Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ewelina Nojszewska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2029:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp

Ewelina Nojszewska
str. 9

Część pierwsza
Analiza ekonomiczna kosztów w ochronie zdrowia
str. 13

Wstęp
Ewelina Nojszewska
str. 15


Rozdział 1
Zróżnicowanie metod liczenia kosztów leczenia a racjonalizacja funkcjonowania ochrony zdrowia
Ewelina Nojszewska
str. 17

Rozdział 2
Pay for performance (P4P) jako programy motywacyjnego wynagradzania za wyniki w opiece zdrowotnej: wybrane aspekty
Jadwiga Suchecka, Dawid Budny, Witold Olszewski
str. 35

Rozdział 3
Duże jest piękne? Ekonomia skali w ochronie zdrowia
Marian Kachniarz
str. 58

Rozdział 4
Ład finansowy i ekonomiczny podstawą efektywności zakładów opieki zdrowotnej
Kornelia Cieśla
str. 75

Rozdział 5
Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia
Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak
str. 81

Rozdział 6
Współpłacenie za usługi zdrowotne na przykładach zagranicznych
Renata Pajewska-Kwaśny
str. 103

Rozdział 7
Współpłacenie za usługi medyczne w Polsce: możliwości wprowadzenia i potencjalne skutki
Iga Magda, Krzysztof Szczygielski
str. 109

Część druga
Analiza menedżerska kosztów w ochronie zdrowia
str. 121


Wstęp
Ewelina Nojszewska
str. 123

Rozdział 8
Dywagacje na temat pojęć
Adam Kozierkiewicz
str. 125

Rozdział 9
Propozycja zmian w organizacji rachunku kosztów na potrzeby zarządzania szpitalami
Iwona Mazur, Piotr Karniej, Jan Stępniewski
str. 129

Rozdział 10
Jak nie zadłużać szpitala?
Krzysztof Skubis, Marian Przylepa
str. 138

Rozdział 11
Czy razem oznacza oszczędniej?
Maciej Piorunek, Waldemar Malinowski
str. 150

Rozdział 12
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia na przykładzie szpitala Swissmed
Roman Walasiński, Katarzyna Zakrzewska
str. 154

Rozdział 13
Szpitale kliniczne a systemy zarządzania jakością
Halina Bogusz
str. 159

Rozdział 14
Mini HTA - czy warto opracowywać oceny technologii medycznych w szpitalu?
Maciej Ziobro, Mateusz Hałdaś, Magdalena Władysiuk
str. 163

Rozdział 15
Analiza interesariuszy w procesie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego
Karolina Szymaniec
str. 172

Rozdział 16
Refleksje po 20 latach
Rudolf Borusiewicz
str. 193

Część trzecia
Analiza prawna kosztów w ochronie zdrowia
str. 195


Wstęp
Ewelina Nojszewska
str. 197

Rozdział 17
Wpływ ustawy o działalności leczniczej na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
Maciej Dercz
str. 199

Rozdział 18
Zasada pomocniczości państwa w zastosowaniu do art. 68 Konstytucji RP
Robert Mołdach
str. 205

Rozdział 19
Misja publiczna szpitali a rynek usług medycznych Mieczysław Pasowicz, Anna Mikos
str. 215

Rozdział 20
Racjonalne finansowanie ochrony zdrowia: spostrzeżenia i uwagi z perspektywy pacjenta i jego praw
Tomasz Gellert
str. 222

Rozdział 21
Wpływ nowego systemu kompensacji szkód z tytułu zdarzeń medycznych na funkcjonowanie szpitali i systemu opieki zdrowotnej
Urszula Drozdowska
str. 228

Rozdział 22
Prawne aspekty zawartości dokumentacji medycznej i jej znaczenie dla finansowania ze środków publicznych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Michał Bochenek
str. 242

Indeks
str. 253


Ukryj

Opis:

.. Ksiazka stanowi cenne zródlo wiedzy o kosztach ponoszonych w systemie ochrony zdrowia. Jej walorem jest interdyscyplinarny charakter, zawiera bowiem opinie i analizy dyrektorów i menedzerów szpitali, prawników, ekonomistów, specjalistów od zdrowia publicznego, organizacji i zarzadzania, fi nansów, marketingu, rachunkowosci oraz ubezpieczen. .. Publikacja sklada sie z trzech czesci, z których kazda z innej perspektywy przedstawia problematyke kosztów w ochronie zdrowia. Czesc pierwsza poswiecona jest analizie ekonomicznej. Omówiono w niej m.in. metode pay for performance (P4P), kwestie konsolidacji swiadczeniodawców w Polsce, ladu fi nansowego i ekonomicznego, który stanowi warunek efektywnego funkcjonowania swiadczeniodawców, a takze problem wydatków gospodarstw domowych na leczenie i wspólplacenia w ochronie zdrowia. .. Czesc druga zawiera analize menedzerska kosztów ponoszonych przez swiadczeniodawców. Przedstawiono w niej m.in. propozycje zmian w organizacji rachunku kosztów ze wzgledu na potrzeby zarzadzania szpitalem, rozwazania na temat zadluzenia szpitali, zasady racjonalizacji kosztów w szpitalach powiatowych, które zawiazaly konsorcjum, oraz w szpitalach prywatnych, a takze systemy zarzadzania jakoscia w szpitalach klinicznych. .. Czesc trzecia poswiecona jest analizie prawnej. Zaprezentowano w niej m.in. skutki nowej ustawy o dzialalnosci leczniczej, zagadnienia realizacji zasady pomocniczosci w Polsce, misji publicznej szpitala w konfrontacji z rynkiem swiadczen medycznych, racjonalizacji fi - nansowania ochrony zdrowia z perspektywy pacjentów, a takze kwestie systemu kompensacji szkód z tytulu zdarzen medycznych oraz prawne aspekty dokumentacji medycznej. .. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zawodowo zwiazanych z dzialalnoscia lecznicza oraz ksztaltujacych polityke zdrowotna, a takze studentów kierunków przygotowujacych do pracy w sluzbie zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3806-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: KAM-2029:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów