Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Dariusz R. Kijowski, Patrycja Joanna Suwaj, Adam Doliwa (red. nauk.), Stanisław Prutis (red. nauk.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1994:W01P01;  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Słowo wstępne
str. 11


Jan Jeżewski
Prawo stosowane jako kryterium rozgraniczenia drogi administracyjnej i drogi sądowej
str. 13

Jan Łukasiewicz
Słowo o perspektywach prawa administracyjnego (komunikat)
str. 27

Rafał Godlewski, Helena Kisilowska
Przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego
str. 33

Krzysztof Chochowski
Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej - rzeczywistość czy fikcja?
str. 58

Marta Romańska
Środki ochrony właściciela przed szkodliwym oddziaływaniem na jego nieruchomość w związku z realizacją inwestycji budowlanej (wybrane zagadnienia)
str. 76

Ewa Tamara Szuber-Bednarz, Ryszard Paczuski
Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne czy także wspomaganie osiągania celów administracyjno-prawnych drogą stosowania w coraz szerszym zakresie umowy jako cywilnoprawnej formy działania?
str. 96

Stanisław Prutis
Mechanizmy prawne wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej (dobór metody regulacji prawnej)
str. 120

Paweł Gorajewski, Piotr Pietrasz
Modyfikacja modelu ogólnego postępowania administracyjnego postępowaniach w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich oraz pomocy w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich
str. 135

Ewa Stefańska
Zasady postępowania dowodowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji - na etapie postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
str. 159

Ewa Katarzyna Czech
Wpływ konstrukcji prawa cywilnego na administracyjnoprawne regulacje prawa ochrony środowiska
str. 181

Edyta Dołęgowska
Konstrukcje cywilnoprawne w zakresie odpowiedzialności z tytułu szkód w środowisku i szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko - wybrane zagadnienia
str. 193

Aldona Piotrowska
Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego
str. 207

Artur Modrzejewski
Kontraktualizacja w globalnym i europejskim prawie administracyjnym
str. 219

Magdalena Kisała
Stosowanie formy umowy cywilnoprawnej przez jednostki samorządu terytorialnego w powierzaniu wykonywania zadań publicznych
str. 239

Jerzy Bieluk
"Dziedziczenie" uprawnień administracyjnych na przykładzie kwot mlecznych i płatności do gruntów
str. 254

Małgorzata Gajda-Durlik
Wpływ cywilnoprawnej instytucji bezpodstawnego wzbogacenia na kształtowanie podstaw prawnych roszczeń ZUS z tytułu nienależnego świadczenia
str. 268

Mariusz Szyrski
W sprawie zjawiska przenikania się prawa administracyjnego i prawa cywilnego w nowoczesnym państwie prawa
str. 297

Dominik Jakub Kościuk
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jako przykład wpływu administracji publicznej na kształtowanie, podejmowanie i realizację kontraktów w sferze prawa cywilnego
str. 308

Krzysztof Kaszubowski
Granice przestrzenne pasa drogowego - o współstosowaniu norm prawa cywilnego i prawa administracyjnego
str. 327

Jan Góralski
Funkcje świadectwa charakterystyki energetycznej w postępowaniu administracyjnym i obrocie cywilnym
str. 340

Autorzy
str. 359


Ukryj

Opis:

.. Publikacja zawiera zbiór artykulów przygotowanych w zwiazku ze Zjazdem Katedr Prawa i Postepowania Administracyjnego organizowanym w Bialymstoku w dniach 23–26 wrzesnia 2012 roku, zatytulowanym „Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej”. Wszystkie artykuly opublikowane zostaly w czterech tomach zatytulowanych: Jakosc prawa administracyjnego, Infl acja prawa administracyjnego, Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne oraz Wykladnia i stosowanie prawa administracyjnego. .. Wspólnym celem badawczym autorów niniejszego tomu jest próba zdiagnozowania czy, w jaki sposób i w których miejscach oraz ewentualnie dlaczego, prawo administracyjne (metoda wladcza regulacji prawnej) jest wypierane przez prawo cywilne (kooperacyjna metode regulacji prawnej). Opracowanie zawiera analize prawa, takze w oparciu o orzecznictwo sadowe, wylacznie w kontekscie problemów, jakie rodzi stosowanie metod wladczej i kooperacyjnej. .. Odbiorcami ksiazki sa przedstawiciele nauki prawa publicznego, w tym zwlaszcza administracyjnego oraz prywatnego (cywilnego), jak równiez praktycy prawa zajmujacy sie „problemami brzegowymi”, dzialajacy w na styku prawa administracyjnego i cywilnego..

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3860-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1994:W01P01; Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów