Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kazimiera Winiarska (red. nauk.),
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0829:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Rozdział 1. Teoretyczne zagadnienia kontroli zarządczej
str. 11
Kazimiera Winiarska


1. 1. Kontrola jako element systemu zarządzania
str. 11

1. 2. Typologia kontroli zarządczej
str. 15

1. 3. Cybernetyczny i niecybernetyczny model kontroli zarządczej
str. 22

1. 4. Narzędzia kontroli zarządczej
str. 29

Rozdział 2. Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych
str. 33
Kazimiera Winiarska, Marta Postuła


2. 1. System kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
str. 33

2. 2. Ewolucja kontroli w sektorze publicznym
str. 36

2. 3. Interpretacja kontroli zarządczej w Ustawie o finansach publicznych
str. 38

2. 4. Ustawowy zakres i zadania kontroli zarządczej
str. 42

Rozdział 3. Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej
str. 46
Marta Postuła


3. 1. Cele jednostek sektora finansów publicznych
str. 46

3. 2. Wyznaczanie mierników osiągania celów
str. 54

3. 3. Osoby odpowiedzialne za sprawozdanie z osiągania celów
str. 61

Rozdział 4. Standardy kontroli wewnętrznej podstawą opracowania standardów kontroli zarządczej
str. 71
Kazimiera Winiarska


4. 1. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej
str. 71

4. 2. Międzynarodowe standardy kontroli wewnętrznej
str. 76

4. 3. Regulacje kontroli wewnętrznej w standardach COSO
str. 82

4. 4. Standardy kontroli zarządczej
str. 87

4. 5. Mierniki oceny realizacji standardów kontroli zarządczej
str. 94

Rozdział 5. Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
str. 102
Lilianna Ochmańska, Tomasz Jarząbek


5. 1. Środowisko wewnętrzne
str. 102

5. 2. Cele i zarządzanie ryzykiem
str. 109

5. 3. Mechanizmy kontroli
str. 116

5. 4. Informacja i komunikacja
str. 127

5. 5. Monitorowanie i ocena
str. 131

Rozdział 6. Obszary funkcjonowania kontroli zarządczej
str. 134
Marek Jasztal


6. 1. Nadzór nad legalnością funkcjonowania jednostki
str. 134

6. 2. Weryfikacja skuteczności i efektywności działania
str. 137

6. 3. Ocena wiarygodności sprawozdań
str. 141

6. 4. Ochrona zasobów
str. 145

6. 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
str. 150

6. 6. Badanie efektywności i skuteczności przepływu informacji
str. 154

6. 7. Organizacja i realizacja zarządzania ryzykiem
str. 158

Rozdział 7. Przykładowe cele i mierniki zadań
str. 170
Kazimiera Winiarska, Dariusz Kotarski


7. 1. Zadania, cele i mierniki dla sektora rządowego
str. 170

7. 2. Specyfika kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 200

Załączniki (Lilianna Ochmańska, Tomasz Jarząbek)
str. 209

A. Instrukcja kontroli zarządczej
str. 211

Załącznik nr 1. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie kontroli zarządczej
str. 211

Załącznik nr 2. Cele kontroli zarządczej
str. 212

Załącznik nr 3. Kategorie ryzyka
str. 214

Załącznik nr 4. Zasady ustalania wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka
str. 216

Załącznik nr 5. Kwestionariusz samooceny
str. 217

B. Kodeks etyki pracowników
str. 219

C. Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej
str. 221

Załącznik nr 1. Obowiązki kierownika jednostki
str. 221

Załącznik nr 2. Plan działalności dla działu (działów) administracji rządowej
str. 224

Załącznik nr 3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności dla działu (działów) administracji rządowej
str. 226

Załącznik nr 4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
str. 229

Literatura
str. 233

Indeks
str. 241


Ukryj

Opis:

Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rządowej ustawowo zostali zobligowani do oceny systemu kontroli zarządczej w swoich jednostkach, w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Również coraz więcej jednostek samorządowych sporządza to oświadczenie. Autorzy publikacji, pracownicy naukowi i praktycy sektora finansów publicznych, połączyli rozważania teoretyczne z praktycznymi wskazówkami. W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania: o Co to jest kontrola zarządcza? o Jak ją zorganizować? o Jak określić cele kontroli i mierniki poziomu ich osiągnięcia? o Jak przygotować oświadczenie o stanie kontroli zarządczej? Publikacja zawiera również wzory dokumentów dotyczących kontroli zarządczej. Książka jest przeznaczona dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej oraz dla studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3974-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 248
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: OFE-0829:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów