Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Rett R. Ludwikowski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2016:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 9

Część pierwsza

WPROWADZENIE DO STUDIÓW NAD NOWOŻYTNĄ POLSKĄ MYŚLĄ POLITYCZNĄ
str. 13

Rozdział I
U źródeł polskiej myśli politycznej. Od Odrodzenia do rozbiorów
str. 15


1. Kilka uwag o polskiej myśli politycznej okresu przedrozbiorowego
str. 15

2. Główne postacie polskiej politycznej filozofii renesansowej
str. 16

3. Polski "tygiel" polityczny XVII w.
str. 19

4. Obóz reformy polskiego systemu rządu w XVIII w.
str. 20

5. Recepty Jana Jakuba Rousseau i Gabriela Bonnot de Mably'ego dla Polski
str. 21

6. Polskie tło francuskiej rewolucji. Edmund Burke i Tomasz Paine o pierwszej polskiej i francuskiej konstytucji
str. 23

7. Polska w komentarzach przywódców amerykańskiej rewolucji
str. 25

Część druga
KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH NURTÓW POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W OKRESIE POWSTAŃ W XIX W.
str. 29

Rozdział II
Reakcjonizm
str. 31


1. Laudatio temporis acti Jana Pawła Woronicza
str. 31

2. Henryk Rzewuski - anachroniczny apologeta "złotej wolności szlacheckiej" 33

3. W kręgu "petersburskiej pentarchii"
str. 36

Rozdział III
Konserwatyzm
str. 40


1. U źródeł konserwatyzmu - Ksawery Drucki-Lubecki i Adam Czartoryski
str. 41

2. W kręgu Andrzeja Zamoyskiego i Aleksandra Wielopolskiego - dwie frakcje zachowawcze w Królestwie Polskim
str. 51

2.1. Andrzej Zamoyski - program pracy organicznej i inercji politycznej honorowym programem polskiej arystokracji
str. 52

2.2. Aleksander Wielopolski - program pracy organicznej i ugody z rządem drogą do autonomii politycznej
str. 54

3. Zarys głównych założeń ideologicznych - kształtowanie się modelu integralnego doktryny konserwatywnej
str. 59

3.1. Zachowawczość i postęp - recepcja ewolucyjnego konserwatyzmu Burke'a
str. 60

3.2. Powstanie i rewolucja - przesłanki kształtowania programu pracy organicznej
str. 62

3.3. Organicyzm społeczny (społeczeństwo, hierarchia, władza)
str. 64

3.4. Naród i jego unikalna misja dziejowa
str. 66

3.5. Religijna sankcja zasad konserwatywnej ideologii
str. 69

3.6. Warianty konserwatywnego programu społeczno-politycznego. Ziemiańskie inicjatywy w kwestii włościańskiej
str. 71

Rozdział IV
Liberalizm
str. 74


1. Parlamentaryzm w polskim wydaniu - sukces czy porażka Kaliszan?
str. 74

2. Kształtowanie się modelu integralnego doktryny liberalnej
str. 77

Rozdział V
Demokracja
str. 80


Filiacje idei demokratycznych. W kręgu ideologicznych i programowych dyskusji okresu międzypowstaniowego
str. 82

Rozdział VI
Chłopski demokratyzm
str. 88


Proces demokratyzacji a galicyjskie realia
str. 88

Rozdział VII
Socjalizm
str. 92


1. Podróż do Kalopei Wojciecha Gutkowskiego
str. 92

2. Leon Rzewuski - socjalistyczna utopia arystokraty
str. 95

Część trzecia
GŁÓWNE NURTY POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W OKRESIE POPOWSTANIOWYM
str. 101

Rozdział VIII
Ultramontanizm
str. 103


1. Korzenie ultramontanizmu
str. 104

2. Mesjanistyczne wątki polskiego ultramontanizmu
str. 105

Rozdział IX
Katolicki archaizm - kontrowersje wokół Filozofii dziejów polskich Antoniego Walewskiego
str. 108

Rozdział X
Nowa generacja konserwatystów galicyjskich
str. 113


Model Polaka-katolika
str. 116

Rozdział XI
Demoliberalizm
str. 118

Rozdział XII
Ruch ludowy
str. 125

Rozdział XIII
Socjalizm popowstaniowy
str. 131


1. Bolesław Limanowski - demokratyczny rodowód polskiego socjalizmu
str. 131

2. Dwa nurty w ruchu socjalistycznym
str. 133

Część czwarta
WPROWADZENIE DO WSPÓŁCZESNOŚCI
str. 141

Rozdział XIV
Zarys polskich ruchów politycznych i nurtów doktrynalnych w okresie międzywojennym
str. 143

Rozdzial XV
Kilka uwag o monopartyjności i walce o pluralizm polityczny w Polsce Ludowej
str. 148

Wybrane źródła wykorzystane w pracy
str. 153

Literatura
str. 165


Ukryj

Opis:

Podręcznik niniejszy jest unikalną na rynku wydawniczym pozycją omawiającą główne nurty doktrynalne polskiej myśli politycznej od wczesnego okresu polskiej historii nowożytnej do współczesności. Autor zakłada, że bez poznania myśli politycznej nasza wiedza o historii Polski byłaby niepełna. .. Publikacja stanowi wyczerpujący wykład, w którym dokonano kategoryzacji nurtów ideowych i ich prezentacji w historycznie wyodrębnionych etapach czasowych. Autor położył szczególny nacisk na okres kształtowania się tych nurtów (XIX w. i pierwsza połowa XX w.) i na analizę tzw. typów integralnych, prezentujących podstawy ideowe poszczególnych koncepcji. Praca ma również za zadanie uwypuklenie pewnej płynności polskich nurtów ideowych, polegającej na ich wzajemnym przenikaniu się, widocznym szczególnie w okresie formacyjnym. .. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, politologii i historii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3774-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 176
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Nauki humanistyczne / historia
Kod: KAM-2016:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów