Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Sidor-Rządkowska,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0807:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

O autorce
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Istota i formy coachingu
str. 13


Czym jest coaching ?
str. 13

Rodzaje coachingu
str. 18

Rozdział 2. Coaching a inne formy wspierania rozwoju pracowników
str. 24


Coaching a mentoring
str. 24

Coaching a szkolenie
str. 27

Coaching a konsulting
str. 30

Coaching a psychoterapia
str. 33

Rozdział 3. Kodeks etyki zawodowej jako zbiór zasad moralnych przedstawicieli profesji
str. 36


Kilka uwag terminologicznych
str. 36

Kodeks etyczny - drogowskaz postępowania czy przejaw instrumentalizacji moralności?
str. 38

Współczesne kodeksy etyczne
str. 42

14 zasad coacha
str. 48

Kodeksy etyczne coachingu
str. 50

Rozdział 4. Najważniejsze zasady moralne w świetle Kodeksu Etycznego Coacha
str. 53


Zasada nadrzędności dobra klienta
str. 54

Szacunek dla autonomii klienta
str. 56

Dotrzymywanie zobowiązań
str. 59

Prawdomówność i uczciwość
str. 60

Obowiązek zachowania tajemnicy
str. 63

Rozdział 5. Dylematy etyczne
str. 66


Istota dylematu etycznego
str. 66

Jak rozstrzygać dylematy etyczne?
str. 68

Dylematy etyczne coachingu
str. 70

Dylematy etyczne - komentarze do studiów przypadków
str. 75


Dylemat I. (Zbyt) szczery klient
str. 77

Dylemat II. Poufna wiadomość
str. 86

Dylemat III. Coach versus konsultant
str. 92

Dylemat IV. Czy coach może stać się psychoterapeutą?
str. 100

Dylemat V. Zmiana celów
str. 106

Dylemat VI. Raport
str. 111

Dylemat VII. Marta i Tomasz
str. 116

Dylemat VIII. Zwolnienie lekarskie
str. 121

Dylemat IX. Coach a mobbing
str. 125

Dylemat X. Wystąpienia publiczne
str. 128

Dylemat XI. (Nie)wiara w klienta
str. 132

Dylemat XII. Czy przedłużyć coaching?
str. 136

Dylemat XIII. Różnice wartości
str. 140

Dylemat XIV. Wezwanie na świadka
str. 144

Dylemat XV. Wyniki sprzedaży
str. 146

Dylemat XVI. Tajemnica Agnieszki
str. 149

Coaching wewnętrzny a coaching zewnętrzny - rozmowa
str. 151

Trudne sytuacje w mojej pracy - relacje coachów
str. 157


Oczyszczające spotkanie
str. 159

Pierwsza klientka
str. 162

Historia Krzysztofa
str. 164

Czy podjąć się coachingu?
str. 166

Konsekwencje awansu
str. 168

Coaching czy konsulting?
str. 171

Coaching, który się nigdy nie odbył
str. 173

Informacje o autorach wypowiedzi
str. 179

Bibliografia
str. 183

Aneks. Wybrane kodeksy etyczne coachingu
str. 187

Kodeks Etyczny Izby Coachingu
str. 189

Kodeks Etyczny International Coach Federation (ICF)
str. 194

Kodeks Etyczny Association for Professional Executive Coaching and SupervisionTM
str. 198

Ukryj

Opis:

Trzy lata po ukazaniu się pozycji Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, która szybko stała się bestsellerem, Małgorzata Sidor-Rządkowska przygotowała kolejną książkę. Tym razem przedmiot rozważań stanowi odpowiedź na pytanie, czym jest profesjonalny coaching – jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane, aby proces ten przebiegał prawidłowo, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów. W książce omówiono: istotę i rodzaje coachingu, relacje między coachingiem a innymi formami wspierania rozwoju, taki mi jak mentoring, konsulting, szkolenia, różnice między coachingiem a psychoterapią, najważniejsze zasady etyczne coachingu, dylematy etyczne pojawiające się w codziennej pracy oraz propozycje ich rozstrzygania – w tej części swoim doświadczeniem dzieli się kilkunastu coachów wywodzących się z różnych nurtów i szkół omawianej profesji. „Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że powstała książka bardzo potrzebna, dotycząca aktualnej, ważnej problematyki, interesującej szerokie grono coachów, menedżerów, specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiele innych osób, które pragną poznać tajniki coachingu. Jest to książka napisana dobrym, precyzyjnym, a jednocześnie bardzo przejrzystym językiem. Jest innowacyjna w treści i formie. Jestem pewien, że zyska szerokie grono czytelników”. Prof. nadzw. dr hab. Czesław Szmidt kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3785-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 204
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0807:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów