Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Monika Smusz-Kulesza,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15.07.2012 r.
Kod: KAM-2034;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 13

Wstęp
str. 21

Rozdział 1
Geneza, pojęcie i charakter zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 25


1.1. Uzasadnienie regulacji zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 25

1.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 25

1.1.2. Regulacja zbiorowego prawa pracowników do informacji jako element popierania dialogu społecznego
str. 26

1.1.3. Regulacja zbiorowego prawa pracowników do informacji jako formy uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
str. 32

1.1.4. Regulacja zbiorowego prawa pracowników do informacji w zakresie wykraczającym poza uczestnictwo w zarządzaniu zakładem pracy
str. 43

1.2. Ewolucja zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 44

1.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 44

1.2.2. Ewolucja zbiorowego prawa pracowników do informacji w prawie europejskim
str. 46

1.2.3. Ewolucja zbiorowego prawa pracowników do informacji w prawie polskim
str. 54

1.3. Pojęcie zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 61

1.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 61

1.3.2. Indywidualne prawo pracowników do informacji
str. 63

1.3.3. Pojęcie zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 66

1.4. Charakter zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 67

1.4.1. Zbiorowe prawo pracowników do informacji jako prawo podstawowe nowego typu
str. 67

1.4.1. Zbiorowe uprawnienia pracowników do informacji
str. 79

1.4.3. Charakterystyka zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 87

Rozdział 2
2.1. Zakres podmiotowy zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 90


2.2. Uwagi wprowadzające
str. 90

2.3. Pracownicy jako podmiot zbiorowego prawa do informacji
str. 91

2.3. Podmioty uprawnione do realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 95

2.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 95

2.3.2. Rady pracowników
str. 95

2.3.3. Związki zawodowe
str. 100

2.3.4. Ponadnarodowe przedstawicielstwa pracownicze
str. 103

2.3.5. Przedstawiciele ad hoc
str. 120

2.3.6. Przedstawiciele w dziedzinie bhp
str. 122

2.3.7. Przedstawiciele w organach przedsiębiorstw państwowych
str. 125

2.3.8. Przedstawiciele w organach spółek powstałych w wyniku prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych
str. 129

2.3.9. Problematyka wielości podmiotów uprawnionych do realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 132

2.4. Pracodawca jako podmiot obowiązany do udzielania informacji
str. 138

2.5. Inne podmioty obowiązane do udzielania informacji
str. 172

2.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 172

2.5.2. Zarząd centralny przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
str. 173

2.5.3. Organ zarządzający albo administrujący spółki europejskiej i spółdzielni europejskiej
str. 186

Rozdział 3
Zakres przedmiotowy zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 190


3.1. Uwagi wprowadzające
str. 190

3.2. Uprawnienia realizowane przez rady pracowników i rady pracownicze
str. 192

3.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 192

3.2.2 Informacje dotyczące działalności i sytuacji ekonomicznej
str. 194

3.2.3. Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie jego poziomu
str. 197

3.2.4. Informacje dotyczące organizacji pracy i podstaw zatrudnienia
str. 199

3.3. Uprawnienia realizowane przez ponadnarodowe przedstawicielstwa pracownicze
str. 203

3.3.1 Zasada autonomii woli stron w kształtowaniu zakresu przedmiotowego uprawnień informacyjnych
str. 203

3.3.2. Zasady standardowe
str. 205

3.3.3. Uprawnienia realizowane przez specjalne zespoły negocjacyjne
str. 219

3.4. Uprawnienia realizowane przez związki zawodowe
str. 221

3.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 221

3.4.2. Informacje uzyskiwane w toku rokowań układowych
str. 221

3.4.3. Informacje o zwolnieniach grupowych
str. 226

3.4.4. Informacje o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
str. 229

3.4.5. Informacje niezbędne do prowadzenia działalności związkowej
str. 231

3.5. Uprawnienia realizowane przez przedstawicieli w dziedzinie bhp
str. 235

Rozdział 4
Ograniczenia zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 238


4.1. Uwagi wprowadzające
str. 238

4.2. Przyczyny ograniczenia zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 240

4.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 240

4.2.2. Wolność działalności gospodarczej
str. 241

4.2.3. Prawo własności
str. 247

4.2.4. Inne przyczyny
str. 254

4.3. Prawo pracodawcy do odmowy udzielenia informacji
str. 256

4.4. Tajemnice prawnie chronione
str. 271

4.5. Zastrzeżenie poufności informacji udzielanych przedstawicielom pracowników
str. 280

Rozdział 5
Procedury realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 290


5.1. Uwagi wprowadzające
str. 290

5.2. Stałe procedury ujawniania informacji
str. 292

5.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 292

5.2.2. Procedura informowania rad pracowników i rad pracowniczych
str. 294

5.2.3. Procedura informowania europejskich rad zakładowych
str. 299

5.2.4. Procedura informowania organów przedstawicielskich w spółce europejskiej i w spółdzielni europejskiej
str. 304

5.3. Szczególne procedury ujawniania informacji
str. 306

5.3.1. Procedura informowania o zwolnieniach grupowych
str. 306

5.3.2. Procedura informowania o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę
str. 315

5.4. Problematyka wielości procedur informacyjnych
str. 319

Rozdział 6
Skutki prawne naruszenia zbiorowego prawa pracowników do informacji i skutki prawne ujawnienia informacji objętych tajemnicą przez przedstawicieli pracowników
str. 327


6.1. Uwagi wprowadzające
str. 327

6.2. Skutki prawne naruszenia zbiorowego prawa pracowników do informacji
str. 329

6.2.1. Sankcje represyjne
str. 329

6.2.2. Sankcje egzekucyjne
str. 348

6.2.3. Wszczęcie sporu zbiorowego
str. 360

6.3. kutki prawne ujawnienia informacji objętych tajemnicą przez przedstawicieli pracowników
str. 362

Podsumowanie
str. 373

Bibliografia
str. 387

Wykaz orzeczeń
str. 405

Ukryj

Opis:

.. W ksiazce w sposób kompleksowy przedstawiono wszystkie zbiorowe obowiazki informacyjne spoczywajace na pracodawcy i innych podmiotach dzialajacych w jego imieniu oraz uprawnienia informacyjne przyslugujace stronie pracowniczej. Zaprezentowane zostaly instrumenty prawne majace na celu z jednej strony zagwarantowanie pracownikom dostepu do informacji i umozliwienie im wykorzystania jej do ochrony wlasnych interesów, z drugiej strony zas – poszanowanie i ochrone tajemnicy pracodawcy. .. Autorka omawia takie zagadnienia, jak: – procedury realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji, – uprawnienia realizowane przez rady pracowników i rady pracownicze, ponadnarodowe przedstawicielstwa pracownicze oraz zwiazki zawodowe, – skutki prawne naruszenia zbiorowego prawa pracowników do informacji. .. W opracowaniu przedstawiono bogaty wybór orzecznictwa oraz poglady doktryny dotyczace zbiorowego prawa pracowników do informacji. .. Publikacja skierowana jest do teoretyków i praktyków prawa zajmujacych sie prawem pracy, prawem gospodarczym i europejskim. Bedzie takze cenna pozycja dla pracodawców, przedsiebiorców i kadry zarzadzajacej przedsiebiorstwami oraz dla przedstawicieli pracowników uprawnionych do realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji, w szczególnosci czlonków rad pracowników i europejskich rad zakladowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3949-0 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 412
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2034;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów