Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Dariusz R. Kijowski (red. nauk.), Patrycja Joanna Suwaj, Mirosław Wincenciak (red. nauk.), Joanna Radwanowicz-Wanczewska (red. nauk.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1996:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne
str. 19


Hanna Knysiak-Molczyk
Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 21

Piotr Ruczkowski
Stosowanie przepisów dopuszczających różne formy luzu decyzyjnego administracji a zasada proporcjonalności
str. 41

Marek Szubiakowski
Problemy współstosowania regulacji konstytucyjnej i ustawowej
str. 62

Mariusz Maciejewski
Abstrakcyjne interpretacje przepisów prawa wydawane przez organy administracji publicznej
str. 70

Konrad Łuczak
Wybrane zagadnienia prounijnej wykładni prawa administracyjnego
str. 96

Rozdział 2
Jakość wykładni i stosowania prawa administracyjnego
str. 129


Joanna Dziedzic
Sądowa kontrola administracji a wykładnia twórcza
str. 131

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Celowościowe dyrektywy wykładni w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 146

Rozdział 3
Wykładnia i stosowanie przepisów prawa administracyjnego materialnego
str. 159


Lidia Zacharko
Instrumenty lepszego stanowienia prawa administracyjnego - implikacje dla jego stosowania (kilka uwag dyskusyjnych)
str. 161

Sławomir Pawłowski
Wybrane aspekty procesu wywłaszczania nieruchomości
str. 174

Marcin Janik
Akty i czynności organów sanitarno-epidemiologicznych (kilka refleksji)
str. 189

Rozdział 4
Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego procesowego
str. 215


Artur Gill
Działanie zasady rozporządzalności na przykładzie fakultatywnego umorzenia ogólnego postępowania administracyjnego
str. 217

Przemysław Kledzik
Art. 153 p.p.s.a. jako podstawa procesowa rozstrzygnięć podejmowanych w ogólnych postępowaniach administracyjnych
str. 228

Marta B. Rękawek-Pachwicewicz, Michał Pater
Dewaluacja norm kodeksowych w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej organów jednostek samorządu terytorialnego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym
str. 239

Wojciech Piątek
Wiążące wskazania sądu administracyjnego oraz okoliczności sformułowane przez organ odwoławczy w perspektywie ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej
str. 250

Wojciech Sawczyn
Błędy dotyczące rozumienia przepisów k.p.a. w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych - wynik wadliwej wykładni czy złej jakości prawa?
str. 277

Autorzy
str. 293


Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera zbiór artykułów przygotowanych w związku ze Zjazdem Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizowanym w Białymstoku w dniach 23–26 września 2012 roku, zatytułowanym „Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej”. Wszystkie artykuły opublikowane zostały w czterech tomach zatytułowanych: Jakość prawa administracyjnego, Infl acja prawa administracyjnego, Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne oraz Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego. .. Niniejszy tom zawiera ocenę poglądów doktryny oraz praktyki orzeczniczej wobec takich zagadnień jak: – jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, – stosowanie przepisów dopuszczających różne formy luzu decyzyjnego administracji w kontekście obowiązywania zasady proporcjonalności, – współstosowanie regulacji konstytucyjnej i ustawowej, – abstrakcyjne interpretacje przepisów prawa wydawane przez organy administracji publicznej, – twórcza wykładnia prawa przez sądy administracyjne, – prounijna wykładnia prawa administracyjnego, – celowościowe dyrektywy wykładni w orzecznictwie sądów administracyjnych, – działanie zasady rozporządzalności w ogólnym postępowaniu administracyjnym, – wiążące wskazania sądu administracyjnego oraz okoliczności sformułowane przez organ odwoławczy w perspektywie ponownego rozpatrzenia sprawy administracyjnej. .. Autorzy książki zakładają, że stanowić ona będzie dobrą kanwę do dyskusji w prawniczym środowisku naukowym oraz wśród administratywistów praktyków nad kondycją procesu interpretacji i stosowania prawa przez polską administrację publiczną i sądy administracyjne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3845-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 269
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1996:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów