. 34

1.4. Analiza komunikacyjna
str. 36

1.4.1. Metodologiczny status analizy komunikacyjnej
str. 37

1.4.2. Analiza komunikacyjna jako metoda interpretacji prawa
str. 43

1.5. Wnioski
str. 45

Rozdział 2
Zagadnienie komunikacji w prawoznawstwie
str. 49


2.1. Wstęp
str. 49

2.2. Komunikacja a argumentacja
str. 55

2.2.1. Retoryka i analiza retoryczna w prawie
str. 59

2.2.2. Proceduralno-formalna teoria argumentacji prawniczej
str. 66

2.3. Komunikacja a socjologiczna jurysprudencja
str. 73

2.3.1. Geneza kierunku
str. 74

2.3.2. Komunikacyjny zwrot w socjologii prawa
str. 77

2.4. Komunikacja a hermeneutyka
str. 85

2.4.1. Hermeneutyka a problem zarządzania wiedzą
str. 92

2.4.2. Poznanie a technologia zarządzania wiedzą
str. 98

2.5. Wnioski
str. 111

Rozdział 3
Dyskurs jako zdarzenie komunikacyjne
str. 116


3.1. O pojęciu dyskursu
str. 116

3.2. Dyskurs a kod komunikacji
str. 119

3.2.1. Pojęcie języka
str. 119

3.2.2. Język a kontekst
str. 121

3.2.3. Język prawny i prawniczy
str. 126

3.3. Dyskurs a technologia komunikacji
str. 132

3.3.1. Technologia komunikacji a struktura dyskursu
str. 134

3.3.2. Technologia komunikacji a język
str. 135

3.3.3. Technologia komunikacji a uczestnicy dyskursu
str. 136

3.3.4. Technologia komunikacji a kontekst
str. 139

3.3.5. Technologia komunikacji a racjonalność dyskursu
str. 141

3.4. Dyskurs a tekst
str. 142

3.4.1. Pojęcie tekstu
str. 145

3.4.2. Tekst jako produkt dyskursu a tekst jako proces
str. 147

3.4.3. Forma podawcza tekstu
str. 148

3.4.4. Spójność i koherentność tekstu
str. 152

3.4.5. Intencjonalność tekstu
str. 158

3.4.6. Informacyjność tekstu
str. 162

3.4.7. Intertekstualność tekstu
str. 163

3.5. Tekst prawa jako produkt dyskursów prawnych
str. 167

3.5.1. Spójność i koherentność tekstu prawa
str. 170

3.5.2. Intertekstualność tekstu prawa
str. 173

3.5.3. Intencjonalność tekstu prawa
str. 178

3.5.4. Informatywność tekstu prawa
str. 181

3.6. Cel i struktura dyskursu
str. 183

3.6.1. Warunki skuteczności komunikacyjnej dyskursu
str. 185

3.6.2. Struktura dyskursów
str. 187

3.6.3. Cel i struktura dyskursów transmisyjnych
str. 187

3.6.4. Cel i struktura dyskursów konwergencyjnych
str. 190

3.6.5. Spójność i koherentność dyskursu
str. 191

3.7. Racjonalność dyskursu
str. 194

3.7.1. Racjonalność komunikacji transmisyjnej
str. 197

3.7.2. Racjonalność komunikacji konwergencyjnej
str. 200

3.8. Dyskursy prawne
str. 205

3.8.1. Prawo jako dyskurs a dyskurs o prawie
str. 206

3.8.2. Prawo a technologia komunikacji
str. 210

3.9. Wnioski
str. 219

Rozdział 4
Tworzenie prawa w ujęciu komunikacyjnym
str. 222


4.1. Cel i struktura dyskursów prawodawczych
str. 222

4.2. Modele tworzenia prawa
str. 229

4.2.1. Decyzyjne modele tworzenia prawa
str. 231

4.2.2. Komunikacyjne modele tworzenia prawa
str. 234

4.2.3. Model informacyjny tworzenia prawa
str. 236

4.3. Komunikacja a model racjonalnego tworzenia prawa
str. 237

4.3.1. Modele racjonalnego tworzenia prawa
str. 242

4.3.2. Dyskurs jako racjonalny ustawodawca
str. 244

4.4. Akt prawny w ujęciu komunikacyjnym
str. 248

4.4.1. Pojęcie aktu prawnego
str. 248

4.4.2. Tekst aktu prawnego
str. 249

4.4.3. Systematyka tekstów aktów prawnych
str. 251

4.4.4. Budowa tekstu aktu prawnego w świetle przepisów prawa
str. 253

4.4.5. Tekst jednolity aktu prawnego a tekst ujednolicony aktu prawnego
str. 255

4.5. Tekst prawa jako system informacji prawnej
str. 256

4.5.1. Technologiczne uwarunkowania tworzenia prawa
str. 256

4.5.2. Status prawny elektronicznej formy tekstów aktów prawnych
str. 259

4.5.3. Technologiczne uwarunkowania komunikacji aktu prawnego
str. 261

4.5.4. Metryka aktu prawnego
str. 263

4.5.5. Tworzenie prawa w schemacie XML
str. 263

4.5.6. Tekst prawa jako hipertekst
str. 269

4.6. Prawo w sieci
str. 275

4.7. Wnioski
str. 277

Rozdział 5
Stosowanie prawa jako praktyka komunikacyjna
str. 279


5.1. Cel i struktura dyskursów w procesie stosowania prawa
str. 279

5.2. Sądowe i administracyjne stosowanie prawa
str. 280

5.3. Modele stosowania prawa
str. 283

5.3.1. Krytyka decyzyjnych modeli stosowania prawa
str. 284

5.3.2. Krytyka informacyjnego modelu stosowania prawa
str. 288

5.3.3. Krytyka funkcjonalnego modelu stosowania prawa
str. 291

5.4. Stosowanie prawa w ujęciu komunikacyjnym
str. 292

5.4.1. Cybernetyczne ujęcie stosowania prawa
str. 293

5.4.2. Dyskursywne ujęcie stosowania prawa
str. 297

5.5. Epistemologiczny status dyskursów w procesie stosowania prawa
str. 301

5.5.1. Stosowanie prawa a dyskurs teoretyczny
str. 302

5.5.2. Stosowanie prawa a ogólny dyskurs praktyczny
str. 307

5.5.3. Stosowanie prawa a dyskurs aplikacyjny
str. 314

5.5.4. Stosowanie prawa jako dyskurs sui generis
str. 317

5.6. Racjonalność stosowania prawa
str. 319

5.6.1. Racjonalność decyzji stosowania prawa
str. 319

5.6.2. Racjonalność rozstrzygania a racjonalność rozwiązywania sporu
str. 322

5.7. Technologiczne uwarunkowania procesu stosowania prawa
str. 326

5.7.1. Cele i struktura elektronicznych procesów stosowania prawa
str. 328

5.7.2. ICT a uczestnicy postępowania
str. 329

5.7.3. ICT a wytwarzanie i obieg informacji w procesie stosowania prawa
str. 331

5.7.4. ICT a decyzje walidacyjne i dowodowe
str. 333

5.8. ICT a zmiany w polskim postępowaniu sądowym i administracyjnym
str. 335

5.9. Wnioski
str. 338

Zakończenie
str. 341

Bibliografia
str. 347


Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera wyjątkowy w polskiej literaturze naukowej zbiór odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie jak zmiany zachodzące w procesach komunikacyjnych wpływają na tradycyjne praktyki związane z tworzeniem i stosowaniem prawa. Książka przedstawia m.in.: - mechanizmy prowadzące do kryzysu tradycyjnych procesów tworzenia, stosowania i komunikacji prawa oraz do nieefektywności tradycyjnych sposobów ochrony lub realizacji wartości prawnych; - wpływ zmian wywołanych rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych na dyskurs prawny oraz na praktykę tworzenia i stosowania tekstów aktów prawnych; - związek formy podawczej informacji prawnej z warunkami jej skuteczności komunikacyjnej; - dylematy związane z postępującą informatyzacją prawa oraz praktyką jego tworzenia i stosowania. Prezentowane w opracowaniu ustalenia dokonywane są na podstawie analizy komunikacyjnej tradycyjnych modeli tworzenia i stosowania prawa. Rozważania poparte są przy tym bogatą literaturą oraz konkretnymi przykładami. Publikacja skierowana jest nie tylko do teoretyków, filozofów i socjologów prawa, lecz także do praktyków. Praca powinna zainteresować przede wszystkim osoby, które badają wpływ rozwoju technologicznego na prawo, wykorzystują w swojej praktyce prawniczej narzędzia elektroniczne, biorą udział w informatyzacji prawa lub procesów jego tworzenia i stosowania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3793-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 368
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2031:W01D01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów