Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Aneta Łazarska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  3.05.2012 r.
Kod: KAM-2014:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Słowo wstępne
str. 17

Wprowadzenie
str. 21

Część I
Rzetelny proces - geneza, znaczenie i uwarunkowania
str. 37


Rozdział pierwszy
Źródła pochodzenia i znaczenie rzetelnego procesu
str. 39

Rozdział drugi
Instytucjonalizacja rzetelnego procesu
str. 46


1. Normatywny wymiar i jurydyczny charakter rzetelnego procesu
str. 46

2. Rzetelny proces jako zasada prawa
str. 58

3. Prawo do rzetelnego procesu
str. 65

Rozdział trzeci
Rzetelne postępowanie jako cecha modelująca postępowań sądowych
str. 80

Rozdział czwarty
Rzetelny proces w judykaturze
str. 88

Rozdział piąty
Rzetelny proces w innych systemach prawnych
str. 101


1. System anglo-amerykański
str. 101

2. Prawo austriackie
str. 106

3. Prawo niemieckie
str. 108

4. Prawo szwajcarskie
str. 115

5. Prawo francuskie
str. 118

6. Prawo włoskie
str. 119

Rozdział szósty
Aksjologia rzetelnego procesu
str. 122


1. Wartości procesowe
str. 122

2. Hierarchia wartości procesowych
str. 126

3. Rzetelny a sprawiedliwy proces - dyferencjacja wartości
str. 128

4. Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy
str. 133

5. Sprawiedliwość proceduralna - cel czy środek?
str. 143

Część II
Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu
str. 149

Rozdział siódmy
Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu
str. 151


1. Ustrój rzetelnego procesu
str. 151

2. Ustrojowe zasady wymiaru sprawiedliwości
str. 153

3. Prawnoustrojowa pozycja sądów
str. 156

4. Sądowy wymiar sprawiedliwości
str. 166

Rozdział ósmy
Ustrojowe cechy sądu
str. 181


1. Sąd ustanowiony ustawą
str. 181

2. Prawo do sądu właściwego
str. 187

3. Prawo do ustawowego sędziego
str. 204

4. Prawo do sądu niezależnego, niezawisłego i bezstronnego
str. 214

5. Gwarancje niezawisłości i bezstronności sądu
str. 229

Część III
Rzetelny przebieg postępowania
str. 249

Rozdział dziewiąty
Prawo do sądu
str. 251


1. Charakter prawa do sądu
str. 251

2. Dostęp do sądu
str. 260

3. Zwolnienie z kosztów sądowych
str. 273

4. Dostęp do pomocy prawnej
str. 282

5. Prawo do zaskarżenia
str. 291

6. Prawo do wykonania orzeczenia
str. 307

Rozdział dziesiąty
Godność jako źródło rzetelnego postępowania
str. 310


1. Poszanowanie godności podmiotów postępowania
str. 310

2. Granice prawa do obrony
str. 317

Rozdział jedenasty
Transparentność postępowania
str. 327


1. Znaczenie transparentności postępowania
str. 327

2. Określoność proceduralna
str. 328

3. Formalizm postępowania
str. 330

4. Prawo do jawnego postępowania
str. 346

5. Ograniczenia jawności
str. 355

6. Uzasadnienie orzeczeń sądowych
str. 362

Rozdział dwunasty
Efektywność postępowania
str. 374


1. Znaczenie efektywności
str. 374

2. Indywidualne i społeczne koszty postępowania
str. 381

3. Rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
str. 384

4. Efektywność poszczególnych postępowań
str. 396

5. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem
str. 412

Rozdział trzynasty
Równouprawnienie stron
str. 425


1. Kategoria równości
str. 425

2. Dyferencjacje postępowań
str. 427

3. Równouprawnienie stron
str. 447

4. Równość broni i szans procesowych
str. 452

Rozdział czternasty
Prawo do wysłuchania
str. 482

Rozdział piętnasty
Pewność i przewidywalność w postępowaniu
str. 495


1. Pewność w postępowaniu
str. 495

2. Przewidywalność postępowania sądowego
str. 510

3. Istota zakazu zaskakiwania stron orzeczeniami sądowymi
str. 515

Rozdział szesnasty
Lojalność w postępowaniu
str. 531


1. Kategoria lojalności
str. 531

2. Zakaz nadużycia praw procesowych
str. 537

3. Postaci nadużycia praw procesowych i związane z tym sankcje
str. 548

4. Obowiązek prawdomówności
str. 564

5. Zakaz nadużycia władzy sędziowskiej
str. 574

Część IV
Naruszenie prawa do rzetelnego procesu
str. 587

Rozdział siedemnasty
Konsekwencje naruszenia prawa do rzetelnego procesu
str. 589


1. Zakres skutków naruszenia prawa do rzetelnego procesu
str. 589

2. Konstytucyjne skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu
str. 591

3. Konstytucyjny katalog środków ochrony prawa do rzetelnego procesu
str. 602

4. Skutki naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC
str. 622 Procesowe skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu
str. 633

Rozdział osiemnasty
Pozaprocesowe skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu
str. 651


Wnioski końcowe
str. 665

Wykaz literatury
str. 673

Wykaz orzeczeń
str. 705

Skorowidz rzeczowy
str. 725


Ukryj

Opis:

.. Monografi a jako jedyna w dotychczasowej literaturze polskiej zawiera analize rzetelnego procesu cywilnego. Autorka omawia najwazniejsze elementy rzetelnego postepowania oraz wskazuje sytuacje, w których obowiazujace regulacje w postepowaniu cywilnym lub przyjeta praktyka nie zapewniaja dostatecznie realizacji prawa do rzetelnego procesu. Opisuje gwarancje, które maja zabezpieczyc proces przed jego zbiurokratyzowaniem, a czlowieka przed jego uprzedmiotowieniem w postepowaniu. .. Publikacja ma wymiar teoretyczny i praktyczny. Zostala bowiem napisana przez praktykujacego sedziego. Moze wiec byc przydatna dla prawników praktyków, zwlaszcza adwokatów i radców prawnych, przez wskazanie zagrozen dla realizacji rzetelnego procesu w praktyce, a takze dla studentów zamierzajacych w przyszlosci wykonywac zawód prawnika. „Ksiazka ta uswiadamia czytelnikowi, ze dla realnosci konstytucyjnych gwarancji rzetelnego procesu nader istotna jest praktyka sadów. Zgodzic sie trzeba, ze w prawie procesowym powinna dominowac przyjazna dla stron wykladnia sluzaca ulatwieniu, a nie utrudnieniu ochrony praw materialnych” Stanislaw Dabrowski Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3822-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 732
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-2014:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów