Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:

Jakość prawa administracyjnego. TOM I

Kryzys prawa administracyjnego?

więcej

Autorzy: Dariusz R. Kijowski (red. nauk.), Patrycja Joanna Suwaj, Agnieszka Suławko-Karetko (red. nauk.), Alina Miruć (red. nauk.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1997:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja zawiera zbiór artykułów przygotowanych w związku ze Zjazdem Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego organizowanym w Białymstoku w dniach 23–26 września 2012 roku, zatytułowanym „Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej”. Wszystkie artykuły opublikowane zostały w czterech tomach zatytułowanych: Jakość prawa administracyjnego, Infl acja prawa administracyjnego, Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne oraz Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego. .. W niniejszym tomie omówiony został stan, w jakim znajduje się obecnie polskie prawo administracyjne. Przedstawiono także paradygmaty, cechy charakterystyczne, mierniki i kryteria oceny jego jakości – postrzegane z punktu widzenia teorii prawa administracyjnego, nauk o administracji, publicznego prawa gospodarczego, prakseologii i nauk o historii państwa i prawa. Specjalną uwagę poświęcono również kwestiom jednolitości i skuteczności prawa administracyjnego, podstawowym pojęciom i instytucjom, takim jak uznanie administracyjne, urzędowa interpretacja przepisów, a także zagadnieniom ustrojowym, materialnoprawnym i proceduralnym. .. Wspólnym celem twórców tomu jest zapobieżenie niekwestionowanej tendencji obniżania się jakości regulacji administracyjnoprawnej. Wyrażane poglądy mogą stać się podstawą pogłębionej dyskusji zarówno w prawniczym środowisku naukowym, do którego książka jest głównie adresowana, jak też w kręgach praktyków (polityków, legislatorów, urzędników) ponoszących odpowiedzialność za brzmienie stanowionego prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3846-2 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 708
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1997:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów