Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 13

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
str. 27

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 29

Rozdział 2
Zakres działalności
str. 124

Rozdział 3
Władze samorządu województwa
str. 155

Rozdział 4
Mienie samorządu województwa
str. 467

Rozdział 5
Finanse samorządu województwa
str. 537

Rozdział 6
Współpraca zagraniczna
str. 583

Rozdział 7
Nadzór nad działalnością samorządu województwa
str. 587

Rozdział 8
Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa
str. 638

Rozdział 9
Przepis końcowy
str. 693

Literatura
str. 695Ukryj

Opis:

Komentarz do ustawy o samorządzie województwa został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, będących równocześnie praktykami samorządowymi. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. W pracy uwzględniono także poglądy doktryny i odniesienia do bieżącej literatury. Autorzy starali się omówić najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy. .. Publikacja stanowi cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3813-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 724
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1893:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów